WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

Правове забезпечення - це сукупність норм, виражених в нормативних актах, які встановлюють і закріплюють організацію інформаційної системи, її мету, завдання, структуру і функції (правовий статус інформаційної системи і її підрозділів), призначених для регламентації створення і функціонування інформаційної системи. Правове забезпечення будується на базі юридичного підходу, який розглядає соціальне управління, як організаційну, в тому числі виконавчо-розпорядницьку діяльність державних органів, спрямовану на виконання законів та інших нормативних актів, прийнятих органами влади і управління. Юридичний підхід аналізує місце і роль права в управлінні, визначає зміст законної виконавської і розпорядчої діяльності державних і управлінських органів, виробляє рекомендації по її вдосконаленню.
Конструктивно функції управління в сфері права реалізуються у вигляді нормативно-правових актів, планів, положень і методик, обов'язкових для всіх ГОСТів, які визначають різноманітні заходи в сферах планування і управління. Нормативно-правові акти - це форма вираження і встановлення правових норм, сукупність яких утворює нормативно-правову базу управління, яка будується за ієрархічним принципом. Нормативно-правові акти поділяються на законодавчі, нормативні акти міністерств і відомств, акти місцевих органів влади і управління, локальні нормативні акти, індивідуальні акти.
На етапі функціонування інформаційної системи правове забезпечення включає:
статус інформаційної системи в конкретних галузях державного управління;
правове положення про компетенцію ланок інформаційної системи і організацію їх діяльності;
права, обов'язки і відповідальність персоналу інформаційної системи;
правове положення окремих видів процесів управління в інформаційній системі;
порядок отримання і використання інформації в інформаційної системі, процедури її збору, реєстрації, зберігання, передачі і обробки;
порядок отримання і використання комплексу технічних засобів, програмного, інформаційного та інших видів забезпечення.
Математичне забезпечення.
Математичне забезпечення включає сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів для розв'язку задач управління і обробки інформації із застосуванням обчислювальної техніки. Математичне забезпечення містить засоби математичного забезпечення, методи вибору розв'язування, технічну документацію, персонал (спеціалістів цієї галузі). До засобів математичного забезпечення відносяться: моделі процесів управління, алгоритми розв'язку задач управління, методи оптимізації за багатьма критеріями, методи математичного програмування, математичної статистики, теорії масового обслуговування таінші. До методів вибору рішення математичного забезпечення інформаційної системи відносяться методи вибору типів алгоритмів, оцінки їх точності, швидкодії і складності. Технічна документація включає описи задач і алгоритмів, постановки задач, описи пакетів прикладних програм, тести і контрольні приклади. Спеціалісти математичного забезпечення займаються постановкою задач та використання математичних аналітичних і числових методів.
Лінгвістичне забезпечення.
Лінгвістичне забезпечення охоплює сукупність науково-технічних термінів ти інших мовних засобів, правил формалізації мов, методів стиску запису інформації, засобів діалогу людини і обчислювальної системи. Лінгвістичне забезпечення включає в себе:
інформаційні мови для опису структурних одиниць баз даних інформаційної системи (документів, показників, реквізитів);
мови управління, маніпулювання і обміну даними в банку даних інформаційної системи;
мовні засоби інформаційно-пошукових систем;
мовні засоби системи автоматизованого проектування;
діалогові мови;
словники термінів і визначень.
Ергономічне забезпечення.
Ергономічне забезпечення охоплює сукупність методів і засобів, призначених для створення оптимальних умов для ефективної діяльності і навчання операторів з складу персоналу інформаційної системи. Ергономічне забезпечення включає в себе:
комплекс документації, яка містить ергономічні вимоги до робочих місць і здійснює експертизу робочих місць;
комплекс методів, учбово-методичних матеріалів і технічних засобів підготовки персоналу до роботи;
комплекс методів і засобів, які забезпечують професійний відбір.
В плані ергономічного забезпечення на етапах проектування інформаційної системи визначається ступінь і рівень участі людини в системі управління, вимоги до форми представлення інформації, умови оточуючого середовища діяльності людини, порядок роботи і відпочинку персоналу, нормативи навантаження і надійності персоналу; вимоги до технічних засобів, способи взаємодії персоналу і технічних засобів.
В реальних інформаційних системах загальне число видів забезпечення, що підтримують достатнє та повне функціонування організації може бути і меншим. Обов'язковими складовими інформаційної системи є лише підсистеми інформаційного, програмного і технічного забезпечення. Функції інших видів забезпечення менш значимі і можуть об'єднуватися і групуватися або входити в основні підсистеми.
Центр ваги управлінської діяльності повинен бути зосереджений на функціональних задачах, таких, як багатофакторне планування, розрахунок балансу, розробка нормативів, облік і контроль. Органи управління повинні вирішувати складні і широкомасштабні інформаційні задачі, для чого вони повинні отримувати від об'єктів управління своєчасну, якісну, повну і достовірну інформацію; своєчасно обробляти її, виробляти команди управління і видавати звітність і результати аналізу вищестоячим організаціям. Одночасно повинні вирішуватися задачі прогнозування, перспективного і поточного планування, визначення основних напрямів розвитку науково-технічного прогресу.
Основними методологічними принципами впровадження інформаційної системи в управління є:
впровадження найефективніших методів управління, які б забезпечували оптимальність принципових рішень, всебічне нагромадження і використання досвіду;
автоматизація і механізація інформаційних процесів і технологій;
організація чіткого, безперебійного і високонадійного зв'язку з об'єктами управління і об'єктів між собою;
методична єдність проектування усіх ланок інформаційної системи і забезпечення інформаційної, технічної і програмної сумісності усіх засобів;
однократність формування вихідної інформації і ввід її в систему, багатократне її використання і зберігання на протязі необхідного часу, доступ до інформації усіх зацікавлених користувачів, агрегування інформації по мірі її переміщення знизу вверх

 
 

Цікаве

Загрузка...