WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

досягти оптимального співвідношення між вимогами до якості і досягнутих проектних характеристик. Адаптація може бути виконана шляхом видалення вимог, обмеження застосованості, задання нових вимог з урахуванням забезпечення надійності та безпеки, якості продукту та конкретних параметрів. Адаптацію настанови, як правило, проводять та відображують у технічному завданні (ТЗ) на розроблення ПЗ на етапах його розроблення, погодження і затвердження.
5.6.2 Принципи адаптації
При виконанні адаптації настанови до вимог проекту необхідно враховувати вплив технічних, управлінських і експлуатаційних факторів.
5.6.2.1 Технічні фактори
До технічних факторів належать:
- новизна розроблення;
- складність ПЗ ПТК;
- рівень критичності;
- вплив на безпеку;
- розміри ПЗ;
- наявність вимог до повторного використання ПЗ, що розроблюється;
- рівень використання готових комерційних компонентів або існуючого ПЗ;
- рівень стабільності вимог користувача.
5.6.2.2 Експлуатаційні фактори
До експлуатаційних факторів належать:
належність ПЗ (наприклад, безпілотні або пілотовані апарати, пускові
установки, корисні вантажі, експерименти);
кількість потенційних користувачів ПЗ;
критичність ПЗ, що вимірюється в наслідок його відмови;
передбачуваний час життя ПЗ;
кількість обчислювальних систем, у яких ПЗ буде використовуватися;
обмеження по режимах роботи, технічній підтримці, переносу в інше
середовище та вилученню з використання.
5.6.2.3 Фактори управління
До факторів управління належать:
необхідні на розроблення ПЗ обсяги робіт і часу;
необхідні витрати на розроблення та експлуатацію ПЗ;
прийнятний для проекту рівень ризику;
тип моделі життєвого циклу;
вимоги графіка поставки ПЗ;
кількість людей, необхідних для розроблення, підтримки та експлуатації ПЗ;
складність організаційної структури підприємства-постачальника;
фінансові ресурси.
Для кожного конкретного проекту можуть використовуватися додаткові фактори.
5.6.2.4 Адаптація нормативного документа може бути виконана на основі анкетування вимог до проекту.
Приблизний перелік питань при анкетуванні може бути таким:
хто є замовником, постачальником, користувачем і хто забезпечує технічну підтримку при розробленні та експлуатації ПЗ, чи має намір замовник у процесі експлуатації передати розробникові деякі повноваження щодо супроводження ПЗ;
у чому полягає складність проекту: у визначенні вимог або в проектуванні;
який рівень підтвердження правильності (валідації) необхідний? Чи повинен продукт відповідати всім вимогам на момент поставки або розробляється прототип продукту, що буде уточнюватися на наступних етапах розроблення;
який рівень верифікації необхідний? Чи необхідно верифікувати ПЗ
після кожного етапу його життєвого циклу;
наскільки велике використання готових комерційних компонентів ПЗ? Чи є проект збіркою готових компонентів, для якої необхідно акцентувати увагу на повноті верифікованості готових компонентів ПЗ і його інтеграції в технічні засоби;
чи є ПЗ критичним;
які вимоги до безпеки.
Для кожного конкретного проекту наведений лист опитування може бути доповненим.
Процес адаптації нормативного документа повинен закінчуватися випуском документа, що містить характеристики проекту (мотивація адаптації) і адаптаційну таблицю.
5.6.3 Відповідальність за адаптацію нормативного документа
Адаптація цієї настанови є завданням замовника та постачальника. При підготовці запрошень на тендер замовник повинен запропонувати адаптовану версію нормативного документа як вказівку застосованого для проекту рівня проектування ПЗ. Деякі фактори адаптації (такі, як критичність, деталізована складність проектування тощо) стають відомими тільки після підписання контракту і можуть бути уточнені в процесі розроблення. У зв'язку із цим постачальник теж повинен брати участь у процесі адаптації.
Результатом спільних оглядів замовника і постачальника повинна бути адаптована версія настанови, яка може бути застосована до проекту, що розробляється.
ДОДАТОК А
(обов'язковий)
ЗОВНІШНІ МЕТРИКИ
А.1Метрики функціональності
Таблиця А.1.1 -Метрики придатності
Номер пункту Назва
метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.1.1.1 Функціональна відповідність
(Functional adequacy) Наскільки функції ПЗ відповідають специфікаціям X=1-A/B,
де A-кількість функцій, у яких
виявлені дефекти;
B-кількість функцій, описаних
у специфікації 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіт експертизи або верифікації
А.1.1.2 Повнота функціональної реалізації
(Functional implementation completeness) В якому об'ємі реалізована функціональність ПЗ X=1-A/B,
де A- кількість нереалізованих
функцій;
B- кількість функцій,
описаних у специфікації 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіт експертизи або верифікації
А.1.1.3 Функціональна стабільність
(Functional specification stability) Наскільки стабільні функціональні специфікації після закінчення основного етапу розроблення ПЗ X=1-A/B,
де A- кількість функцій, що
вимагають зміни за
результатами виконання
верифікації та експертизи;
B- кількість функцій,
описаних у специфікації 0<=X<=1
Чим ближче до "1", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіт експертизи або верифікації
Таблиця А.1.2 - Метрики правильності
Номер пункту Назва
метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.1.2.1 Адекватність поводження ПЗ
(Accuracy to expecta-tion) Чи існують відмін-ності між дійсним і очікуваним поводженням ПЗ Х=А/Т,
де А- кількість випадків не-
адекватного поводження ПЗ;
Т- час функціонування ПЗ 0<=X
Чим ближче до "0", тим краще Посібник користувача.
Звіт експертизи або верифікації
А.1.2.2 Правильність обчислень
(Computational accuracy) Наскільки часто ПЗ видає неправильний результат Х=А/Т,
де А-кількість випадків не-
правильних обчислень;
Т- час функціонування ПЗ 0<=X
Чим ближче до "0", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіт про тестування (експертизи або верифікації)
А.1.2. 3 Точність обчислень
(Precision) Наскільки часто ПЗ видає результат з точністю, відмінною від необхідної Х=А/Т,
де А- кількість випадків
обчислень із точністю,
відмінною від необхідної;
Т- час функціонування ПЗ 0<=X
Чим ближче до "0", тим краще Вимоги специфікацій.
Звіт про тестування (експертизи або верифікації)
Таблиця А.1.3 - Метрики здатності до взаємодії
Номер пункту Назва метрики Призначення метрики Формула та метод обчислення Інтерпретація Джерело вхідних даних для вимірів
А.1.3.1 Обмін даними
(Data exchangeability) Наскільки коректно виконується перетворення форматів вхідних/ вихідних даних Х=А/В,
де А- кількість успішно
перетворених форматів даних;
В-кількість підтримуваних
форматів вхідних/вихідних
даних відповідно до
специфікацій

 
 

Цікаве

Загрузка...