WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

використання різноманітної номенклатури технічних засобів необхідно забезпечити їх інформаційну (єдині формати даних і агрегатів даних, спільність тезаурусу і класифікаторів, наявність інтерфейсів кодів і технічних пристроїв), програмну і технічну (пропускні здатності пристроїв і каналів, можливість спряження пристроїв і каналів штатними засобами) сумісність. З цією метою всі засоби інформаційної системи повинні бути об'єднані в єдиний комплекс технічних засобів інформаційної системи. Ця специфічна вимога є додатковою до звичайних вимог, яка охоплює виконання поставлених завдань з необхідною якістю, виконання вимог економіки, надійності, економічності і естетики.
Структурними елементами технічного забезпечення є технічні засоби, методичні і управлінські матеріали, технічна документація, обслуговуючий персонал, які забезпечують виконання функціональних задач інформаційної системи.
Персонал об'єднує розробників і експлуатаційників комплексу технічних засобів з врахуванням периферійного обладнання, засобів зв'язку і телеобробки, організаційно-технічний, монтажно-налагоджувальний, експлуатаційний і обслуговуючий штат працівників.
Технологічне забезпечення.
Технологічні процеси, які відбуваються в сфері матеріального виробництва, описуються послідовністю операцій і етапів переходу вихідного продукту в кінцевий. Технологічні процеси тісно пов'язані з інформаційною системою і мають справу з інформацією. Стосовно до інформаційної системи слід розрізняти технологічні процеси проектування, впровадження і аналогічні процеси її функціонування.
Технологія розробки інформаційної системи повинна описати процеси проектування на всіх етапах. Тут з одного боку слід виділити технологію перебудови апарату управління та його підготовку до проведення автоматизації, а з іншого технологію проектування і впровадження, тобто розробку інформаційної системи. Технологічні процеси повинні приводити до розробки методів, алгоритмів і програм обробки інформації і підтримання функціонування інформаційної бази даних.
Впровадження інформаційної системи спонукає до широких змін методів роботи управлінського персоналу, структури системи, процедур управління, документопотоків. Ці зміни умовно можуть бути поділені на дві групи. До першої групи відносяться зміни, пов'язані з проведенням комплексу заходів по вдосконаленню діючої організації іуправління. До другої групи відносяться зміни, пов'язані з вдосконаленням методів і технології, обумовлені автоматизацією розв'язку задач.
Перераховані особливості повинні враховуватися в технології управління для чого потрібно:
1) розширити обсяг задач менеджменту (по кількості і складності алгоритмів розв'язку) для всіх рівнів управління та впровадження принципово нових задач;
2) використовувати для розв'язку управлінських задач точну інформацію про об'єкт управління і оточуюче середовище;
3) задовольняти будь-яким заданим нормативам розв'язку задач по часу, періодичності, різноманітних площинах і варіантах, в тому числі підтримувати режим управління в реальному часі;
4) здійснити інтеграцію систем управління по рівнях, а також організаційних і технологічних структур управління (наприклад, створення гнучких автоматизованих виробництв можливе тільки таким чином);
5) створити умови для ефективнішої роботи менеджерів в таких напрямках:
забезпечення менеджерів вибірковою, повною, своєчасною, позбавленою шуму інформацією в зручній для сприйняття формі;
звільнення менеджерів та іншого персоналу від виконання рутинних робіт;
формування нормативно-довідкової інформації і консультування при прийнятті рішення;
підготовка варіантів рішення (альтернатив);
прогнозування наслідків рішень, що приймаються;
імітація ситуацій прийняття рішень і перебирання варіантів;
забезпечення інформаційного сервісу (наприклад, відповідей на запити);
виконання інструкцій по розв'язку управлінських задач, які забезпечують виконання рішень: диспетчерування, контроль забезпечення ресурсами та їх розрахунок;
реалізація зв'язків з іншими менеджерами, базами даних інших інформаційних систем і з організаціями зовнішнього середовища;
6) забезпечити впровадження безпаперової технології обліку, контролю, звітності, планування, оперативного управління, управління матеріально-технічним забезпеченням і т.д.
Організаційне забезпечення.
Під організаційним забезпеченням слід розуміти узгодження по місцю, часу і меті сумісне функціонування окремих виконавців, колективів і технічних засобів. Воно повинно здійснюватися і регулюватися деякими правилами взаємодії, які утворюють правовий та моральний кодекс і складають основу правового забезпечення. Тому організаційне забезпечення будується на нормативних актах правового забезпечення, а правове забезпечення знаходить своє втілення в організаційному забезпеченні.
Організаційне забезпечення інформаційної системи охоплює сукупність засобів, методів і відповідного персоналу. Воно повинно забезпечити:
проведення техніко-економічного аналізу існуючої системи управління, вибору і постановки задач побудови інформаційної системи на етапі розробки і впровадження;
регламентацію взаємодії персоналу з комплексом технічних засобів і між собою в процесі розв'язку задач управління, контролю ефективності роботи системи управління на етапі функціонування інформаційної системи.
На етапі проектування організаційне забезпечення виконує наступні задачі:
аналіз існуючих систем управління і формулювання напрямів підвищення їх ефективності;
вибір і постановку задач управління;
формулювання вимог до комплексу технічних засобів;
розробку організаційних рішень по складу, структурі, організації і методології розв'язку задач управління в інформаційній системі, склад робочих процедур і пояснення щодо їх виконання.
На етапі функціонування інформаційної системи організаційне забезпечення вирішує такі задачі:
впровадження методів задач управління;
організацію функціонування персоналу і комплексу технічних засобів інформаційної системи;
контроль і аналіз ефективності управління;
формування пропозицій по вдосконаленню і розвитку інформаційної системи.
В склад організаційного інформаційного забезпечення включаються схеми структури управління і списки штатних розкладів, уніфіковані форми документів, відомості про системи морального і матеріального стимулювання, посадові інструкції.
Правове забезпечення.
Основою ефективного розвитку підприємств є нормативно-правова база, яка грунтується на сукупності законів, потрібних для регулювання діяльності та створення сприятливих умов для її розвитку.

 
 

Цікаве

Загрузка...