WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

підхарактеристики:
- адаптованість (Adaptability) - здатність ПЗ бути адаптованим до різних середовищ без застосування дій або засобів, відмінних від тих, що передбачено для цієї мети в розглянутому ПЗ. Адаптованість містить у собі масштабованість внутрішніх елементів ПЗ (екранних полів, таблиць, форматів звітів тощо);
- налагоджуваність (Installability) - здатність ПЗ до інсталяції в заданому середовищі;
- сумісність (безконфліктність) (Coexistence) - здатність ПЗ без конфліктів співіснувати з іншим незалежним програмним забезпеченням у загальному середовищі, що спільно використовує загальні ресурси;
- взаємозамінність (Replaceability) - здатність ПЗ до використання замість іншого заданого ПЗ з тією ж метою та у тому ж середовищі;
- узгодженість переносимості (Portability Compliance) - здатність ПЗ до дотримання відповідних стандартів або подібних рекомендацій, що стосуються переносимості.
5.3.3.3 Модель якості у використанні визначає наступні чотири характеристики (рисунок 5.5):
Рисунок 5.5 - Модель якості у використанні
5.3.3.3.1 Ефективність (Effectiveness) - здатність програмного забезпечення дозволяти користувачеві досягати зазначених цілей з точністю та повнотою в заданому контексті використання.
5.3.3.3.2 Продуктивність (Productivity) - здатність програмного забезпечення дозволяти користувачеві витрачати відповідну кількість ресурсів щодо ефективності, досягнутої в заданому контексті використання.
5.3.3.3.3 Безпека (Safety) - здатність програмного забезпечення досягати прийнятних рівнів ризику шкоди людям, бізнесу, ПЗ, майну або навколишньому середовищу в заданому контексті використання.
5.3.3.3.4 Задоволеність (Satisfaction) - здатність програмного забезпечення задовольняти користувачів у заданому контексті використання.
5.4 Застосування характеристик якості програмного забезпечення
Для цілей вибору та застосування характеристик (показників) якості ПЗ, що представлені у розділі 5.3, їх необхідно класифікувати за типами на:
описові, які описують набір засобів і загальні характеристики об'єкта, його функції, безпеку, захищеність і важливість;
кількісні, які можна виміряти та чисельно зіставити з вимогами;
якісні, які визначають експертним методом.
Схеми класифікації характеристик наведено на рисунках 5.6-5.7.
Рисунок 5.6 - Класифікація характеристик внутрішньої та зовнішньої якості ПЗ
Рисунок 5.7 - Класифікація характеристик якості у використанні
5.4.1 Описові характеристики
До першого типу повинні відноситися показники якості, які характеризуються найбільшою різноманітністю значень - властивостей програм і наборів даних, та охоплюють весь спектр класів, призначень і функцій сучасного ПЗ. Ці властивості можна порівнювати тільки в межах однотипного ПЗ.
5.4.1.1 До показника якості цього типу відносять функціональність, що є найважливішою характеристикою кожного ПЗ. Визначення функціональності ПЗ, її докладний і коректний опис є вихідними даними для встановлення всіх інших стандартних характеристик.
5.4.1.1.1 Функціональна повнота - це набір і описи підхарактеристик і атрибутів, що визначають призначення, номенклатуру, основні, необхідні та достатні функції ПЗ, задані технічним завданням і специфікаціями вимог замовника або потенційного користувача. У процесі проектування ПЗ атрибути придатності повинні конкретизуватися в специфікаціях на компоненти та на ПЗ в цілому.
Деякі атрибути можна чисельно представити точністю результатів, відносним числом функцій, що поетапно змінюються, числом реалізованих вимог специфікацій замовників тощо. Крім них, функціональну повноту відображують багато різних спеціалізованих критеріїв, які тісно пов'язані з конкретними функціями та сферою застосування програм. Їх можна розглядати як приватні критерії або як фактори, що впливають на основні показники.
Функціональна повнота проявляється також у характеристиках правильності та надійності ПЗ. Критеріями можуть бути: здатність компонентів до взаємодії та ступінь стандартизації інтерфейсів, переносимість програм та їх захищеність від негативних зовнішніх впливів. Здатність програмних й інформаційних компонентів до взаємодії можна оцінювати обсягом змін у ПЗ, які необхідно виконати при доповненні або виключенні деякої функції, коли відсутні зміни операційного або апаратного середовища. Залежно від призначення ПЗ майже кожний з показників може стати у значній мірі домінуючим або майже повністю визначаючим функціональність ПЗ.
5.4.1.1.2 Правильність - це здатність ПЗ забезпечити правильні або придатні результати для користувачів. Вимогами до правильності можуть бути верифіковані та взаємопов'язані вимоги до функцій ПЗ, компонентів і модулів програм, а також правила їх структурного побудування, організація взаємодії та інтерфейсів. Ці вимоги при розробленні повинні бути простежені зверху до низу модулів та використовуватися як еталони при встановленні необхідної правильності відповідних компонентів.
Вимоги до підхарактеристики "правильність" можуть зображуватися у виді опису двох основних властивостей, яким повинні відповідати всі програмні компоненти та ПЗ в цілому.
Перша вимога складається з виконання певного ступеню (%) відстежуваності зверху донизу реалізації вимог технічного завдання та специфікації на ПЗ при послідовній деталізації описів програмних компонентів до самих текстів та об'єктного коду програм.
Друга вимога полягає у виборі ступенів та стратегії покриття тестами структури і функцій програмних компонентів, сукупності маршрутів виконання модулів та всього комплексу програм для наступного процесу верифікації і тестування, достатнього для функціонування ПЗ з необхідною якістю та точністю результатів.
5.4.1.1.3 Здатність до взаємодії.
Із цим показником пов'язані правильність і уніфікованість міжмодульних інтерфейсів, які визначаються двома видами зв'язків: за управлінням та за інформацією. Зв'язки за управлінням становлять виклики програмних модулів та повернення до модулів, які викликали. Обмінмодулів інформацією може відбуватися через обмінні змінні, що їх безпосередньо підготували сусідні модулі, або через глобальні змінні між більшими компонентами. Різноманітність та складність інформаційних зв'язків у великих програмних засобах значно ускладнюють формалізацію та вимір досягнутої правильності взаємодії програм.
5.4.1.1.4 Захищеність.
У критеріях захисту і забезпечення безпеки для конкретного ПЗ зосереджують різноманітні характеристики, які в ряді випадків важко або неможливо описати кількісно і доводиться оцінювати експертно або за бальною системою. Основну увагу у практиці забезпечення безпеки застосування інформаційних систем зосереджено на захисті від злочинних втручань, викривлення і розкрадань програмного забезпечення та інформації баз даних. При цьому мається на увазі наявність зацікавлених осіб у доступі до конфіденційної або корисної інформації з метою її незаконного використання, розкрадання, викривлення або знищення. У реальних системах КК можливі катастрофічні наслідки і відхилення функціонування, що впливають на безпеку застосування, при яких їхніми джерелами є випадкові, непередбачені,

 
 

Цікаве

Загрузка...