WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

після відмов
Х=А/В,
де А - кількість вимог до відновлення, реалізацію яких підтверджено при перевірці;
В - кількість вимог до відновлення, заданих у специфікаціях 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.2.3.2
Ефективність відновлення
Наскільки ефективна здат-ність ПЗ до відновлення
Х=А/В,
де А - кількість вимог до віднов-лення, здатність яких до віднов-лення за нормований час підтверджено при перевірці;
В - кількість вимог до віднов-лення, для яких установлено нормування часу відновлення 0<=X
Чим ближче до "0", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.2.4 - Метрики узгодженості надійності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.2.4.1 Узгодженість надійності Наскільки відповідає ПЗ вимогам стандартів та інших нормативних документів, що стосуються надійності Визначають експертним методом або за формулою Х=А/В,
де А - кількість аспектів надій-ності, узгоджених з вимогами нормативних документів;
В - кількість аспектів надійності, які повинні бути узгоджені з вимогами нормативних документів 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконання перевірок (оглядів) і верифікації
Б.3 Метрики використовуваності
Таблиця Б.3.1 - Метрики зрозумілості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.3.1.1 Доступність демонстрації
(Demonstration accessibility) Чи доступна демонстрація для всіх функцій, які її потребують
Х=А/В,
де А - кількість функцій, для яких доступна демонстрація;
В - загальна кількість функцій, що потребують демонстрації 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Кінець таблиці Б.3.1
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.3.1.2 Повнота опису
(Completeness)
В якому об'ємі подано функції ПЗ в програмній документації
Х=А/В,
де А - кількість функцій, описаних у програмній документації;
В - загальна кількість функцій 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще
Вимогиспецифікацій.
Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.3.2 - Метрики придатності до вивчення
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.3.2.1 Повнота призначеної до користування документації та системи допомоги (Completeness of user documentation and/or help system) Наскільки є повною призначена для корис-тування документація та система допомоги Х=А/В,
де А - кількість функцій, представ-лених у системі допомоги;
В - загальна кількість функцій 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.3.3 -Метрики керованості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.3.3.1 Доступність значень параметрів "за замовчуванням"
(Default value availability in use) В якому об'ємі реалізовано завдання параметрів "за замовчуванням"
Х=А/В,
де А - кількість введених користува-чем параметрів, для яких є доступним значення "за замовчуванням";
У - загальна кількість введених користувачем параметрів, для яких повинно бути реалізовано доступ-ність значень "за замовчуванням" 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.3.3.2 Перевірка корек-тності параметрів, які вводить корис-тувач
(Input validity checking) В якому об'ємі реалізовано перевірку коректності даних, що вводить користувач
Х=А/В,
де А-кількість параметрів, що вводяться користувачем, для яких виконується перевірка коректності;
У-загальна кількість параметрів, що вводяться користувачем, для яких повинно бути реалізовано перевірку коректності 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.3.3.3 Скасованість дій
(Undoability) В якому об'ємі реалізована надана користувачеві можливість скасувати або скоригувати свої дії шляхом повернення до попереднього стану Х=А/В,
де А - кількість дій користувача, для яких реалізовано можливість скасування;
В - загальна кількість дій користувача, для яких повинна бути реалізована можливість скасування 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.3.4 - Метрики привабливості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.3.4.1
Налагоджуваність інтерфейсу корис-тувача
(Interface appearance customizability) Чи існує можливість індивідуального настроювання інтерфейсу користувача Х=А/В,
де А - кількість типів елементів інтерфейсу користувача, для яких реалізовано можливість індивідуального настроювання;
В - загальна кількість типів елементів інтерфейсу користувача, для яких повинна бути реалізована можливість індивідуального настроювання 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.3.5 - Метрики узгодженості використання
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.3.5.1 Узгодженість використання Наскільки відповідає ПЗ вимогам стандартів і інших нормативних документів, що стосуються використання Визначають експертним методом або за формулою: Х=А/В,
де А - кількість аспектів, узгоджених з вимогами нормативних документів;
В - кількість аспектів використовуваності, які повинні бути узгоджені з вимогами нормативних документів 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.4 - Метрики ефективності
Таблиця Б.4.1 - Метрики часових характеристик ПЗ
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.4.1.1 Відносний середній час відгуку
(Mean time for response) Яке відношення прогнозованого середнього часу виконання команд або запитів користувача до максимально допустимого Х=Тср./ТRср.,
де Тср. - прогнозований середній час відгуку;
ТRср. - максимально допустимий середній час відгуку 0Чим ближче до 0, тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконан-ня перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.4.1.2 Відносна середня продуктивність
(Mean amount of thrnaround) Яке відношення прогнозованої середньої продуктивності ПЗ до мінімально допустимої
Х=Aср./Rср.,
де Aср. - прогнозована середня продуктивність ПЗ для заданих

 
 

Цікаве

Загрузка...