WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Access. Створення структури таблиці (бази даних) i введення даних у таблицю - Реферат

Access. Створення структури таблиці (бази даних) i введення даних у таблицю - Реферат


РЕФЕРАТ
Access. Створення структури таблиці (бази даних) i введення даних у таблицю
План
1. Створити структуру бази даних у вигляді таблиці.
2. Ввести дані в таблицю бази даних.
3. Виконати дії над записами: вилучення, доповнення, сортування.
4. Модифікувати структуру таблиці i ввести нові дані.
5. Створити базу даних "Адресна книжка" у вигляді форми, використовуючи майстра стандартних баз даних.
1. Задача "Успішність"
Створити базу даних у вигляді таблиці (рис. 1) з оцінками восьми-десяти ваших друзів з п'яти предметів, наприклад, так :
Рис. 1. Зразок розв'язування задачі про успішність.
Теоретичні відомості
Збереження інформації - одна з найважливіших функцій комп'ютера. Одним із розповсюджених засобів такого збереження є бази даних. База даних - це файл спеціального формату, що містить інформацію, структуровану заданим образом.
База даних (БД) - це значна кількість однорідних даних з конкретної предметної галузі, які зберігаються на комп'ютерних носіях. В реальному розумінні база даних - це набір записів і файлів, які організовані спеціальним чином.
БД створюють, якщо є потреба регулярно опрацьовувати великі обсяги однорідної інформації: списки абітурієнтів, студентів з їхніми оцінками, співробітників підприємства чи фірми з анкетними даними, розклади руху різних видів транспорту, пропозиції товарів на ринку, облік матеріалів на складах тощо.
Робота з БД має такі етапи:
1) створення структури БД;
2) введення даних;
3) редагування структури i даних;
4) відшукання інформації в БД;
5) оформлення звітів.
Для виконання цих робіт є спеціальні програми, такі як Access, FoxPro, dBase-системи та iншi. Вони називаються системами управління базами даних (СУБД).
Основні функції СУБД:
" Визначення даних (Data definition) - Ви можете визначити яка саме інформація буде зберігатись у даній БД, задати структуру даних і їх тип, а також вказати як ці дані зв'язані між собою.
" Обробка даних (Data manipulation) - дані можна обробляти різними способами, можна вибирати різні поля, фільтрувати і сортувати дані. Можна об'єднати дані з іншою зв'язаною з ними інформацією і обчислювати результуючі значення.
" Управління даними (Data control) - Ви можете вказати, кому дозволено ознайомлюватись із даними, коректувати і добавляти нову інформацію, визначити колективне користування.
В Access база даних - це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць. Окрім таблиць, у файлі БД можуть бути такі об'єкти: форми, запити, макроси, модулі, сторінки які розглядатимемо далі. Базу даних в Access створюють у вигляді однієї чи декількох таблиць. Для цього після запуску програми треба виконати таку послідовність команд:
Файл ? Створити ? На закладці Загальні вибрати Нова база даних ? OK ? Вибрати потрібну папку i надати файлу назву ? Створити ? Активізувати закладку Таблиці ? Створити.
Розширення назви такого файлу є mbd (його можна не зазначати). Надалі суттєво не плутати назву файлу БД i назви таблиць, які є в БД.
В Access є таке поняття, "об'єкт". У базі даних основними об'єктами є таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі та сторінки доступу до даних.
" ТАБЛИЦЯ - об'єкт, який Ви визначаєте і використовуєте для зберігання даних, тобто це поіменоване реляційне відношення, яке зберігає дані про певну сутність предметної області. Таблиця - основа будь-якої бази даних;
" ЗАПИТИ - потужний засіб для вибору саме тих даних, які необхідні для рішення задачі, тобто це об'єкт, за допомогою якого можна отримати необхідні дані з однієї чи кількох таблиць. За допомогою запитів можна зробити вибірку, вилучення чи доповнення даних, а також створити нові таблиці на базі вже існуючих;
" ФОРМИ - надають можливість створювати зручний користувацький інтерфейс для роботи з даними, тобто використовуються в основному для завантаження даних, відображення їх на екрані та управління роботою додатків. Форми також можна використовувати для запуску макросів чи процедур;
