WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розробка програми для графічного відображення схеми ре-гулювання рівня води в каналі за верхнім б’єфом - Курсова робота

Розробка програми для графічного відображення схеми ре-гулювання рівня води в каналі за верхнім б’єфом - Курсова робота

I,j,iii,iiii,iiiii;
clrscr();
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, "c:\bcpp\bgi");
errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk)
{ printf("Graphics error: %s ", grapherrormsg(errorcode));
printf("Press any key to halt:");
getch();
exit(1);}
clearviewport();
z:
printf("Введiть Q в межах вiд 0 до 24");
printf(" Вiд 0 до 7 -min");
printf(" Вiд 7 до 9 -нормальне");
printf(" Вiд 10 до 24 -max");
printf(" Q=",k1);
scanf("%f",&k1);
setgraphmode(getgraphmode());
int x1=485,e,y1=255,y2=380,x12=185,y12=225,y23=350;
if(k1>24)
{ restorecrtmode();
printf(" Введiть згiдно вказаних меж!!!");
getch();
clrscr();
goto z;
}
while (!kbhit())
{
setbkcolor(0);
setcolor(12);
outtextxy(80,25,"Схема регулювання рiвня води в каналi за верхнiм б'ефом.");
setcolor(2);
line(10,335,620,399);
setcolor(2);
line(10,215,145,230);
line(10,238,145,238);
line(165,233,185,233);
line(465,275,485,275);
rectangle(145,228,165,240);//2-датчик
rectangle(445,268,465,280);//1-датчик
setcolor(4);
line(146,234,164,234);
line(446,274,464,274);
setcolor(10);
setlinestyle(0,4,3);
rectangle(175,148,205,162);
rectangle(475,188,505,202);
setlinestyle(0,4,1);
setcolor(2);
line(455,168,490,168);
line(490,168,490,186);
line(455,168,455,268);
line(155,125,190,125);
line(155,125,155,228);
line(190,125,190,146);
lin(y1);
lin1(y12);
setcolor(2);
line(495,288,620,300);
line(495,308,620,308);
setcolor(2);
zasyvka(x1,y1,y2);
zasyvka1(x12,y12,y23);
line(195,244,445,270);
line(195,278,445,278);
setcolor(2);
rectangle(10,50,620,450);
setfillstyle(1,1);floodfill(610,339,2);
setfillstyle(9,6);floodfill(610,439,2);
if(k1<=7)
{
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I<7;I++)
{line(11,237-I,144,237-I);delay(0);} //вода 3
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I<13;I++)
{line(11,230-I,144-I*10.5,230-I);delay(0);} //вода 3
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I{line(196,277-I,444,277-I);delay(100);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I{line(496,307-I,619,307-I);delay(0);}
iiii=0;
do
{
setcolor(15);
line(155,125,190,125);
line(155,125,155,228);
line(190,125,190,146);
delay(200);
setcolor(2);
line(155,125,190,125);
line(155,125,155,228);
line(190,125,190,146);
delay(200);iiii=iiii+1;}
while(iiii180;y12--,y23--)
{
setcolor(2);
zasyvka1(x12,y12,y23);
lin1(y12);
delay(100);
setcolor(0);
line(185,y12+1,195,y12+1);
line(185,y23+1,195,y23+1);
setcolor(1);
line(185,y23+1,195,y23+1);
}
setcolor(0);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=13;I>0;I--)
{line(11,230-I,144-I*10.5,230-I);delay(100);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=k1;I<7;I++)
{line(196,277-I,444,277-I);delay(0);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I<24;I++)
{line(196,270-I,444-I*10.5,270-I); //вода 2 стала
delay(100);}
setcolor(1);
for(x12,y12,y23;y12<=225;y12++,y23++)
{
setcolor(2);
zasyvka1(x12,y12,y23);
lin1(y12);
delay(100);
setcolor(0);
line(185,y12-1,195,y12-1);
line(185,y23-1,195,y23-1);}
iii=0;
do
{
