WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

виду програмного забезпечення. За ступенем впливу на якість ПЗ розрізняють на суттєві та несуттєві властивості [ДСТУ 2850]
3.7 вимірювання (measurement)
Процес визначення кількісного або якісного (категорійного) значення атрибутів об'єкту оцінювання [4]
3.8 гармонізація (harmonization)
Аналіз і формування несуперечливих вимог міжнародних і/або національних стандартів, що розроблені різними організаціями та відповідають одному нормативному профілю [9]
3.9 дефект ПЗ (software fault)
Вплив помилки у програмі або даних, який призводить до неадекватного виконання програми, якщо ПЗ використано цей сегмент програм або даних [8]
3.10 життєвий цикл системи
Весь період існування системи від початку розроблення до завершення її використання [ДСТУ 3918]
3.11 збій ПЗ
Визначається тривалістю відновлення обчислювального процесу після викривлення програми, даних або обчислювального процесу, що реєструються як порушення працездатності. За тривалості відновлення менше заданого порогу дефекти та аномалії при функціонуванні програм відносять до збоїв, а за тривалостістю відновлення, що перевищує граничне значення, викривлення, що відбувається, відносять до відмови [14]
3.12 критичне програмне забезпечення (safety critical software)
Програмне забезпечення, що виконує критичні функції, важливі для безпеки, тобто ПЗ, відмова у виконанні функцій якого (втрати або деградація) чи його неправильна або недбала експлуатація можуть призвести до катастрофічних або критичних наслідків.
Наприклад, програмне забезпечення, яке:
- безпосередньо виконує команди і контроль за умовами або станом апаратних компонентів, і його невиконання, непослідовне виконання або неправильне виконання може спричинити неправильне виконання функцій керування, що наражає на ризик безпеки або може призвести до виникнення небезпечних умов;
- здійснює поточний контроль за станом апаратних компонентів, і результатами його невиконання, непослідовного виконання або неправильного виконання можуть стати дані, що призводять до помилкових рішень операторів або допоміжних систем, що наражає на ризик безпеки або може призвести до існування умов виникнення ризиків;
- безпосередньо виконує управління і контроль за умовами або станом апаратних компонентів, і його невиконання, непослідовне виконання або виконання, пов'язане з помилками персоналу, апаратною відмовою або відмовою внаслідок впливу навколишнього середовища може спричинити небезпеку або може призвести до існування умов виникнення ризиків [10]
3.13 метрика (metric)
Кількісна (або якісна) оцінка ступеня, в якому програмне забезпечення або процес відповідають заданим властивостям, а також шкала і метод оцінювання виміру [4]
3.14 модель життєвого циклу
Концептуальна структура, що включає процеси, дії та завдання, які стосуються розроблення, експлуатації та супроводу програмного продукту, і охоплює життєвий цикл системи, починаючи з визначення вимог до неї і закінчуючи припиненням її використання [ДСТУ 3918]
3.15 надійність ПЗ
Група властивостей, що обумовлює здатність ПЗ зберігати працездатність та перетворювати вихідні дані в очікуваний результат у заданих умовах за встановлений період часу [ДСТУ 2850]
3.16 об'єкт космічної техніки
Матеріальний предмет штучного походження, що проектується, виготовляється та експлуатується як у космічному просторі (космічний сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використання космічного простору [УРКТ-01.01]
3.17 оцінювання
Систематичне визначення ступеня відповідності об'єкту (сутності) заданим для нього критеріям [ДСТУ 3918]
3.18 оцінювання якості конкретного ПЗ
Дії, спрямовані на визначення ступеня задоволення потреб ПЗ відповідно до призначення [ДСТУ 2850]
3.19 показники (характеристики) якості програмного забезпечення
Набір властивостей (атрибутів) програмного забезпечення, за допомогою яких його якість описується та оцінюється. Характеристики якості програмного забезпечення можуть бути уточнені на безлічі рівнів комплексних показників (підхарактеристик) [3]
3.20 помилка (error)
Дефект апаратури, програмного забезпечення або компонента системи. Помилку поділяють на випадкові, які є результатом деградації апаратури завдяки старінню, і систематичні, які є результатом проектних помилок [11].
Примітка. Помилку (зокрема, проектну помилку) може бути виявлено у системі, коли при певних параметрах отриманий результат не буде узгоджуватися із заданою функцією, тобто відбудеться відмова
3.21 початкова подія (initiating event)
Порушення в роботі (відмова) системи, зовнішня подія або помилка персоналу, які спричиняють порушення нормальної експлуатації і можуть призвести до порушення меж і/або умов безпечної експлуатації [12]
3.22 програмне забезпечення (software)
Програми, процедури, правила, а також уся відповідна документація, що відноситься до функціонування комп'ютерної системи [8]
3.23 програмно-технічний комплекс
Сукупність технічних засобів автоматизації, що постачаються в комплекті з програмним забезпеченням, необхідним сервісним устаткуванням і експлуатаційною документацією, що з'єднується на місці експлуатації з периферійним устаткуванням і/або з іншими програмно-технічними комплексами для виконання усіх або частини функцій контролю та управління у складі конкретної інформаційної або керуючої системи [15]
3.24 космічний комплекс
Сукупність ракети або ракет космічного призначення з функціонально взаємозв'язаними технічними засобами і спорудженнями, призначеними для забезпечення транспортування, зберігання, приведення і утримання в готовності, технічного обслуговування, транспортування, підготовки, запуску і контролю польоту ракети космічного призначення на ділянці виведення [УРКТ-01.01]
3.25 система критичного застосування
Система, відмова якої здатна призвести до катастрофічних наслідків для людей і/або навколишнього середовища [11]
3.26 тестове програмне середовище
Сукупність програмних засобів, які забезпечують реалізацію процесу тестування, введення тестових наборів, генерацію тестових даних, введення очікуваних результатів, генерацію очікуваних результатів [13]
3.27 якість програмного забезпечення (ПЗ)
Сукупність властивостей ПЗ, що обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення [ДСТУ 2850]
3.28 характеристика, підхарактеристика
Аспекти продукту, за допомогою яких його описують або оцінюють. Характеристика може зводитися до кількох рівнів підхарактеристик, які спираються на її властивістьзадовольняти заявлені потреби або потреби, що можуть виникнути [ДСТУ 3919].
?
4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
4.1 У цьому НД застосовано такі скорочення:
ЕОМ - електронна обчислювальна машина;
ЄСПД - єдина система програмної документації;
ЖЦ - життєвий цикл;
КК - космічний комплекс;
КТ - космічна техніка;
НД - нормативний документ;
НПЯ - номенклатура показників якості;
ОЗП - оперативний запом'ятовуючий пристрій;
ОКТ - об'єкт космічної

 
 

Цікаве

Загрузка...