" ЗВІТИ - застосовуються для аналізу і роздруку даних, тобто вміщують результати обробки однієї чи кількох таблиць і можуть бути видані на друк чи підключені до документів інших додатків;
" МАКРОСИ - простий спосіб автоматизації роботи Вашого додатку, вони являють собою структурований опис однієї чи кількох дій, які необхідно виконати за певних умов. Макроси - це макрокоманди. У вигляді макросів описуються певні дії, які досить часто повторюються. Якщо якісь операції з базою виробляються особливо часто, є сенс згрупувати кілька команд в один макрос і призначити його виділеній комбінації клавіш;
" МОДУЛІ - використовуються для створення і збереження програмних процедур, написаних Вами на MS ACCESS BASIC при розробці складних додатків, які можуть бути прив'язані до окремих форм чи звітів і виконувати певні дії. Якщо стандартних засобів Access не вистачає для задоволення особливо витончених вимог замовника, програміст може розширити можливості системи, написавши для цього необхідні модулі.
" СТОРІНКИ - об'єкт БД, що увійшов до Microsoft Access 2000. Як і форми цей об'єкт служить для забезпечення доступу до даних, що містяться в БД, але тут мова йде про віддалений доступ. Наприклад про доступ через Internet.
Розглянемо структуру таблиці. Більшість баз даних мають табличну структуру. Як ми знаємо, в табличній структурі адрес даних визначається перетином стрічок і стовпців. В базах даних стовпці називаються полями, а стрічки - записами. Поля формують структуру бази даних, а записи складають інформацію, яка в ній міститься. Кожна таблиця ідентифікується унікальним ім'ям, довжина якого може досягати 64 символи, крім того, всередині імені забороняється використовувати символи "!", ".", "[", "]" чи "'". Таке саме обмеження накладається на довжину полів. Обсяг бази даних в Access обмежений одним гігабайтом, тобто сумарний обсяг усіх таблиць та інструментальних засобів для роботи з ними не повинен перевищувати цього значення.
Запис містить інформацію про один елемент бази даних: одну людину, книжку, продукцію, рейс тощо. Він складається з полів, які формують структуру запису. Структура запису фактично визначає структуру таблиці i вciєї БД, якщо в ній є лише одна таблиця.
Поле - це мінімальна (але найважливіша) порція інформації в записі, над якою визначені операції введення, виведення, перетворення тощо. Воно має ім'я, значення, характеризується типом i низкою додаткових властивостей.
Нижче наведено приклади типів, назв i значень полів.
Назва поля Тип поля Значення поля
Прізвище Текстовий Артист
Телефон Числовий 972216
Дата Народження Дата 12-24-80
Меморандум MEMO текст про xo6i
Оклад Грошовий 290 грн.
Номер у списку Лічильник 5
Нагороди Логічний так
Біографія Гіперпосилання текстовий файл
Фотографія 06'ект OLE файл .bmp
Назви полям дає користувач, назви типів є стандартні, азначення полів випливають зі змісту конкретної задачі.
Для зміни властивостей полів треба перейти в режим Конструктора клацнувши на кнопці Вид. Щоб вставити нове поле, треба встановити показник миші на маркер поля і натиснути клавішу INSERT. Щоб видалити поле, його треба виділити і натиснути клавішу DELETE. Закінчивши створення структури, можна клацнути на кнопці Вид і перейти в Режим таблиці для заповнення її даними.
Очевидною унікальною властивістю кожного поля є його Ім'я. Крім імені в полі є ще властивість Підпис. Підпис - це та інформація, що відображається в заголовку стовпця. Її не треба плутати з іменем поля, хоча якщо підпис не заданий, то в заголовку відображається ім'я поля. Різним полям, наприклад, можна задати однакові підписи. Це не перешкодить роботі комп'ютера, оскільки поля при цьому як і раніше зберігають різні імена.
Різні типи полів мають різне призначення і різні властивості.
1. Основна властивість текстового поля - розмір.
2. Числове поле служить для введення числових даних. Воно

 
 

Цікаве

Загрузка...