WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Внутрішні метрики дають можливість користувачам, експертам, тестувальникам та розробникам оцінити якість ПЗ ще до закінчення розроблення.
Внутрішні метрики оцінюють внутрішні атрибути або є вихідними даними для зовнішніх атрибутів, які виміряються шляхом аналізу статичних властивостей та проміжного стану ПЗ. Внутрішні метрики використовують набори або послідовності елементів структури ПЗ, які знаходяться, наприклад, в операторах вихідного коду, графах, що управляють, потоках даних і представленнях переходів станів. За допомогою внутрішніх метрик також може бути оцінена документація, яка розроблюється відповідно до вимог ЄСПД.
5.5.7 Зовнішні метрики
Зовнішні метрики використовують результати виміру властивостей ПЗ, отримані шляхом виміру поводження системи, частиною якої є ПЗ, за допомогою тестування, спостереження за роботою ПЗ та системи.
Перед придбанням або використанням ПЗ повинно бути оцінене з використанням метрик, заснованих на вихідних даних, у яких задано вимоги до використання, експлуатації, управління продуктом у конкретному організаційному та технічному середовищі.
Зовнішні метрики надають користувачам, експертам, тестувальникам і розробникам можливості оцінювання якості ПЗ при тестуванні та виконанні.
5.5.8 Взаємозв'язок між внутрішніми та зовнішніми метриками
Після розроблення вимог до якості ПЗ визначають характеристики та підхарактеристики якості ПЗ, які повинні відповідати вимогам до якості.
Установлюють відповідні зовнішні метрики та допустимі діапазони для визначення кількісного критерію відповідності ПЗ потребам користувачів.
Далі визначають атрибути внутрішньої якості ПЗ і включають їх до плану забезпечення необхідної зовнішньої якості та якості у використанні для внесення їх у продукт у процесі розроблення. Встановлюють відповідні внутрішні метрики і допустимі діапазони для визначення значень атрибутів внутрішньої якості з метою їх використання для перевірки відповідності проміжних станів ПЗ специфікаціям внутрішньої якості в процесі розроблення.
Для прогнозування значень метрик рекомендовано застосовувати внутрішні метрики, максимально зв'язані з атрибутами, із зовнішніми метриками.
5.5.9 Метрики якості у використанні
До вимог якості у використанні повинні додаватися метрики якості у використанні, зовнішні метрики та іноді внутрішні метрики.
Якість у використанні - це точка зору користувача на якість системи, що містить ПЗ. Вона вимірюється у термінах результату використання ПЗ, а не властивостей якості самого ПЗ. Якість у використанні - це спільний результат реалізації вимог внутрішньої та зовнішньої якості для користувача.
Вплив характеристик якості ПЗ на якість у використанні залежить від типу користувача:
- кінцевий користувач, для якого якість у використанні характеризується функціональністю, надійністю, використовуваністю, ефективністю;
- користувач, що супроводжує ПЗ, для якого якість у використанні характеризується ремонтноздатністю;
- користувач, що встановлює ПЗ, для якого якість у використанні характеризується переносимістю.
5.5.10 Вибір і використання метрик якості програмного забезпечення
Способи вибору та використання метрик містять у собі послідовні реалізації наступних процедур:
а) визначення цільових характеристик якості ПЗ;
б) визначення складу метрик, що оцінюють цільові характеристики якості ПЗ;
в) підготовка до оцінювання:
1) завдання цільових значень і шкал допусків;
2) завдання вагових коефіцієнтів (рейтингів) і правил згортки;
3) визначення необхідної програмної документації та складу вхідних параметрів для розрахунку метрик;
4) уточнення фактичного складу метрик, що використовуються;
г) оцінювання вхідних параметрів і розрахунок метрик;
д) аналіз результатів оцінювання:
1) узагальнення результатів оцінювання, побудова і згортка радіальних метричних діаграм;
2) порівняння розрахованих значень із заданими цільовими значеннями;
3) аналіз фактичної повноти та імовірності оцінювання;
4) формування експертного висновку за результатами оцінювання.
5.5.10.1 Підстава для вибору метрик
Підставою для вибору метрик є мета використання продукту та вимоги оцінювача.
Модель якості, яку представлено у розділі 5.3, забезпечує різні оціночні вимоги, які формулюють різни типи оцінювачів:
- користувач або група користувачів оцінюють якість ПЗ за допомогою метрик якості у використанні;
- замовник оцінює якість ПЗ за значеннями атрибутів характеристик зовнішньої якості: функціональності, надійності, використовуваності та ефективності або характеристик якості у використанні за допомогою відповідних метрик;
- супроводжуючийПЗ оцінює продукт, використовуючи метрики ремонтноздатності;
- відповідальний за впровадження ПЗ в різних сферах оцінює його, використовуючи метрики переносимості;
- розробник оцінює якість ПЗ за значеннями атрибутів характеристик якості, використовуючи внутрішні метрики.
5.5.10.2 Визначення складу метрик
Виходячи із завдань, визначених сферою застосування цієї настанови, встановлено базовий набір метрик якості (зовнішні, внутрішні та метрики якості у використанні) для прикладного використання їх у моделі якості.
Користувач цієї настанови може змінювати/доповнювати наведені метрики і/або використовувати інші метрики за позгодженням із замовником. При використанні змінених або нових метрик, які не наведено у настанові, користувач повинен визначити, як ці метрики співвідносяться з розробленою моделлю якості. Користувач цієї настанови повинен вибрати характеристики та підхарактеристики якості із запропонованого переліку, визначити відповідні прямі та непрямі виміри, а також істотні метрики та інтерпретувати результат вимірів об'єктивним способом.
Відпрацювання використання додаткових метрик повинно проводитися за необхідності розширення оцінки.
Базовий набір метрик якості (зовнішньої, внутрішньої та якості у використанні) і способи обчислень метрик якості та джерела вхідних даних для виміру викладено у додатках А, Б, В.
Розширений перелік метрик за необхідності може бути визначено на основі стандартів [4, 5, 6], (див. додаток Г).
5.5.10.3 Підготовка до оцінювання
Процедура підготовки до оцінювання містить у собі виконання ряду підготовчих операцій, що необхідні для виконання оцінювання, інтерпретації та узагальнення результатів.
5.5.10.3.1 Завдання цільових значень і шкал допусків
Для відібраних метрик, оцінюваних характеристик і підхарактеристик якості ПЗ задають цільові (необхідні) значення, як кількісні, так і якісні, а також установлюють якісні шкали допусків.
Приклад:
Метрика "Функціональна відповідність":
діапазон можливих значень: [0...1], чим ближче до 1, тим краще;
цільове значення:
- кількісне - 0,85;
- якісне-"відповідає повністю";
якісна шкала допусків:
- "відповідає повністю" - [0,7...1];
- "відповідає частково" - [0,3…0,6];
- "не відповідає" - [0...0,2].
5.5.10.3.2 Завдання вагових коефіцієнтів (рейтингів) і правил згортки
Для узагальнення результатів метричного оцінювання, визначення рівня якості ПЗ та одержання інтегральних оцінок

 
 

Цікаве

Загрузка...