WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

найчастіше недоступні для користувача в один і той же момент часу. Таким чином, можливість зміщення в часі для проведення окремих операцій є ще однією вимогою до більшості здатних до взаємодії систем. Ще однією проблемою є узгодження зв'язків між фізичними або логічними елементами, що були виготовлені в різний час різними виробниками. Якщо жврахувати, що система кожного постачальника, як правило, має свою власну архітектуру і що тільки одиниці з постачальників добилися повної взаємодії окремих серійних документів, то можна тільки уявити проблеми забезпечення взаємодії. Обмін людина-людина стає ідеальним за рахунок ліквідації проміжних ланок: людей або засобів інформаційних технологій, які можуть відфільтровувати можливі особливості або сповільнювати передачу інформації. Всі форми обміну, окрім безпосереднього контакту, вважаються неідеальними, якщо маються на увазі можливі спотворення чи затримки (тому сучасний відеоконференційний зв'язок в найбільшій мірі відповідає вимогам ідеального обміну). При використанні традиційного телефону взаємодія досягається шляхом забезпечення універсального обслуговування абонентів і передачі з низьким рівнем шумів, а саме: що сказано в одному кінці - чітко звучить на другому, незважаючи на віддалі в тисячі кілометрів. При повсякденній машинній обробці інформації висока якість взаємодії досягається за рахунок використання високопродуктивних компонентів системи з узгодженою конфігурацією, високошвидкісних каналів передачі даних і програмних механізмів автоматичного виявлення та корекції помилок (наприклад, інтеграція комп'ютерних мереж з системами зв'язку на базі телефонних каналів, кабельних ліній зв'язку, мікрохвильового радіозв'язку; або об'єднання на єдиній технічній, організаційній та методологічній основі інформаційних систем різноманітного призначення і т.д.). Вирішення проблеми взаємодії вимагає, щоб всі елементи традиційної телефонії, обробки даних, різноманітних апаратних засобів і формати для вводу - виводу, пересилання, збереження та обробки інформаційного продукту знаходилось в повній відповідності. В складних системах зв'язку фізичні елементи абонентських систем під'єднуються до мереж, які можуть охоплювати значні території і, зокрема, включати міські або локальні мережі. Цьому в значній мірі сприяє розробка та підтримка різноманітних міжнародних стандартів в галузях інформаційних технологій.
Оптимізація та раціоналізація структури взаємозв'язків обміну інформацією.
Оптимізація та раціоналізація структури взаємозв'язків обміну інформацією проявляється в ліквідації проміжних ланок в ланцюжку управління чи створенні додаткових повністю автоматизованих пунктів збору та обробки інформації. В процесі вдосконалення внутрішніх операцій ліквідація проміжних ланок проводиться всередині організації. Сучасний стан програмного забезпечення дозволяє створювати такі інтелектуальні програмні засоби, які вже витіснили проміжний технічний персонал, що поєднував постачальників інформації з її користувачами (приклад 1 - інформація може знаходиться в розподілених базах даних і користувач максимально наближається до потрібної інформації через комп'ютерну мережу, що виключає використання проміжного персоналу; приклад 2 - між користувачем і виробником може встановлюватися прямий контакт, що виключає посередників). Використання нових інформаційних технологій веде до створення досконалішого ринку, під яким мають на увазі ринок з мінімальною кількістю проміжних ланок проходження товарів між покупцем та виробником послуг чи товарів. Це дозволяє проводити операції швидше, чіткіше та точніше. У сфері послуг під скорочення підпадають агенти по продажі, оператори телефонних станцій і, як не дивно, вчителі. По мірі вдосконалення внутрішніх операцій ліквідація проміжних ланок проводиться, як всередині та між організаціями. В наш час активно розвивається процес створення і впровадження експертних систем, які дозволяють замінити експертів у вузьких профільних галузях. Нові інформаційні системи в постачанні, розробці, виробництві, обліку і продажі породжують суттєві зміни в архітектоніці виробничих, адміністративних та інших елементів у всіх, без винятку, організацій., так зокрема, можливість встановлення повністю автоматизованих пунктів обробки інформації дозволяє розширити сферу охоплення певними послугами користувачів, як в часі, так і просторі. Прикладом можуть стати банкомати та автоматизовані служби надання послуг в комп'ютерних мережах. Вже тепер велика кількість інформаційних послуг можуть виконуватися в заданий час в певному місці на замовлення споживача.
Географічне розширення дій користувачів.
Використання сучасних засобів систем зв'язку та комп'ютерних мереж забезпечує можливість використання переваг глобалізації для підвищення ефективності функціонування організації за рахунок підтримання тіснішого технологічного та територіального взаємозв'язку між нею і її філіалами, замовниками, постачальниками і врешті решт із зовнішнім інформаційним середовищем (представленим глобальною комп'ютерною мережею INTERNET)., як приклади, можна навести, насамперед: 1)створення регіональної комп'ютерної мережі, яка охоплює основне та дочірні підприємства для координації та контролю їх діяльності; 2)використання можливостей відеоконференцій для проведення деяких ділових зустрічей спеціалістів, що знаходяться в різних географічно віддалених місцях. Найчастіше в сучасних умовах для глобалізації своїх дій підприємства застосовують комп'ютерний зв'язок (наприклад, корпоративну комп'ютерну мережу), що створюється на основі локальних мереж з'єднань між користувачами та працівниками організації. В результаті впровадження інформаційних технологій з'явилася нова можливість для транснаціональних корпорацій успішно вести справи у світовому масштабі. Нові інформаційні технології дозволяють організаціям проводити операції на периферії, а також ефективніше проводити свою підприємницьку діяльність, використовуючи знання про стан місцевих та світового ринків. Одночасно йде глобалізація ринку споживчої продукції (за винятком окремих інформаційних та розважальних послуг, призначених для конкретного національного регіону). Цьому сприяє, з одного боку, загальне прагнення споживачів використовувати загальновідомі в світовому масштабі види продукції та послуг (розваги, знання та інші форми самовдосконалення і т.д.), а з іншої сторони, бажання продавців розширити та закріпити нові торгові канали для масового збуту, оминаючи національні кордони. Обмежувальні бар'єри на шляху вільної торгівлі продукцією падають перед зростаючими вимогами споживачів та паралельними зусиллями організацій, спрямованими на

 
 

Цікаве

Загрузка...