WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

в результатах виконання завдання);
B - якість (ступінь досягнення цілей виконання завдання) 0<=М1<=1
Чим ближче до "1", тим краще
Звіти тестування та експлуатації ПЗ.
Звіти користувачів
В.1.2
Завершеність завдань Яка частка завер-шених завдань X=A/B,
де A - кількість невдалих завдань;
B - загальна кількість завдань 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіти тестування та експлуатації ПЗ.
Звіти користувачів
В.1.3
Частота помилок Як часто відбува-ються помилки користувачів при роботі з ПЗ X=A,
де A - кількість помилок користувача, допущених при роботі з ПЗ 0<=X
Чим ближче до "0", тим краще Звіти тестування та експлуатації ПЗ.
Звіти користувачів
В.1.4
Частота звертань до довідкової інформації Як часто користувач звертається за допо-могою до довідкової документації X=A,
де A - кількість звернень користувача до довідкової документації 0<=X
Чим ближче до "0", тим краще
Звіти тестування та експлуатації ПЗ.
Звіти користувачів
Таблиця В.2 - Метрики продуктивності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
В.2.1
Продуктивність завдання
Яка продуктивність завдань
М2=М1/Т,
де М1 - ефективність завдання;
Т - час виконання завдання 0<=М2
Чим більше, тим краще Звіти тестування та експлуатації ПЗ.
Звіти користувачів
В.2.2
Економічна ефективність
Яка економічна ефективність завдання
М3=М1/Т,
де М1 - ефективність завдання;
С - витрати на виконання завдання (вартість експлу-атаціїЕОМ і інших матері-алів, зарплата оператора ПЗ тощо) 0<=М3
Чим більше, тим краще
Звіти тестування та експлуатації ПЗ.
Звіти користувачів
В.2.3
Співвідношення продуктивності
Яка частка часу, протягом якого користувач виконує продуктивні дії
М4=Тa/Tb,
де Ta - продуктивний час (час виконання завдання, за винятком часу пошуку та читання довідкової інформації, часу усунення помилок тощо);
Tb - загальний час виконання завдання 0<=М4<=1
Чим ближче до "1", тим краще
Звіти тестування та експлуатації ПЗ.
Звіти користувачів
В.2.4
Відносна продуктивність користувача
Яка продуктивність звичайного корис-тувача відносно експерта
М5=А/В,
де А - продуктивність завдання, яке виконується звичайним користувачем (М2);
В - продуктивність завдання, яке виконується експертом (М2) 0<=М5<=1
Чим ближче до "1", тим краще
Звіти тестування та експлуатації ПЗ.
Звіти користувачів
Таблиця В.3 - Метрики безпеки
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
В.3.1
Безпека користувачів
Яка загроза використання ПЗ для життя та здоров'я користувача
Х=А/В,
де А - кількість користувачів, що постраждали в результаті використання ПЗ;
В - загальна кількість користувачів 0<=X<=1
Чим ближче до "0", тим краще
Звіт про експлуатацію ПЗ
В.3.2
Економічний ризик
Який ризик економічного збитку
Х=А/В,
де А - кількість випадків заподіяння економічного збитку в результаті використання ПЗ;
В - загальне число випадків використання ПЗ 0<=X<=1
Чим ближче до "0", тим краще
Звіт про експлуатацію ПЗ
В.3.3
Пошкодження програм і даних
Яка частота пошкодження програм і даних
Х=А/В,
де А - кількість випадків пошкодження даних і програм у результаті використання ПЗ;
В - загальне число випадків використання ПЗ 0<=X<=1
Чим ближче до "0", тим краще
Звіт про експлуатацію ПЗ
Таблиця В.4 - Метрики узгодженості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
В.4.1
Узгодженість користу-вача
Яким є ступінь, починаючи з якого, ПЗ задовільняє потреби користувача
Визначають на основі опитування або анкетування користувачів: Х=А/В,
де А - кількість користувачів, яких ПЗ в цілому задовольняє;
У - загальна кількість опитаних користувачів 0<=X<=1
Чим ближче до "0", тим краще
Звіт про експлуа-тацію ПЗ
В.4.2
Частота використання ПЗ користувачем за призначенням
Наскільки користувач бажає використо-вувати дане ПЗ для вирішення специ-фікованих завдань
Визначають на основі опитування або анкетування користувачів: Х=А/В,
де А - кількість випадків, коли користувач використовує дане ПЗ для вирішення специфі-кованих завдань;
В - кількість випадків, коли для вирішення специфіко-ваних завдань користувач бажає використати інше ПЗ 0<=X<=1
Чим ближче до "0", тим краще
Звіт про експлуа-тацію ПЗ
ДОДАТОК Г
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1 ECSS-Q-40B - 2002 Space product assurance. Safety (Гарантія продукції космічного призначення. Безпека)
2 ECSS-Q-80B Draft 1 - 2002 Space product assurance. Software product assurance (Гарантія продукції космічного призначення. Гарантія програмного продукту)
3 ISO/IEC 9126-1:2001 Software Engineering - Product Quality - Part 1: Quality model (Інжиніринг програмного забезпечення - Якість продукту - Частина 1: Модель якості)
4 ISO/IEC TR 9126-2:2003 Software Engineering - Product Quality - Part 2: External metrics (Інжиніринг програмного забезпечення - Якість продукту - Частина 2: Зовнішні метрики)
5 ISO/IEC TR 9126-3:2003 Software Engineering - Product Quality - Part 3: Internal metrics (Інжиніринг програмного забезпечення - Якість продукту - Частина 3: Внутрішні метрики)
6 ISO/IEC TR 9126-4:2004 Software Engineering - Product Quality - Part 4: Quality in use metric (Інжиніринг програмного забезпечення - Якість продукту - Частина 4: Метрики якості у використанні)
7 ISO/IEC 14598-1:1999 Information technology - Software product evaluation - Part 1: General (Інформаційні технології - оцінювання програмного продукту. Частина 1: Загальний огляд)
8 IEC 60880 Software for computers in the safety systems of nuclear power stations (Програмне забезпечення для ЕОМ систем забезпечення безпеки АЕС)
9 ISO/IEC TR 10000-1:98 General principles and document framework (Загальні принципи та структура документа)
10 ECSS-Q-80-03 Software Dependability and Safety Methods and Techniques (Методи і методики безпеки та надійності програмного забезпечення).
11 IEC 61513 Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important for safety - General requirements for systems (АЕС - Інформаційно-керуючі системи, важливі для безпеки - Загальні вимоги до систем)
12 IEC 61226 Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Classification (АЕС - Інформаційно-керуючі системи, важливі для безпеки - Класифікація)
13 IEEE 1209 Recommended Practice for the Evaluation and Selection of CASE Tools (Рекомендована практика оцінки та вибору CASE інструментів)
14 В.В. Липаев. Обеспечение качества программных средств. Синтег, Москва-2001г.
15 Информационные управляющие системы, Ч1 "Техніка", 2004 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...