WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

специфікацій.
Звіти про виконання перевірок (оглядів) і верифікації
Таблиця Б.1.4 - Метрики захищеності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.1.4.1 Реєстрованість доступу
(Access audit ability) Чи реалізовано та в якому об'ємі аудит доступу до системи та даних Х=А/В,
де А - кількість типів доступу
до системи або даних, для
яких реалізовано функцію
аудиту;
В - кількість типів доступу,
для яких, за специфікація-
ми, повинно бути реалізо-
вано функцію аудиту 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконання перевірок (оглядів) і верифікації
Б.1.4.2
Контрольованість доступу
(Access controllability) Чи контролюється та в якому об'ємі доступ до системи та даних Х=А/В,
де А - кількість реалізованих
вимог до управління та
контролю доступу до
системи або даних;
В - кількість вимог до
управління та контролю
доступу до системи або
даних, які задані у
специфікаціях 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконання перевірок (оглядів)і верифікації
Кінець таблиці Б.1.4
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.1.4.3 Захищеність від викрив-лення та втрати даних
(Data corruption preve-ntion) Чи реалізовано та в якому об'ємі захист даних від викривлення і втрат
Х=А/В,
де А - кількість типів викрив-
лення або втрати даних, для
яких реалізовано механізм
виявлення та відновлення;
В - кількість типів викрив-
лення або втрати даних, для
яких за специфікаціями
повинно бути реалізовано
механізм виявлення та
відновлення 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконання перевірок (оглядів) і верифікації
Б.1.4.4 Захищеність від пере-хоплення даних
(Data encryption) Чи реалізовано та в якому об'ємі захист даних від перехоп-лення та розшифрування Х=А/В,
де А - кількість елементів
даних, для яких реалізовано
установлений механізм
шифрування;
В - кількість елементів
даних, для яких за специ-
фікаціями повинно бути
реалізовано певний механізм
шифрування для захисту від
їх перехоплення 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про виконання перевірок (оглядів) і верифікації
Таблиця Б.1.5 - Метрики узгодженості функціональності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.1.5.1 Узгодженістьфункціональності
(Functional compliance) Наскільки відповідає ПЗ вимогам стандартів і інших нормативних документів, що стосуються функціо-нальності Визначають експертним методом або за формулою: Х=А/В,
де А - кількість аспектів функці-
ональності, узгоджених з вимо-
гами нормативних документів;
В - кількість аспектів функці-
ональності, які повинні бути
узгоджені з вимогами норма-
тивних документів 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти з виконання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.1.5.2 Узгодженість інтерфейсів
(Interface compliance) Наскільки відповідають зовнішні інтерфейси ПЗ вимогам стандартів і інших нормативних документів Визначають експертним методом або за формулою: Х=А/В,
де А - кількість зовнішніх інтерфей-
сів ПЗ, що відповідають вимогам
нормативних документів;
В - загальна кількість зовнішніх
інтерфейсів ПЗ 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти з виконання перевірок (оглядів) і верифікації
Б.2 -Метрики надійності
Таблиця Б.2.1 - Метрики зрілості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б2.1. 1 Здатність до виправлення дефектів
(Fault Removal) Яку кількість із виявлених дефектів виправлено
X=А/В,
де А - кількість виправлених
дефектів;
В - загальна кількість дефектів,
виявлених у ПЗ під час перевірки 0<=X
Чим ближче до "0", тим краще Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і верифі-кації.
Звіт про виправ-лення дефектів
Б.2.1.2
Здатність до виявлення дефектів
(Fault Resolution) Як багато дефектів виявляється під час перевірок
Х=А/В,
де А - Загальна кількість дефектів,
виявлених під час перевірки;
В- прогнозована (на основі
аналізу накопичених статистич-
них даних або використання
відповідних моделей) кількість
дефектів, яка буде виявлена під
час перевірки 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації.
Статистична ін-формація з органі-заційної бази даних
Б.2.1.3
Тестова адекватність
(Test adequate)
В якому об'ємі розроблені тестові набори покривають план тестування
Х=А/В,
де А - кількість розроблених тесто-
вих наборів;
В - кількість тестових наборів, визначених у плані тестування 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специ-фікацій.
Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.2.2 - Метрики відмовостійкості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.2.2.1 Стійкість до внут-рішніх дефектів В якому об'ємі реалізовано стійкість ПЗ до прояву внутрішніх дефектів
Х=А/В,
де А - кількість видів дефектів ПЗ, для яких реалізовано механізм відбивання (наприклад, вихід індексу за межі масиву даних);
В - кількість видів дефектів ПЗ, для яких повинно бути реалізовано механізм їх відбивання 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.2.2.2 Стійкість до поми-лок у вхідних даних В якому об'ємі реалізовано стійкість ПЗ до помилок у вхідних даних
Х=А/В,
де А - кількість типів вхідних даних, до помилок у які реалізовано механізм стійкості;
В - кількість типів вхідних даних, до помилок у які повинен бути реалізованим механізм стійкості 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Б.2.2.3 Стійкість до поми-лок користувачів Наскільки ПЗ є стійким до помилок користувачів
Х=А/В,
де А - кількість функцій, у яких реалізовано механізм стійкості до помилок користувачів (наприклад, неправильна послідовність виконання операцій або введення даних);
В - кількість функцій, у яких повинно бути реалізовано механізм стійкості до помилок користувачів 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіти про вико-нання перевірок (оглядів) і вери-фікації
Таблиця Б.2.3 - Метрики відновлюваності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
Б.2.3.1 Здатність до від-новлення
(Restorability) В якому об'ємі реалізовано здатність ПЗ до віднов-лення

 
 

Цікаве

Загрузка...