WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

що стандартизовані в [3]. Їх опис попередньо впорядковують за пріоритетами з урахуванням сфери застосування проекту ПЗ. Далі необхідно виділити та ранжирувати за пріоритетами споживачів, яким необхідні певні показники якості конкретного проекту ПЗ з урахуванням їх спеціалізації та професійних інтересів. Широка номенклатура характеристик, яку надано в стандарті [3], підтримує різноманітні вимоги, з яких треба вибирати необхідні з позиції споживачів цих даних. Споживачів, для яких є необхідним вибір і встановлення показників якості ПЗ, поділяють на групи:
користувачі або підрозділи підприємств-користувачів, які повинні оцінювати якість і функціональну повноту ПЗ, використовуючи реалізований набір функцій і узагальнені метрики якості, важливі при використанні;
замовники, які вимагають оцінювати ПЗ насамперед за значеннями критеріїв для зовнішніх мір функціональних можливостей, надійності, зручності та раціональності, що задані у специфікації вимог і визначають загальну сферу застосування ПЗ;
колективи фахівців, що супроводжують ПЗ і віддають пріоритет оцінюванню на основі метрик супроводжуваності, незалежних від функціонального призначення;
особи, відповідальні за реалізацію ПЗ в різних апаратних та операційних середовищах, зацікавлені оцінювати ПЗ, використовуючи метрики переносимості;
розробники, технологи-інструментальники та фахівці системи якості, що підтримують ЖЦ ПЗ, віддають пріоритет значенням критеріїв для внутрішніх мір кожної характеристики якості.
5.5.3 Характеристики якості споживачів
Споживачів першіх двох груп зацікавлять зовнішні показники якості у процесі використання кінцевого, готового програмного забезпечення. Для цих споживачів при виборі важливо виділити і за можливості формалізувати зовнішні, експлуатаційні характеристики та метрики ПЗ на завершальних етапах ЖЦ ПЗ. Ці дані повинні бути формалізовані в контракті, технічному завданні та специфікації вимог замовника, що погоджені з розробниками. Внутрішні метрики якості для них є другорядними.
Споживачів інших трьох груп цікавлять характеристики ПЗ на проміжних етапах ЖЦ, на яких проявляються, в основному, внутрішні, технологічні властивості ПЗ. Ці характеристики якості ПЗ можуть цікавити замовника та вимагати з його боку формалізації, оскільки вони забезпечують якість кінцевого продукту при застосуванні. Їх необхідно формалізувати для можливості контролю системи якості підприємства або проекту, а також для технологічного забезпечення якості протягом усього життєвого циклу ПЗ.
Їх можна не надавати у складі експлуатаційної документації для користувачів, а відображати тільки в технологічній документації розробників, фахівців із супроводу та переносу програм і даних.
Пріоритети споживачів при виборі показників якості повинні засереджуватись не тільки на виділенні найважливіших для них критеріїв і ранжируванні інших характеристик, але і на виключенні з аналізу деяких показників якості, які для даного споживача не мають значення. Підготовку вихідних даних завершують виділенням номенклатури базових, пріоритетних показників якості, що визначають функціональну повноту ПЗ для певних споживачів. Серед найважливіших показників якості, які необхідно встановити та формалізувати у вихідних даних, найчастіше присутні функціональні можливості для відповідної сфери застосування ПЗ. Ця характеристика та її підхарактеристики з урахуванням особливостей споживача повинна домінувати у наступному виборі показників для визначення якості ПЗ для конкретного споживача.
5.5.4 Другий етап
На другому етапі, після фіксування вихідних даних, яке повинен виконати споживач оцінок якості, процеси вибору номенклатури метрик починаються з ранжирування характеристик та підхарактеристик для конкретного проекту і їх споживача. Цей аналіз повинні проводити фахівці, що забезпечують ЖЦ комплексу програм і реалізацію встановлених показників якості, разом із замовником і користувачем.
Далі цими фахівцями для кожного з відібраних показників повинна бути узгоджена та установлена метрика та шкала оцінок підхарактеристик та їхатрибутів для проекту і споживача результатів аналізу. Там, де можливі кількісні виміри або оцінки якості, крім номінальних, необхідних значень, може знадобитися вибір і встановлення допусків на відхилення від величин, заданих у необхідних специфікаціях. Для якісних характеристик визначають та зафіксовують у специфікаціях опис умов, за яких необхідно вважати, що дана характеристика реалізується в ПЗ. Обрані значення характеристик якості та їх атрибути повинні бути попередньо перевірені розробниками на їх реалізованість із урахуванням доступних ресурсів конкретного проекту та за необхідності відкориговані. Результати аналізу і вибору номенклатури та метрик характеристик якості проекту ПЗ повинні бути задокументовані в специфікаціях вимог, погоджені з їх споживачами та затверджені замовником проекту.
5.5.5 Зовнішні тавнутрішні атрибути
Атрибути якості ПЗ, які є вимірними абстракціями або фізичними властивостями ПЗ, характеризують його здатність задовольняти необхідну або передбачувану якість. Відповідно до внутрішньої або зовнішньої якості атрибути якості ПЗ поділяють на внутрішні та зовнішні.
Стан внутрішніх атрибутів впливає на стан зовнішніх атрибутів ПЗ. Так наприклад, надійність ПЗ може бути вимірюваною: зовнішньо - реєстрацією кількості відмов за заданий проміжок часу роботи програми та внутрішньо - перевіркою детальної специфікації та вихідного коду для визначення стійкості до помилок.
Внутрішні атрибути виступають як індикатори зовнішніх атрибутів. Внутрішній атрибут може впливати на одну або більше характеристик, і характеристика може підпадати під вплив більш, ніж одного атрибута (див. рисунок 5.8).
?
Рисунок 5.8 - Характеристики якості, підхарактеристики і атрибути
Підхарактеристики повинні вимірюватися або внутрішніми, або зовнішніми метриками.
Взаємозв'язок між внутрішніми атрибутами та зовнішніми вимірами ніколи не буде строгим, і дія, яка впливає на внутрішній атрибут відповідно до зовнішнього виміру, визначається досвідом і залежить від конкретного середовища використання ПЗ ( рис. 5.9).
середовище
використання
Рисунок 5.9 - Взаємодія між типами метрик
Подібним чином зовнішні властивості (такі, як функціональна повнота, точність, стійкість до відмов або час роботи) впливають на необхідну якість. Виявлення невідповідностей у якості у використанні (наприклад, користувач не може виконати завдання) може бути наслідком атрибутів зовнішньої якості (наприклад, функціональна повнота або придатність до вивчення) і відповідних внутрішніх атрибутів, які повинні вимірюватись.
5.5.6 Внутрішні метрики
Внутрішні метрики можуть застосовуватися до ПЗ, що не виконується (такого, як специфікація або вихідний код), під час проектування та створення програмного коду. При розробленні ПЗ проміжні продукти повинні бути оцінені з використанням внутрішніх метрик, які вимірюють істотні властивості, включаючи ті, які можуть бути отримані шляхом моделювання. Першочергова мета застосування внутрішніх метрик - переконатися, що буде досягнуто необхідної зовнішньої якості та якості у використанні.

 
 

Цікаве

Загрузка...