WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

стандартизацію продукції та послуг. Місцева політика регулювання ринку інформаційних технологій, як правило, швидко змінюється від обмежень до стимулювання залучення інформаційних технологій. Все менше країн здатні притримуватися протекційної політики, яка веде до відставання власної економіки або затримки росту попиту споживачів, незважаючи на окремі спроби законодавчим шляхом впорядкувати цей процес, які, як правило, не дають відчутних результатів. Практика підтверджує, що протекціонізм в більшій мірі приносить шкоду внутрішнім виробникам, ніж великим міжнародним конкурентам.
Конвергенція та інтеграція.
Конвергенція та інтеграція попередніх тенденцій для досягненняспеціальних користувацьких цілей приводить до синергічних ефектів в економії ресурсів, ощадного використання ресурсів, координації сумісних дій і т.д. Конвергенція є кінцевим результатом розвитку попередніх чотирьох тенденцій. Зникає різниця між виробами та послугами, інформаційним продуктом та його фізичними носіями, використанням в побуті чи для ділових цілей, інформацією і розвагою, а також серед окремих режимів роботи, таких, як передача звукових, цифрових та відеосигналів. Насамперед ефект конвергенції інформаційних технологій дозволяє глибше вникнути в принципи еволюції складних систем, розкрити принципи еволюційних криз, нестабільності і хаосу, оволодіти принципами нелінійного управління складними системами, що знаходяться в нестабільному положенні. Головна проблема полягає в тому, як за рахунок мінімальних збурень підштовхнути систему на один з власних сприйнятливих для даного об'єкту напрямків розвитку, та, як забезпечити самоуправлінський та самодостатній його розвиток. Нелінійна ситуація, можливі біфуркації (роздвоєння) шляхів еволюції чи стан нестійкості нелінійного середовища - все це пов'язано з невизначеністю і можливістю вибору. Здійснюючи вибір, вибираючи найбільш прийнятний варіант дій, суб'єкт опирається на свою шкалу цінностей та орієнтується на один з багатьох можливих еволюційних шляхів, які визначаються внутрішніми властивостями середовища. В сучасній дійсності прискореного і нестабільного розвитку інформаційні технології відкривають нові ефективні шляхи найбільш прийнятного і обгрунтованого вибору рішень управління та поведінки. Інформаційні технології дозволяють ефективно уникати боротьби з проблемами невпорядкованості та хаотичності реальних суспільних та економічних систем, використовуючи ці властивості, як інструмент творчості та генератор інновацій. Конвергенція проявляється і в посиленні конкуруючих інтересів між постачальниками інформаційних технологій, а також між зайнятими в цій індустрії підприємствами, корені яких в усіх шести галузях інформаційних технологій (виробництві побутової електроніки, офісного обладнання та систем підтримки бізнесу і наданні послуг в площині зв'язку, інформації та розваг) до недавнього часу були цілком ізольовані. Відносно великі темпи росту та дивіденди в індустрії інформаційних технологій притягують багато нових компаній з інших галузей.
Переваги впровадження інформаційних технологій.
Проаналізуємо ті переваги, які надає організаціям використання передових інформаційних технологій в управлінні. Так, застосування сучасних засобів між особистого зв'язку та обробки інформації у повсякденній роботі менеджерів дозволяє значно скоротити витрати на рутинну та малоефективну роботу і підвищити ефективність ділових переговорів. Впровадження інформаційних систем менеджменту надає можливість розглядати проблеми у взаємопов'язаному комплексі і підняти ефективність праці менеджерів на якісно новий рівень. Зокрема, менеджери вищої ланки зможуть ширше та чіткіше окреслювати перспективи на основі глобальної інтелектуальної обробки інформації. В свою чергу менеджери нижчих ланок розширять свої повноваження за рахунок автоматичного узгодження їхніх рішень в інформаційній системі менеджменту без вимушеного погодження на вищих ланках управління. Таким чином, відзначимо, що:
" Ціллю всіх прикладних застосувань інформаційних технологій в організаціях є досягнення максимальної ефективності інтелектуальної праці.
" Економічна ефективність інтелектуальної праці росте експоненційно з розширенням спектру функціональних можливостей засобів інформаційних технологій, що її обслуговують.
" Підтримана засобами інформаційних технологій інтелектуальна праця в своєму розвитку проходить п'ять етапів (створення первинної системи інформації, розширення кола користувачів, збільшення числа прикладних задач, розширення технічних можливостей, інтеграція), кожен з яких базується на досягненнях попереднього.
" Успіх впровадження будь-якої системи безпосередньо залежить на першому етапі від ентузіастів нововведень, а потім від тих, хто наважився першим впровадити новинки. В підсумку - це група користувачів, які володіють системою, відповідають за її подальшу модернізацію. А це означає, що вимоги технічного вдосконалення і естетичної завершеності при придбанні системи (чи її прототипу) стають другорядними.
" Прагнення до вищої продуктивності засобів інформаційних технологій - це нескінченний процес. Якщо користувач захоплений ідеєю реалізації переваг нових технологій, тоді процес впровадження засобів інформаційних технологій, покращенні доступу до них і їх ефективності стає нескінченним і охоплює всі сторони діяльності працівників таким чином, що практично ніхто не може залишитися осторонь.
Процеси інформатизації.
Перехід людства до віку інформації.
Якщо книгодрукування поклало початок паперової технології обробки інформації, то поява комп'ютерів відкрила можливості застосування безпаперової технології та створення автоматизованих систем обробки інформації. Телефонний зв'язок, а пізніше спеціальні мережі передачі даних стали надійною технічною основою для інтеграції комп'ютерів в обчислювальні комплекси і розподілені мережі. На цій технічній основі створюються комп'ютерні мережі з розподіленими базами даних, багатофункціональні автоматизовані інформаційні системи різноманітного призначення, розвинуті комунікації з широким спектром послуг, які становлять на сьогодні суть нових інформаційних технологій в організаціях.
Остання чверть ХХ століття увійде в історію людства, як період значних здобутків у багатьох галузях науки і техніки, які стали основою науково-технічного прогресу. Промислово розвинуті країни почали перехід від віку енергетики до віку інформації, який характеризується:
" по-перше, подвоєнням обсягів інформації у світі кожні 2-3 роки (так лише за останні три десятиріччя загальні обсяги використовуваної інформації в організаціях зросли у 150-200

 
 

Цікаве

Загрузка...