setcolor(15);
line(455,168,490,168);
line(490,168,490,186);
line(455,168,455,268);
delay(200);
setcolor(2);
line(455,168,490,168);
line(490,168,490,186);
line(455,168,455,268);
delay(200);iii=iii+1;}
while(iii212;y1--,y2--)
{
setcolor(2);
zasyvka(x1,y1,y2);
lin(y1);
delay(100);
setcolor(0);
line(485,y1+1,495,y1+1);
line(485,y2+1,495,y2+1);
setcolor(1);
line(485,y2+1,495,y2+1);
}
setcolor(0);
for(I=24;I>0;I--)
{line(196,270-I,444-I*10.5,270-I); //вода 2 стала
delay(100);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=k1;I<7;I++)
{line(496,307-I,619,307-I);delay(0);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I<10;I++)
{line(496,300-I,619-I*11.5,300-I); //вода 2 стала
delay(100);}
for(x1,y1,y2;y1<=255;y1++,y2++)
{
setcolor(2);
zasyvka(x1,y1,y2);
lin(y1);
delay(100);
setcolor(0);
line(485,y1-1,495,y1-1);
line(485,y2-1,495,y2-1);
}
setcolor(0);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I9)
{
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I<7;I++)
{line(11,237-I,144,237-I);delay(0);} //вода 3
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I<7;I++)
{line(496,307-I,619,307-I);delay(0);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I<7;I++)
{line(196,277-I,444,277-I);delay(0);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I{line(196,270-I,444-I*10.5,270-I);
delay(100);}
iii=0;
do
{
setcolor(15);
line(455,168,490,168);
line(490,168,490,186);
line(455,168,455,268);
delay(200);
setcolor(2);
line(455,168,490,168);
line(490,168,490,186);
line(455,168,455,268);
delay(200);iii=iii+1;}
while(iii212;y1--,y2--)
{
setcolor(2);
zasyvka(x1,y1,y2);
lin(y1);
delay(100);
setcolor(0);
line(485,y1+1,495,y1+1);
line(485,y2+1,495,y2+1);
setcolor(1);
line(485,y2+1,495,y2+1);
}
setcolor(0);
for(I=k1;I>0;I--)
{line(196,270-I,444-I*10.5,270-I); //вода 2 стала
delay(100);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I<10;I++)
{line(496,300-I,619-I*11.5,300-I); //вода 2 стала
delay(100);}
for(x1,y1,y2;y1<=255;y1++,y2++)
{
setcolor(2);
zasyvka(x1,y1,y2);
lin(y1);
delay(100);
setcolor(0);
line(485,y1-1,495,y1-1);
line(485,y2-1,495,y2-1); }
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I{line(196,270-I,444-I*10.5,270-I);
delay(0);}
setcolor(0);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I7 && k1<=9)
{
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I{line(11,237-I,144,237-I);delay(0);} //вода 1
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I{line(196,277-I,444,277-I);delay(0);}
setcolor(1);
setlinestyle(0,0,1);
for(I=0;I{line(496,307-I,619,307-I);delay(0);}
}}
getch();
}
Приклад
Введемо Q=8 - нормальна витрата (Рис.2) ;
Введемо Q=6 - мала витрата (Рис.3) ;
Рис.2
Рис.3
Висновок
Завдяки цій курсовій роботі я закріпив здобуті теоретичні знання з курсу "Програмування та алгоритмічні мови", навчився застосувати їх при вирішенні питань виробничого характеру. Склав програму, яка графічно відображає схему регулювання рівня води в каналі за верхнім б'єфом, програма працює з різним даними.
Література
1.Баховец Б.А, Ткачук Я.В. Основи автоматики и автоматизация производственных процессов в гидромелиорации. Львов, "Вища школа", 1989 р., 334 с.
2.Крис Паппас, Уїльям Мюррей, Програмирование на С и С++,
"Ирина", BHV,Киев,2000.
Ця курсова робота люб'язно надана Олександром

 
 

Цікаве

Загрузка...