WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

зрозумілість, зручність освоєння, ефективність або простоту використання. Деякі з підхарактеристик оцінюють витратами праці та часу на їх реалізацію.
5.4.3.1.1 Зрозумілість залежить від якості документації та первинних вражень від характеристик ПЗ.
Зрозумілість ПЗ описують чіткістю функціональної концепції, широтою демонстраційних можливостей, повнотою та наочністю подання в документації можливих функцій. Крім того, цей показник характеризується розпізнаванням параметрів, що модифікуються, та адаптованістю ПЗ до конкретного середовища і умов застосування користувачами.
5.4.3.1.2 Зручність інтерфейсу для користування
Аспекти змінюваності, адаптованості та легкості установки є передумовами для простоти використання. Вона відповідає керованості, стійкості до відхилень і узгодженості з очікуваннями користувача. Цей критерій враховує фізичні та психологічні характеристики користувачів і характеризує рівень комфортності умов експлуатації ПЗ. Він характеризує простоту управління функціями ПЗ та обсяг параметрів управління, які реалізовано за замовчуванням, інформативність повідомлень користувачеві, наочність і уніфікованість управління екраном, а також ступінь доступності зміни функцій відповідно до кваліфікації користувача та число операцій, необхідних для запуску певного завдання і аналізу результатів. Крім того, керованість характеризується рядом динамічних параметрів: часом входу та відгуку на завдання, тривалістю вирішення типових завдань, часом на реєстрацію результатів.
5.4.3.1.3 Придатність до вивчення визначається трудомісткістю та тривалістю підготовки користувача до повноцінної експлуатації ПЗ. Ці атрибути залежать від можливості попереднього навчання і удосконалювання у процесі експлуатації, від можливостей оперативної допомоги і підказки при використанні ПЗ, а також від повноти, доступності та зручності використання керівних документів та інструкцій з експлуатації. Придатність до вивчення може також характеризуватись обсягом (числом сторінок) експлуатаційної документації й/або обсягом (Кбайт) електронних підручників.
5.4.3.1.4 Привабливість є пов'язаною із зовнішніми атрибутами оформлення ПЗ та експлуатаційної документації, що спричиняють більшу або меншу його привабливість для користувача.
5.4.3.2 Супроводжуваність за ДСТУ ISO/IEC 14764:2002 визначається внутрішніми характеристиками якості комплексу програм, які відбиваються на зовнішній якості і якості у використанні, а також на складності управління конфігурацією ПЗ.
5.4.3.2.1 Аналізованість залежить від злагодженості архітектури, уніфікованості інтерфейсів, повноти та коректності технологічної і експлуатаційної документації на ПЗ.
5.4.3.2.2 Змінюваність включає кодування, проектування та документування змін. Для цього потрібні певні зусилля та час, що пов'язані з виправленням дефектів і/або модернізацією функцій, а також зі зміною умов експлуатації. В оцінюванні цієї підхарактеристики враховуються вплив структури, інтерфейсів і технічних особливостей ПЗ та не розглядаються впливи великих, принципових змін його функцій. Якщо ПЗ повинен модифікувати кінцевий користувач, змінюваність може бути передумовою та частиною простоти використання.
5.4.3.2.3 Стабільність визначається архітектурою ПЗ, уніфікованістю його інтерфейсів, коректністю технологічної документації та може істотно впливати на функціональну повноту, надійність та адекватність поводження комплексу програм при використанні та змінах.
5.4.3.2.4 Тестопридатність залежить від чіткості правил структурної побудови компонентів і всього комплексу програм, від уніфікації міжмодульних та зовнішніх інтерфейсів, від повноти та коректності технологічної документації. Можливість локалізації змін і уніфікація інтерфейсів компонентів, що не коригуються, дозволяє скорочувати складність, трудомісткість і тривалість їх тестування, спрощує підготовку тестів і аналіз результатів. В цій підхарактеристиці враховують в основному технічні складові процесу тестування модифікацій та до неї не входять організаційна і функціональна частини їх підготовки. Узагальнено її оцінюють витратами праці та часу на тестування деяких середніх модифікацій програм.
5.4.3.3.1 Переносимість оцінюють обсягом, трудомісткістю та тривалістю необхідних допрацювань компонентів ПЗ та операцій по адаптації, які необхідно виконати для забезпечення повноцінного функціонування ПЗ після перенесення на іншу платформу. Переносимість здійснюється на рівні вихідних текстів програм або на рівні об'єктного коду. Вона залежить від структурованості та розширюваності комплексів програм і даних, а також від додаткових ресурсів, необхідних для реалізації переносимості та модифікації компонентів при їх переносенні.
5.4.3.3.2 Адаптованість включає масштабованість внутрішніх можливостей (наприклад, екранних полів, розмірів таблиць, обсягів транзакцій, форматом звітів тощо). Якщо ПЗ повинно адаптуватися кінцевим користувачем, адаптованість відповідає придатності для індивідуалізації і може бути компонентом для простоти використання.
5.4.3.3.3 Налагоджуваність повинна встановлюватися кінцевим користувачем.Легкість установки є передумовою зручності використання. Так як і адаптованість, її виміряють трудомісткістю та тривалістю процедур установки, а також ступенем задоволення вимог замовника і користувача.
5.4.3.3.4 Сумісність залежить від ступеня стандартизації інтерфейсів ПЗ з операційним і апаратним середовищем застосування. Сумісність оцінюють експертно.
5.4.3.3.5 Взаємозамінність включає атрибути простоти установки і адаптованості. Головну роль для цієї властивості відіграють чітка структурованість архітектури та стандартизації внутрішніх і зовнішніх інтерфейсів ПЗ. Ця властивість впливає на трудомісткість і тривалість заміни великих компонентів ПЗ. Це поняття надається як окрема підхарактеристика внаслідок його важливості.
5.4.4 Узгодженість
Підхарактеристика характеристик функціональності, надійності, раціональності, зручності використання, супроводжуваності, переносимості - це властивість ПЗ відповідати стандартам, нормативним документам, угодам або нормам законів і подібних настанов, пов'язаних з:
функціями, сферою застосування та захистом ПЗ;
надійністю;
раціональністю використання обчислювальних ресурсів і часу функціонування ПЗ;
взаємодією з користувачем;
супроводом і конфігураційним управлінням;
забезпеченням переносимості програм.
5.5 Метрики програмного забезпечення
5.5.1 Порядок вибору та встановлення метрик і шкал
Процеси вибору та встановлення метрик і шкал для опису показників якості ПЗ розділяють на два етапи:
вибір та обґрунтування вихідних даних, що характеризують загальні особливості і етапи ЖЦ проекту ПЗ та його споживачів, кожний з яких впливає на певні характеристики якості комплексу програм;
вибір, встановлення та затвердження конкретних метрик і шкал вимірювання показників якості проекту для їх наступного оцінювання і зіставлення з вимогами у процесі кваліфікаційних випробувань або сертифікації на певних етапах ЖЦ ПЗ.
5.5.2 Перший етап
На першому етапі як основу використовують всю базову номенклатуру характеристик і підхарактеристик,

 
 

Цікаве

Загрузка...