WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота

Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи.
План
1. Тенденції застосування інформаційних технологій
2. Процеси інформатизації
3. Структура забезпечення інформаційної системи.
Тенденції застосування інформаційних технологій.
Основні тенденції застосування інформаційних технологій.
Інформаційні технології в своєму розвитку пройшли довгий шлях, кожний етап якого характеризувався своїми засобами обробки інформації та інформаційними носіями. Сучасний рівень розвитку інформаційної технології характеризується наявністю розподіленої комп'ютерної техніки, "дружнього" програмного забезпечення, розвинутих комунікацій, діалогового режиму спілкування користувача з ЕОМ.
Застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє підвищити рівень інформаційного забезпечення процесів управління та його ефективність. Для кращого розуміння суті змін, які привносять сучасні інформаційні технології, можна виділити п'ять визначальних тенденцій їх розвитку та застосування. Кожна з тенденцій є динамічним об'єднанням надпотужних ринкових, технологічних можливостей і факторів впливу оточуючого середовища, які взаємно підсилюють один одного. Перерахуємо ці тенденції:
Відокремлення інформаційного продукту від фізичних носіїв.
Інформація є нематеріальним товаром, властивості якого з одного боку визначаються тим, що властиво товарам взагалі, а з іншого - особливостями, пов'язаними з її природою і можливостями використання., як товар вона має характерні риси, пов'язані з її інтелектуальною сутністю і витікають із спроможності впливати на створення нового інтелектуального і матеріального продукту: володіння інформацією не є гарантією абсолютного права на її використання; продаж однієї і тієї ж інформації може здійснюватись великій кількості покупців і тим самим жоден з них не стає її одноособовим власником; цінність інформації не має прямого зв'язку з вартістю її створення, зберігання або обробки і залежить від місця, часу і способу її використання. Специфічними для товару "інформація" є вимоги, що пред'являються до її якості у зв'язку з моральним старінням. Основними критеріями якості інформації, необхідної суб'єкту господарської діяльності для задоволення інформаційного попиту є актуальність, повнота, надійність та економічність. Використання інформації, як товару дозволяє господарському підприємству вирішити такі основні проблеми, як визначення нових напрямків діяльності і формування економічної політики на основі аналізу стратегічної інформації, аналіз і "розвідка" діяльності конкурентів, вивчення кон'юнктури ринку з метою забезпечення переваг у конкурентній боротьбі, вдосконалення асортименту та якості товарів і послуг підприємства, технології виробництва, використання досягнень науково-технічного прогресу, пошук нових шляхів вирішення конкретних науково-технічних завдань. Найпідготовленіші в площині інформаційних технологій працівники сфери управління добре розуміють, що якісно виконаний інформаційний продукт зберігає свою цінність довше, ніж конкретні носії, які приходять і відходять не стільки через фізичне, а переважно через моральне старіння (наприклад: напрацьовані за певний термін часу бази даних мають більшу вартість, ніж вартість застарілих обчислювальних машин, на яких вони розроблені та заповнені). Технології, які забезпечують виробництво носіїв, також сприяють створенню і розповсюдженню нового інформаційного продукту. Економічні аспекти стали другою причиною переважання відносної ваги інформаційного продукту над фізичними носіями. Сучасні технології знижують вартість окремих блоків більшості програмних та технічних засобів, потрібних для створення, тиражування і розповсюдження інформаційного продукту. В той же час вартість інформаційного обслуговування зростає, що в значній мірі пов'язано з високою оплатою кваліфікованих працівників. Так, наприклад, висококваліфікованих спеціалістів, які створюють інформаційний продукт, не вистачає. Існують певні проблеми з оплатою їх праці, які пов'язані з економічним становищем в країні, зокрема з рівнем інфляції. З іншої боку, в підприємницькій та комерційній діяльності оперативна інформація в багатьох організаціях на даний час використовується в електронному вигляді і її відносна вага і вартість ростуть швидкими темпами, в той час, як витрати на придбання якіснішого технічного та програмного забезпечення зменшуються. Крім того, впровадження технології електронного підпису і різноманітних видів кодування поряд з підвищенням надійності збереження електронних документів висуває електронний документообіг на перше місце по важливості та ефективності. Відбуваються зрушення в оцінці важливості інформаційних продуктів. Так, програмні засоби, бази даних і служби експертного забезпечення набувають стратегічного значення в порівнянні з такими характеристиками засобів, як обчислювальна потужність, пам'ять або пропускна здатність. Все вищесказане стосується і матеріального забезпечення студій, офісів, автоматизованих систем проектування і, так далі.
Здатність до взаємодії різноманітних інформаційних технологій.
Поряд з зростанням відносної цінності інформаційного продукту, здатність до взаємодії між різнотиповими технологіями набуває значення ведучої технологічної проблеми для постачальників і споживачів інформаційних технологій, які часто прагнуть знайти бажане, але практично недосяжне абсолютне рішення. Здатність до взаємодії означає можливість двох чи більше сторін, представлених машиною або людиною, провести ідеальний обмін інформаційним продуктом. Визначення "ідеальний" означає відсутність спотворення змісту або непередбачуваної затримки на етапах створення - обробка - використання інформаційного продукту. Це просте визначення, але воно представляє важку проблему для користувачів і постачальників. При ідеальному обміні інформаційним продуктом ліквідується різниця чи несумісність між фізичними і логічними елементами системи. Забезпечення взаємодії фізичних елементів вже сама по собі достатньо складна проблема. Але ця перешкода не співставна з проблемами досягнення сумісності логічних елементів. Ці логічні елементи починаються і закінчуються різними видами інформації, наприклад мова, дані, зображення і трьома людськими відчуттями їх сприйняття - слух, дотик, зір. Між цими вхідними і вихідними елементами знаходяться електронні продукти різних рівнів - системні та прикладні програмні засоби і власне інформаційний продукт. Інформація та програмні засоби чи інші елементи, з допомогою яких вона збирається, обробляється і розподіляється,

 
 

Цікаве

Загрузка...