WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

продукт. Вони містять вимоги, що походять із вимог якості для користувача, включаючи вимоги до якості у використанні.
Вимоги до зовнішньої якості повинні бути:
встановлені у специфікації вимог до якості з використанням зовнішніх
метрик;
перетворені у вимоги до внутрішньої якості;
використані як критерії оцінювання продукту.
5.3.2.4 Внутрішня якість ? це набір характеристик ПЗ із внутрішньої точки зору. Внутрішня якість вимірюється та оцінюється відповідно до вимог до внутрішньої якості з використанням внутрішніх метрик. Якість може бути поліпшена у процесі написання, перегляду та тестування коду.
Вимоги до внутрішньої якості визначають рівень вимог до якості із внутрішньої точки зору на продукт. Вимоги до внутрішньої якості використовують для визначення властивостей проміжних станів продукту. Для цих цілей можуть бути використані статичні та динамічні моделі, технічна документація та код, що використовується. Вимоги до внутрішньої якості можуть бути використані для визначення стратегії подальшого розроблення та можуть бути критерієм для оцінювання і верифікації у процесі розроблення. Вимоги до внутрішньої якості можуть бути визначені кількісно з використанням внутрішніх метрик.
5.3.3 Використання моделі якості
5.3.3.1 Якість ПЗ повинна оцінюватися з використанням моделі якості. Модель якості визначають після розроблення вимог до якості готового ПЗ та проміжного продукту і вона є сукупністю атрибутів якості ПЗ, класифікованих в ієрархічну деревоподібну структуру характеристик і підхарактеристик. Верхній рівень цієї структури складається з характеристик якості, а нижній - з атрибутів якості ПЗ. Ця ієрархія не є строгою, тому що деякі атрибути можуть входити більш ніж в одну характеристику.
Стандарт [3] надає загальноцільові моделі внутрішньої та зовнішньої якості і якості у використанні.
5.3.3.2 Модель внутрішньої та зовнішньої якості визначає шість основних характеристик якості ПЗ: функціональність, надійність, зручність використання, раціональність, супроводжуваність і переносимість (див. рисунок 5.4).
Рисунок 5.4 - Модель якості ПЗ
5.3.3.2.1 Функціональність (Functionality) - здатність ПЗ забезпечити функції, які виконують заявлені потреби та потреби, що маються на увазі при використанні ПЗ в заданих умовах, включає наступні функції:
- функціональна повнота (Suitability) - здатність ПЗ забезпечити відповідний набір функцій для заданих завдань та цілей користувача;
- правильність (Accuracy) - здатність ПЗ забезпечувати вірні або припустимі результати або дії з необхідним ступенем точності;
- здатність до взаємодії (Interoperability) - здатність ПЗ взаємодіяти із зазначеними системами;
- захищеність (Security) - здатність ПЗ забезпечити захист інформації та даних (при їхньому зберіганні і передачі) таким чином, що неавторизовані користувачі та системи не будуть мати можливості до їх читання і модифікації, у той час як авторизованим користувачам і системам не буде відмовлено у доступі до них;
- узгодженість функціональності (Functionality Compliance) - здатність ПЗ до дотримання відповідних стандартів, угод, положень законів або подібних рекомендацій, що стосуються функціональності.
5.3.3.2.2 Надійність (Reliability) - група властивостей, що обумовлює здатність програмного забезпечення зберігати працездатність та перетворювати вихідні дані в очікуваний результат у заданих умовах за встановлений час, включає наступні підхарактеристики:
- безвідмовність (Maturity) - здатність ПЗ уникати відмов (функціонування без відмов), які є результатом наявності дефектів у ПЗ;
- стійкість до відхилень (Fault Tolerance) - здатність ПЗ підтримувати необхідний рівень працездатності у випадках прояву програмних дефектів або порушення його інтерфейсу;
- відновлюваність (Recoverability) - здатність ПЗ відновлювати заданий рівень працездатності, а також відновлювати дані, які безпосередньо ушкоджені у випадку виникнення відмови, після перезапуску ПЗ (автоматичного або оператором);
- узгодженість надійності (Reliability Compliance) - здатність ПЗ дотримуватись відповідних стандартів, угод, положень законів або подібних рекомендацій, що стосуються надійності.
Примітка. Готовність (Availability) є комбінацією зрілості (безвідмовності), та відновлюваності й тому не виділена як окрема підхарактеристика надійності.
5.3.3.2.3 Зручність використання (Usability) - здатність ПЗ бути зрозумілим, придатним до вивчання і привабливим для користувача при його використанні в заданих умовах, включає наступні підхарактеристики:
- зрозумілість (Understandability) - здатність ПЗ забезпечити користувачеві зрозумілість того, чи може ПЗ бути використано і яким саме чином, для конкретних завдань і умов застосування;
- придатність до вивчання - здатність ПЗ до надання користувачеві можливості його вивчення;
-зручність інтерфейсу для користування (Operability) - здатність ПЗ до надання користувачеві можливості управління та контролю за його роботою;
- привабливість (Attractiveness) - здатність ПЗ бути привабливим для користувача (відноситься до графічного інтерфейсу);
- узгодженість використання (Usability Compliance) - здатність ПЗ до дотримання відповідних стандартів, угод, положень законів або подібних рекомендацій, що стосуються використання.
5.3.3.2.4 Раціональність (Efficiency) - здатність ПЗ забезпечувати відповідну (допустиму) продуктивність із урахуванням займаних ресурсів у заданих умовах, включає наступні підхарактеристики:
- часова раціональність (Time Behavior) - здатність ПЗ забезпечити відповідний (допустимий) час відгуку, оброблення та пропускну здатність при виконанні його функцій у заданих умовах;
- використовуваність ресурсів (Resource Utilization) - здатність ПЗ використовувати відповідну (допустиму) кількість і тип ресурсів при виконанні його функцій у заданих умовах;
- узгодженість раціональності (Efficiency Compliance) - здатність ПЗ до дотримання відповідних стандартів або подібних рекомендацій, що стосуються ефективності.
5.3.3.2.5 Супроводжуваність (Maintainability) - здатність ПЗ до модифікації, що може містити у собі виправлення, поліпшення або адаптацію ПЗ до змін середовища, вимогабо функціональних специфікацій, включає наступні підхарактеристики:
- аналізованість (Analyzability) - здатність ПЗ до діагностування дефектів або причин відмов ПЗ, або ідентифікації частин програми, які мають потребу в корекції;
- змінюваність (Changeability) - здатність ПЗ до надання можливості для виконання заданої модифікації його коду, структури та алгоритмів або програмної документації;
- стабільність (Stability) - здатність ПЗ до запобігання неочікуваних ефектів від модифікацій;
- тестопридатність (Testability) - здатність ПЗ до валідації його змін (модифікацій);
- узгодженість супроводжуваності (Maintainability Compliance) - здатність ПЗ до дотримання відповідних стандартів або подібних рекомендацій, що стосуються супроводжуваності.
5.3.3.2.6 Переносимість (Portability) - здатність ПЗ бути перенесеним з одного організаційного, апаратного або програмного середовища в інше, включає наступні

 
 

Цікаве

Загрузка...