WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

завдань;
Rср. - мінімально допустима середня продуктивність ПЗ 0Чим більше, тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.4.1.3 Відносна середня тривалість робочого циклу
(Mean time for turnaround) Яке відношення прогнозованої середньої тривалості робочого циклу ПЗ до максимально допустимої
Х=Тср./ТRср.,
де Тсср. - прогнозована середня тривалість робочого циклу;
Тсср. - максимально допустима середня тривалість робочого циклу 0Чим ближче до 0, тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.4.2 - Метрики використання ресурсів
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.4.2.1 Відносне макси-мальне викорис-тання оперативної пам'яті
(Memory utilization) Яке відношення прогнозо-ваного максимального використання опера-тивного запам'ятовуючого пристрою (ОЗП) до максимально допустимого Х=Aср./Rср.,
де Aср. - прогнозований макси-мальний для використання обсяг ОЗУ ;
Rср. - максимально допустимий для використання обсяг ОЗУ 0Чим ближче до 0, тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і верифікації
Б.4.2.2 Відносна макси-мальна викорис-тання процесорного часу
Яке відношення прогнозо-ваного максимального використання процесор-ного часу до максимально допустимого Х=Aср./Rср.,
де Aср. - прогнозований макси-мальний для використання процесорний час;
Rср. - максимально допустимий для використання процесорний час 0Чим ближче до 0, тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і верифікації
Б.4.2.3 Відносне макси-мальне викорис-тання пропускної здатності каналів зв'язку
(Transmission capacity utilization) Яке відношення прогнозованого максимального використання пропускної здатності каналів зв'язку до максимально допустимого Х=Aср./Rср.,
де Aср. - прогнозований макси-мальний для використання
обсяг пропускної здатності;
Rср. - максимально допустимий для використання обсяг пропускної здатності 0Чим ближче до 0, тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і верифікації
Таблиця Б.4.3 - Метрики узгодженості ефективності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.4.3.1 Узгодженість ефективності Наскільки відповідає ПЗ вимогах стандартів та інших нормативних документів, що стосуються ефективності Визначають експертним методом або за формулою: Х=А/В,
де А - кількість аспектів ефектив-ності, узгоджених з вимогами нормативних документів;
В - кількість аспектів ефектив-ності, які повинні бути узгод-жені з вимогами нормативних документів 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і верифікації
Б.5 - Метрики супроводжуваності
Таблиця Б.5.1 - Метрики можливості аналізу
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.5.1.1 Підтримка функції діагностування відмов
(Diagnostic function support) В якому об'ємі реалізовано в ПЗ функцію діагностування відмов Х=А/В,
де А - кількість реалізованих функцій діагностування відмов;
У - загальна кількість функцій діагностування відмов, які повинні бути реалізовані в ПЗ 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і верифікації
Кінець таблиці Б.5.1
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.5.1.2 Здатність до аудиту дій
(Audit trail capability) В якому об'ємі реалізовано в ПЗ можливість аудиту виконуваних дій Х=А/В,
де А - кількість типів дій, для яких реалізовано можливість аудиту;
У - загальна кількість типів дій, для яких повинна бути реалізована можливість аудиту 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконання перевірок (оглядів) і верифікації
Б.5.1.3 Здатність до моніторингу стану
(Status monitoring capability) Чи реалізовано в ПЗ можливість моніторингу поточного стану та в якому об'ємі Х=А/В,
де А - кількість параметрів, що визначають внутрішній стан ПЗ, для яких реалізовано функцію моніторингу;
В - загальна кількість параметрів, що визначають внутрішній стан ПЗ, для яких повинна бути реалізована функція моніторингу 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.5.2 - Метрики змінюваності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.5.2.1 Здатність до реєстрації змін
В якому об'ємі реєструються внесені в ПЗ та програмну документацію зміни
Х=А/В,
де А - кількість дійсно зареєст-рованих змін, внесених у ПЗ та програмну документацію;
В - загальна кількість змін, внесених у ПЗ та програмну документацію 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і верифікації.
Журнал реєстрації змін
Таблиця Б.5.3 - Метрики стабільності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.5.3.1 Ефективність змін
(Change successes ratio) В якому об'ємі вносяться в ПЗ та програмну докумен-тацію всі необхідні зміни
Х=А/В,
де А - кількість змін, дійсно внесених у ПЗ та програмну документацію;
В - загальна кількість змін, які повинні бути внесені в ПЗ та програмну документацію 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і верифі-кації.
Журнал реєстрації змін
Кінець таблиці Б.5.3
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.5.3.2 Успішність змін Як часто у процесі модифікації в ПЗ вносяться дефекти
Х=А/В,
де А - кількість змін, внесених у ПЗ та програмну документацію, які призвели до негативних наслідків;
В - загальна кількість змін, внесених у ПЗ та програмну документацію 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації.
Журнал реєстрації змін
Таблиця Б.5.4 - Метрики тестопридатності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.5.4.1 Повнота функцій вбудованого тестування
В якому об'ємі реалізовано в ПЗ функції вбудованого тестування
Х=А/В,
де А - кількість реалізованих у ПЗ функцій вбудованого тестування;
В - загальна кількість функцій вбудованого тестування, які повинні бути реалізовані в ПЗ 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації.
Журнал випро-бувань
Кінець таблиці

 
 

Цікаве

Загрузка...