WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

техніки;
ПЗ - програмне забезпечення або програмні засоби;
ПЗ ПТК - програмне забезпечення програмно-технічних комплексів;
ПК - персональний комп'ютер;
ПТК - програмно-технічний комплекс;
ПЯ - показник якості;
РМД - радіальні метричні діаграми;
ТЗ - технічне завдання.
5 ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ КРИТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
5.1 Класифікація програмного забезпечення програмно-технічних комплексів
5.1.1 Класифікацію ПЗ ПТК проводять на основі технічних вимог до ПЗ ПТК за сукупністю ознак класифікації на початку життєвого циклу ПЗ ПТК, при реалізації процесу замовлення.
Треба ураховувати наступні ознаки класифікації ПЗ ПТК:
належність ПЗ ПТК до сегментів КК;
функціональне призначення;
ступінь апробованості;
вплив на безпеку.
За цими ознаками ПЗ ПТК утворюють класифікаційну схему, у якій окремі групи типів ПЗ відносно незалежні. Стрілки між рівнями класифікації вказують на комбінації типів ПЗ ПТК відповідно до [2] (рисунок 5.1).
5.1.2 За належністю розрізняють ПЗ ПТК:
пілотованих і безпілотних космічних апаратів;
ракет-носіїв;
пускових установок, наземного устаткування та споруд;
корисних вантажів;
для експериментів і моделювання.
5.1.3 За функціональним призначенням ПЗ ПТК класифікується на:
загальне (або системне);
прикладне (або функціональне);
технологічне (або інструментальне), що використовується при
розробленні, тестуванні та верифікації.
5.1.4 За ступенем апробованості розрізняють наступні типи ПЗ ПТК:
розроблене вперше;
існуюче (розроблене раніше або покупне комерційне);
що конфігурується з типових модулів.
5.1.5 За впливом на безпеку розрізняють:
ПЗ, що впливає на безпеку (критичне ПЗ);
ПЗ, що не впливає на безпеку.
5.1.6 Ознака "належність" визначає специфічні вимоги до ПЗ ПТК космічних апаратів, ракет-носіїв, пускових установок, корисних вантажів і відрізняється від вимог до безпеки ПЗ ПТК для експериментів і моделювання.
Ознака "функціонального призначення" визначає специфічні вимоги, що пред'являються до інструментальних засобів, необхідних для реалізації відповідних функцій.
Ознака "ступінь апробованості" визначає обсяг вимог до ПЗ за належністю та призначенням.
Ознака "вплив на безпеку" визначає вимоги до ПЗ з реалізації критичних функцій.
Рисунок 5.1 - Класифікація ПЗ ПТК
5.2 Модель якості та сфера її застосування
5.2.1 Відповідно до стандарту [3] модель якості ПЗ складається із двох частин:
внутрішня і зовнішня якість;
якість у використанні.
Перша частина моделі містить шість характеристик для визначення внутрішньої і зовнішньої якості, які у свою чергу підрозділяють на підхарактеристики та атрибути, що вимірюються. Друга частина моделі містить чотири характеристики якості у використанні.
5.2.2 Характеристики якості можуть бути застосовані для будь-якого виду ПЗ відповідно до наведеної в п.5.1 класифікації, включаючи комп'ютерні програми та дані, що прошиті у постійному запам'ятовуючому пристрої.
5.2.3 Характеристики та підхарактеристики є підставою для розроблення вимог до якості ПЗ. Модель якості дає можливість визначити якість ПЗ та оцінити його у процесах життєвого циклу, що включають процеси придбання, формування вимог, розроблення, використання, супроводу, забезпечення якості та аудиту, і може використовуватися розробником, покупцем, службою забезпечення якості, незалежними експертами.
5.3 Структура моделі якості
5.3.1 Взаємодія частин моделі якості програмного забезпечення
5.3.1.1 Якість у використанні повинна включати вимоги в конкретному середовищі. Ці вимоги необхідно враховувати при оцінюванні внутрішньої та зовнішньої якості, використовуючи характеристики та підхарактеристики якості. Оцінювання ПЗ є складовою частиною процесів життєвого циклу.
5.3.1.2 Якість ПЗ може бути оцінена шляхом виміру внутрішніх атрибутів (наприклад, статичного аналізу проміжних продуктів) або виміру зовнішніх атрибутів (найчастіше виміром процесу виконання коду), або виміру атрибутів якості у використанні.
5.3.1.3 Остаточною метою оцінювання ПЗ є одержання необхідних результатів у конкретному середовищі використання (див. рисунок 5.2).
З рисунка 5.2 видно, що якість процесів (якість процесів життєвого циклу визначено у ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC12207) впливає на якість продукту ПЗ, а якість продукту ПЗ впливає на якість у використанні.
Рисунок 5.2 - Якість у життєвому циклі ПЗ
Таким чином, оцінювання та удосконалення процесів ЖЦ призводить до поліпшення якості ПЗ, а оцінювання та поліпшення якості ПЗ призводить до покращення якості у використанні. Подібним чином оцінювання якості у використанні може давати зворотний зв'язок щодо поліпшення ПЗ, а оцінювання ПЗ може впливати на поліпшення процесів. Відповідні внутрішні атрибути ПЗ впливають на досягнення необхідної зовнішньої якості ПЗ, а зовнішня якість впливає на досягнення необхідної якості у використанні.
5.3.1.4 Вимоги до якості ПЗ повинні включати оціночні критерії для внутрішньої якості, зовнішньої якості і якості у використанні для задоволення потреб розробників, супровідників, покупців і користувачів.
5.3.2 Якість програмного забезпечення та життєвий цикл
5.3.2.1 Вимоги до якості ПЗ не можуть бути повністю визначені до початку проектування.
На різних стадіях життєвого циклу ПЗ існують різні точки зору на якість ПЗ та відповідні метрики (способи виміру) якості (див. рисунок 5.3).
Рисунок 5.3 - Взаємозв'язок між метриками якості програмного забезпечення
5.3.2.2 Якість у використанні (розрахункова або прогнозована) ? це якість, що оцінюється або прогнозується для готового ПЗ на кожній стадії розроблення для кожної характеристики якості у використанні та ґрунтується на результатах вимірів внутрішньої та зовнішньої якості. Якість у використанні - це точка зору користувача на якість ПЗ під час його використання в конкретному середовищі та конкретному контексті використання. При цьому виміряються межі, у яких користувач може досягти бажаних цілей у конкретному оточенні, а не властивість самого ПЗ. Рівень якості в середовищі користувача може відрізнятися від рівня в середовищі розробника через різницю в потребах і можливостях різних користувачів, розходження апаратного та підтримуючого середовища.
Вимоги до якості у використанні повинні бути визначені задопомогою метрик якості у використанні, зовнішніх метрик та іноді внутрішніх метрик. Одержання продукту, що задовольняє потребам користувача, вимагає ітеративного підходу до розроблення ПЗ з безперервним зворотнім зв'язком.
5.3.2.3 Зовнішня якість (розрахункова або прогнозована) ? це якість, що розраховується або прогнозується для готового ПЗ на кожній стадії розроблення для кожної характеристики якості, ґрунтуючись на результатах вимірів внутрішньої якості. Зовнішня якість є набором характеристик ПЗ із зовнішньої точки зору. Зовнішня якість вимірюється під час роботи ПЗ у оточенні, що моделюється, з використанням зовнішніх метрик.
Вимоги до зовнішньої якості визначають рівень вимог до якості із зовнішньої точки зору на

 
 

Цікаве

Загрузка...