WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота

Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення - Дипломна робота


Дипломна робота
Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призначення
?
ЗМІСТ
C.
ВСТУП IV
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 2
4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 8
5 ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ КРИТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9
5.1 Класифікація програмного забезпечення програмно-технічних комплексів 9
5.2 Модель якості та сфера її застосування 12
5.3 Структура моделі якості 12
5.3.1 Взаємодія частин моделі якості програмного забезпечення 12
5.3.2 Якість програмного забезпечення та життєвий цикл 13
5.3.3 Використання моделі якості 16
5.4 Застосування характеристик якості програмного забезпечення 21
5.4.1 Описові характеристики 23
5.4.2 Кількісні характеристики 28
5.4.3 Якісні характеристики 36
5.4.4 Узгодженість 42
5.5 Метрики програмного забезпечення 42
5.5.1 Порядок вибору та встановлення метрик і шкал 42
5.5.2 Перший етап 42
5.5.3 Характеристики якості споживачів 43
5.5.4 Другий етап 44
5.5.5 Зовнішні та внутрішні атрибути 45
5.5.6 Внутрішні метрики 47
5.5.7 Зовнішні метрики 47
5.5.8 Взаємозв'язок між внутрішніми та зовнішніми метриками 48
5.5.9 Метрики якості у використанні 48
5.5.10 Вибір і використання метрик якості програмного забезпечення 49
5.6 Положення щодо адаптації нормативного документа 57
5.6.1 Мета розділу 57
5.6.2 Принципи адаптації 57
5.6.3 Відповідальність за адаптацію нормативного документа 60
ДОДАТОК А Зовнішні метрики 61
ДОДАТОК Б Внутрішні метрики 82
ДОДАТОК В Метрики у використанні 106
ДОДАТОК Г Бібліографія 110
ВСТУП
Успішний розвиток космічної галузі в Україні багато в чому залежить від досконалості інформаційних технологій. Інформаційні технології, ядром яких є програмно-технічні комплекси (ПТК) і програмне забезпечення (ПЗ), застосовуються для:
безпосередньої реалізації бортових і наземних комп'ютерних систем
управління, контролю та оброблення інформації;
автоматизації проектування цих систем;
вирішення різних завдань, що пов'язані із забезпеченням якості на всіх
етапах життєвого циклу.
Надійність і безпека об'єктів космічної техніки (ОКТ) стають усе
більш залежними від якості ПЗ. Це пов'язано з:
збільшенням частки програмно реалізованих функцій у ПТК комп'ютерних систем всіх сегментів ОКТ;
ускладненням завдань, що розв'язуються програмними засобами;
збільшенням імовірності відмов та аварій ОКТ, що обумовлені дефектами ПЗ, які не виявлено при тестуванні та випробуваннях.
Необхідною умовою вирішення цих проблем є розроблення нормативної бази, що визначає вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплексів (ПЗ ПТК) космічних систем, та методи оцінювання виконання встановлених вимог.
Власне методи і оцінка якості у даному нормативному документі не розглядаються. Цей документ визначає вимоги до якості ПЗ ПТК, які використовуються в ОКТ, та відповідні показники і метрики. Ця настанова відповідає вимогам національних стандартів ДСТУ і гармонізована з наступними міжнародними стандартами:
ISO/IEC 9126-1:2001 Software Engineering - Product Quality - Part 1: Quality model (Інжиніринг програмного забезпечення - Якість продукту - Частина 1: Модель якості);
ISO/IEC TR 9126-2:2003 Software Engineering - Product Quality - Part 2: External metrics (Інжиніринг програмного забезпечення - Якість продукту - Частина 2: Зовнішні метрики);
ISO/IEC TR 9126-3:2003 Software Engineering - Product Quality - Part 3: Internal metrics (Інжиніринг програмного забезпечення - Якість продукту - Частина 3: Внутрішні метрики);
ISO/IEC TR 9126-4:2004 Software Engineering - Product Quality - Part 4: Quality in use metric (Інжиніринг програмного забезпечення - Якість продукту - Частина 4: Метрики якості у використанні);
ISO/IEC 14598-1:1999 Information technology - Software product evaluation - Part 1: General (Інформаційні технології - Оцінювання програмного продукту. Частина 1: Загальний огляд).
Додатки А, Б, В до настанови є обов'язковими.
Додаток Г до настанови є довідковим.
НАСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
Галузева система управління якістю
ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
КРИТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Отраслевая система управления качеством
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
КРИТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Чинна від 2006-09-01
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ця настанова установлює вимоги до якості програмного запезпечення програмно-технічних комплексів (ПЗ ПТК), які використовуються при розробленні, відпрацюванні та експлуатації об'єктів космічної техніки (ОКТ) і космічних комплексів (КК) на підприємствах, що знаходяться у сфері управління НКАУ.
Настанова може бути застосованою при розробленні ПЗ, що не поставляється (інструментальне ПЗ), але впливає на якість ПЗ ПТК.
Видання офіційне
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цій настанові є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2850-94 Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості
ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC 12207:1995) Інформаційні технології: Процеси життєвого циклу програмного забезпечення
ДСТУ 3919-1999 (ISO/IEC 14102:1995) Інформаційні технології: Основні напрямки оцінювання та відбору CASE-інструментів
ДСТУ ISO/IEC 14764:2002 Інформаційні технології: Супроводження програмного забезпечення
УРКТ-01.01 Правила космічної діяльності в Україні. Розробка, виготовлення та експлуатація космічної техніки.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті у цій настанові, та визначення позначених ними понять.
3.1 атрибут (attribute)
Фізична або абстрактна властивість ПЗ, яка може бути виміряною [7].
Примітка. В [7] термін "атрибут" ("attribute") використовують у значенні, еквівалентному синонімічному терміну "характеристика" ("characteristic"), однак в [3] термін "характеристика" використовують в більш специфічному значенні
3.2 валідація
Показник якості ПЗ, що сформований на основі оцінки одного або декількох атрибутів ПЗ.
Підтвердження того, що окремі вимоги щодо визначеного передбаченого використання виконуються, і які здійснюються шляхом перевірки та забезпечення об'єктивних доказів [ДСТУ 3918]
3.3 верифікація
Підтвердження виконання заданих вимог, що здійснюється шляхом перевірки та забезпечення об'єктивних доказів [ДСТУ 3918]
3.4 відмова із загальної причини
Множина відмов, що відносяться до загальної причини [8]
3.5 відмова ПЗ (softwarw failure)
Індикується метрикою стану системи та виникає у випадку використання програм або даних з дефектом [8]
3.6 властивості ПЗ
Об'єктивніособливості ПЗ, які проявляються при створенні або експлуатації та обумовлюють його відмінність чи схожість з іншими предметами.
Властивості ПЗ можуть бути базовими (загальними), характерними для цього класа продукції, і специфічними, що є характерними тільки для окремого

 
 

Цікаве

Загрузка...