WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

власних дефектів, які могли б викликати відмову із загальної причини.
Захист від відмов із загальної причини, що викликані дефектами ПЗ, забезпечують шляхом використання програмного, функціонального та інших видів різноманітності.
Програмну різноманітність забезпечують шляхом використання різних алгоритмів, версій ПЗ, мов і засобів автоматизації програмування, операційних систем тощо.
Функціональну різноманітність забезпечують шляхом використання більш ніж одного критерію для ідентифікації кожної ситуації, що вимагає видачі управляючих впливів.
Для ПЗ ПТК критичного застосування кожна аварійна ситуація повинна виявлятися декількома способами за різними фізично взаємозалежними технічними параметрами, причому оброблення даних про значення цих параметрів повинно проводитися різними модулями ПЗ.
Для ПЗ ПТК критичного застосування повинно бути:
- проаналізовано можливі джерела відмов із загальної причини, що викликані дефектами ПЗ (помилки специфікацій, помилки проектування, непередбачені вхідні дані тощо);
- визначено наслідки прояву дефектів ПЗ;
- передбачено необхідні програмні засоби для виключення відмов із загальної причини або зменшення їх наслідків до прийнятного рівня;
- проведено аналіз впливу такого ПЗ на безпеку, задокументовані результати аналізу та вжито заходів.
5.4.2.3 Значення одиниць виміру і шкал характеристики "раціональність" та її підхарактеристик викладено в таблиці 5.2
Таблиця 5.2 - Значення характеристик раціональності
Характеристики якості Одиниця виміру Шкала
Раціональність
Часова раціональність
- час відгуку - одержання результатів на типове завдання;
- пропускна здатність - число типових завдань, що виконуються за одиницю часу
Секунди
Число за хвилину
0,1-1000
1-1000
Використовуваність ресурсів:
- відносна величина використання ресурсів ЕОМ при нормальному функціонуванні ПЗ
Імовірність
0,7 - 0,99
5.4.2.3.1 Часова раціональність ПЗ визначається тривалістю виконання заданих функцій. Вона залежить від швидкості оброблення даних, що впливає безпосередньо на інтервал часу завершення конкретного обчислювального процесу та від пропускної здатності, тобто від числа завдань, які можна реалізувати на даній ЕОМ у заданому інтервалі часу. Ці показники якості тісно пов'язані з часом реакції (відгуку) ПЗ на запити при вирішенні основних, функціональних завдань. Величина цього часу залежить від тривалості вирішення завдань центральним процесором ЕОМ, від витрат часу на обмін із зовнішньою пам'яттю, на введення-виведення даних і від тривалості очікування в черзі до початку вирішення завдання. Цей показник тісно пов'язаний із тривалістю оброблення типового запиту або з інтервалом часу вирішення типових або найбільш частих функціональних завдань ПЗ. Пропускна здатність комплексу програм на конкретній ЕОМ відображається числом повідомлень або запитів на вирішення певних завдань, які обробляються за одиницю часу, що залежить від характеристик зовнішнього середовища. Вона залежить від функціонального змісту ПЗ та його конструктивної реалізації, тим самим може розглядатися як один із внутрішніх показників якості програм. Декомпозицію цього критерію доцільно проводити, орієнтуючись на конкретні функції ПЗ та особливості його архітектури.
5.4.2.3.2 Використовуваність ресурсів показує кількість і ступінь зайнятості ресурсів центрального процесора, оперативної, зовнішньої та віртуальної пам'яті, каналів введення-виведення, терміналів і каналів локальної мережі. Цей критерій визначається структурою та функціями ПЗ, а також архітектурними особливостями і доступними ресурсами ЕОМ. Залежно від конкретних особливостей ПЗ та ЕОМ при виборі критеріїв може домінувати або величина абсолютної зайнятості ресурсів різних видів, або відносна величина використання ресурсів кожного виду при нормальному функціонуванні ПЗ. Ресурсна ефективність визначає принципову можливість повноцінного функціонування ПЗ в умовах реально обмежених обчислювальних ресурсів.
5.4.3 Якісні характеристики
Відповідно до класифікації, яку наведено на рисунку 5.6, третій тип характеристик якості ПЗ - зручність використання, супроводжуваність та переносимість, в основному, виражають якісними оцінками. Для багатьох атрибутів цього типу характеристик доводиться застосовувати порядкові міри експертних бальних шкал з невеликим числом (2-4) градацій. У таблиці 5.3 наведено приклади можливих одиниць виміру і шкал основних метрик підхарактеристик та їх атрибутів якості. Вони можуть бути орієнтирами при виборі та установленні необхідних значень цих показників якості в специфікаціях ПЗ.
Таблиця 5.3 - Значення характеристик: зручність використання, супроводжуваність і переносимість
Характеристики якості Одиниця виміру Шкала
Зручність використання
Зрозумілість:
чіткість концепції ПЗ;
демонстраційні можливості;
наочність і повнота документації
Порядкова
Відмінно, гарно, задовільно,
незадовільно
Зручність інтерфейса для користування:
простота управління функціями;
комфортність експлуатації;
середній час уведення завдань;
середній час відгуку на завдання
Порядкова
Секунди
Секунди
Секунди
Відмінно, гарно, задовільно,
незадовільно
1-1000
1-1000
1-1000
Придатність до вивчення:
трудомісткістьвивчення застосування ПЗ;
Люд.-година
1-1000
тривалість вивчення; Година 1-1000
обсяг експлуатаційної документації; Сторінки 1-1000
обсяг електронних підручників Кбайти 1-1000
Привабливість:
суб'єктивні або експертні оцінки
Порядкова
Відмінно, гарно, задовільно,
незадовільно
Супроводжуваність
Аналізованість:
стрункість архітектури програм;
уніфікованість інтерфейсів;
повнота та коректність документації
Порядкова
Відмінно, гарно, задовільно,
незадовільно
Кінець таблиці 5.3
Характеристики якості Одиниця виміру Шкала
Змінюваність:
трудомісткість підготовки змін;
тривалість підготовки змін
Люд.-година
Година
1-1000
1-1000
Стабільність:
стійкість до негативних проявів при змінах
Порядкова
Відмінно, гарно, задовільно,
незадовільно
Тестопридатність:
трудомісткість тестування змін;
тривалість тестування змін
Люд.-година
Година
1-1000
1-1000
Переносимість
Адаптованість:
трудомісткість адаптації;
тривалість адаптації
Люд.-година
Година
1-100
1-100
Налагоджуваність:
трудомісткість інсталяції;
тривалість інсталяції
Люд.-година
Година
1-100
1-100
Сумісність:
стандартизація інтерфейсів з апаратним та операційним середовищем
Порядкова
Відмінно, гарно, задовільно,
незадовільно
Взаємозамінність:
трудомісткість заміни компонентів;
тривалість заміни компонентів
Люд.-година
Година
1-100
1-100
5.4.3.1 Зручність використання ПЗ є поняттям, яке важко формалізується. Воне визначає функціональну повноту і корисність застосування ПЗ. До цієї групи показників входять критерії, що характеризують функціональну

 
 

Цікаве

Загрузка...