WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

формулою: Х=1-А/В,
де А-кількість випадків відмови ПЗ
через помилки користувача;
В-кількість зафіксованих
помилкових дій користувача 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіти тестування, експертизи та верифікації. Звіт з експлуатації
Таблиця А.2.3 - Метрики відновлюваності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.2.3.1 Здатність до автоматичного відновлення
(Restorability) Чи володіє ПЗ здатністю до автоматичного віднов-лення та наскільки Визначають експертним методом за формулою Х=А/В,
де А-кількість випадків успішного
автоматичного відновлення;
В-кількість відмов ПЗ 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіти тестування, експертизи та верифікації. Звіт з експлуатації
А.2.3.2 Готовність Яка ступінь готовності ПЗ Х=Тр/(Тр+Тв),
де Тр- час знаходження ПЗ у
працездатному стані;
Тв- час знаходження ПЗ у стані
відновлення після відмов 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіти тестування, експертизи та верифікації. Звіт з експлуатації
А.2.3.3 Середній час автоматичного відновлення Який середній час автоматичного відновлення ПЗ Х=Sum (Т)/В,
де Т- час автоматичного віднов-
лення ПЗ після кожної відмови;
В-кількість відмов ПЗ 0<=X
Чим ближче до "0", тим краще Звіти тестування, експертизи та верифікації. Звіт з експлуатації
Таблиця А.2.4 - Метрики узгодженості надійності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.2.4.1 Узгодженість надійності Наскільки відповідає ПЗ вимогам стандартів та інших нормативних документів, що стосуються надійності Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій
Звіт експертизи та верифікації
А.3 Метрики використовуваності
Таблиця А.3.1 - Метрики зрозумілості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.3.1.1 Зрозумілість функцій ПЗ
(Function understand-ability) Наскільки зрозумілі корис-тувачеві функції ПЗ після прочитання керівництва користувача або довід-кової документації Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації.
Звіт з експлу-атації
А.3.1.2 Зрозумілість вхідних /вихідних даних
(Understandable input and output) Наскільки зрозуміло користувачеві призначення вхідних / вихідних даних після прочитання посібника або довідкової документації Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації.
Звіт з експлу-атації
А.3.1.3 Доступність демонстрації
(Demonstration accessibility) Чи доступна користу-вачеві наочна демонстрація виконання функцій під час роботи з ПЗ Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації.
Звіт з експлу-атації
Таблиця А.3.2 - Метрики придатності до вивчання
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.3.2.1 Повнота доку-ментації корис-тувача та системи допомоги
(Completeness of user documentation and/or help facility) Наскільки є повною документація користувача та система допомоги Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлуата-ції
А.3.2.2 Ефективність (зрозумілість) документації користувача тасистеми допомоги
(Effectiveness of user documentation and/or help system) Наскільки зрозуміло складено документацію користувача та систему допомоги Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлуата-ції
А.3.2.3 Доступність документації користувача та системи допомоги Чи доступна користувачу документація та система допомоги безпосередньо під час роботи з ПЗ Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлуата-ції
А.3.2.4 Середній час навчання роботі з ПЗ
(Ease of function learning) Як довго відбувається навчання роботі з ПЗ Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлуата-ції
Таблиця А.3.3 - Метрики керованості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.3.3.1 Доступність значень параметрів "за замовчуванням"
(Default value availability in use) Наскільки легко користувач може задавати значення вхідних параметрів ПЗ Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлу-атації
А.3.3.2 Перевірка коректності параметрів, які вводять користувачі
(Input validity checking) Чи здійснюється перевірка коректності даних, які вводять користувачі Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлу-атації
А.3.3.3 Відміна дій
(Undoability) Чи може користувач скасувати або скорегувати свої дії шляхом повернення до попереднього стану Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлу-атації
А.3.3.4 Зрозумілість системних повідомлень
(Message understand-ability in use) Наскільки зрозумілі користувачеві повідомлення, що видає ПЗ Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлу-атації
А.3.3.5 Середній час між помилками користувача при роботі з ПЗ
Як довго користувач може взаємодіяти з ПЗ без помилок Визначають експертним методом або за формулою Х=Т/В,
де Т - час роботи ЗД;
В - кількість помилок користу-
вача, зроблених за час роботи з
ПЗ 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації. Звіт з експлу-атації
Таблиця А3.4 - Метрики привабливості
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.3.4.1 Привабливість інтерфейсу користувача
(Attractive interface) Наскільки зручним та привабливим є інтерфейс користувача Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт зекспертизи та верифікації.
Звіт з експлуатації
А.3.4.2 Налагоджу-ваність інтерфейсу користувача
(Interface appearance customizability) Чи існує можливість індивідуального настроювання інтерфейсу користувача Визначають експертним методом 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Звіт з експертизи та верифікації.
Звіт з експлуатації
Таблиця А3.5 - Метрики узгодженості та використовуваності
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.3.5.1 Узгодженість використовува-ності Наскільки відповідає ПЗ вимогах стандартів та інших нормативних документів, що стосуються

 
 

Цікаве

Загрузка...