WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Програмне забезпечення - Реферат

Програмне забезпечення - Реферат

інвестицій.
Програми фінансового аналізу підприємства орієнтовані на комплексну оцінку минулої і теперішньої діяльності і дозволяють отримати оцінку загального фінансового стану, включаючи оцінки фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання капіталу, оцінки майна та інші.
Джерелом інформації для розв'язку подібного роду задач є документи бухгалтерської звітності, які складаються по єдиних формах незалежно від типу власності і включають власне бухгалтерський баланс підприємства, звіт про фінансові результати і їх використання, звіт про стан майна, звіт про наявність і обіг грошових засобів. Серед пакетів прикладних програм фінансового менеджменту цього класу можна виділити ЕДІП (Центрінвест Софт), Альт Фінанси (Альт), Фінансовий аналіз (Інфософт).
Другий клас пакетів прикладних програм фінансового менеджменту орієнтований на оцінку ефективності капіталовкладень і реальних інвестицій. Найпоширенішими пакетами цього класу були Project Expert (PRO-Invest Consalting), Альт-Інвест (Альт), FOCCAL (Центрінвест Софт).
Для аналітиків банків і інвестиційних фондів важливим, є приняття рішень про перспективність інвестицій і порівняльний аналіз капіталовкладень. Для фінансових менеджерів компаній потрібний інструмент детального аналізу попередньої і майбутньої діяльності підприємств для вироблення рішень по реалізації конкретного інвестиційного проекту. З цією метою розроблений пакет "Інвестор" (ІнЕк).
Пакети прикладних програм правових довідкових та сервісних систем.
Пакети прикладних програм правових довідкових систем є ефективним інструментом роботи з великими обсягами законодавчої інформації, яка поступає неперервним потоком. Практично в усіх економічно розвинутих країнах є довідкові правові системи. В США це Wru, Lexis та інші; у Великобританії - Infolex, Prestel, Polis та інші; в Італії - Italguire, Enlex; в Бельгії - Creodor; в Німеччині - Jurist, Lexinform та інші; а Австрії - RDB; в Канаді - Datum; у Франції - Iretiv та інші.
Програмне забезпечення виробничо-економічної діяльності в промислово розвинутих країнах.
Західний ринок систем автоматизації виробничо-економічної діяльності нараховує сотні комплексних пакетів прикладних програм. Їх можна умовно поділити на чотири групи.
1. Комплексні пакети прикладних програм загального призначення для автоматизації усієї діяльності великого або середнього підприємства (корпорації). Сюди ж відносяться багатофункціональні продукти вищого цінового класу: R/3 (SAP), Oracle Mac-Pac Open (A.Andersen) та інші. Як правило, такі продукти підтримують виробництво різних типів. До цього класу відноситься система "Галактика".
2. До другої групи відносяться програмні засоби для управління виробництвом певного типу. До них можна віднести: Genesic Manufacturing Suite (Edwards) -складання на замовлення, Trition (Baan) - різні форми дискретного виробництва, PRISM (Macam) - виробництво з неперервним циклом та інші.
3. Спеціалізовані програмні продукти: MMPS (12 Technologies), MES (Fast System), які дозволяють зробити виробництво гнучкішим, прискорити його адаптацію до вимог ринку, здійснювати динамічне планування потреб в матеріалах, виробничих потужностях і складання гнучкого виробничого графіка, контролю роботи цехів.
4. Пакети прикладних програм для управління всім ланцюжком процесів, які забезпечують випуск продукції, починаючи з проектування деталей виробу і закінчуючи моментом отримання готового виробу споживачем: ERP-системи (Manugistics Numetrix) та інші.
Вартість більшості комплексних проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм висока (інколи більше 1 млн. доларів), проте більшість західних фірм для автоматизації своєї діяльності все таки йдуть по шляху використання комплексних проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм.
Перспективи розробок пакетів прикладних програм.
Основні тенденції розвитку прикладного програмного забезпечення тісно пов'язані з створенням і переходом на інформаційні системи четвертого покоління з ієрархічною структурою, в яких центр ваги перенесений з локальних мереж кінцевих користувачів на мережу локальних серверів. В основу інформаційних систем четвертого покоління закладається вимога скорочення експлуатаційних ресурсів при збільшенні масштабованості системи і розширенні кола її функціональних можливостей.
Остання обставина особливо важлива, оскільки існує стійка тенденція до практично стовідсоткової інтеграції інформаційних технологій різних функціональних підсистем в єдину бізнес модель підприємства, що передбачає існування достатньо великої кількості вимог (часом суперечливих) до інформаційних систем з боку кінцевих користувачів, неоднорідних за своєю кваліфікацією і професійними завданнями.
Пакети прикладних програм, які розробляються в даний час, базуються на концепції організації інформаційних систем четвертого покоління (яка сформувалася на початку 90-х років на базі синтезу централізованої і розподіленої обробки інформації) і повинні задовольняти наступним основним принципам:
" повне використання потенціалу настільних систем і середовища розподіленої обробки;
" інтеграція різних архітектурних рішень без будь-яких обмежень, тобто побудова абсолютно відкритої системи;
" забезпечення максимальної економічностісистеми;
" досягнення якісно нового рівня продуктивності, гнучкості і динамічності організації системи;
" паралельна оптимізація структури інформаційної системи, "бізнес - пакетів" (пакети прикладних програм функціональних підсистем), які підтримуються з допомогою ресурсів інформаційних систем.
Структурним скелетом інформаційної системи четвертого покоління є мережа масштабу підприємства, яка об'єднує локальні мережі станцій-клієнтів в єдине середовище з допомогою базових апаратних і програмних засобів. Тому спостерігається стійка тенденція підвищення інтелектуальності пакетів прикладних програм управління бізнесом, які реалізуються в архітектурі клієнт-сервер.
Задачі автоматизації бізнес - процесів (функціональних підсистем), зв'язаних з конкретними напрямами діяльності підприємства (наприклад, автоматизація розподілу продукції, контроль за інвентаризацією і продажем товарів, виконання електронних трансферних операцій або управління мережею роздрібної торгівлі), передбачають перенесення більшої частини навантаження на локальні сервери відповідних підрозділів компанії.
Аналіз ефективності централізованої і децентралізованої організації системи для програмних засобів різних типів, які складають типовий набір навантаження інформаційної системи, показує, що:
" програмне забезпечення загального призначення (текстові редактори, електронні таблиці і т.д.) є практично нечутливим до способу організації системи - децентралізована мережна модель не набагато дешевша централізованої;
" ефективність засобів підтримки прийняття рішень в централізованому і децентралізованому варіантах приблизно однакова з невеликою перевагою централізованого варіанту;
" для оперативної обробки транзакцій, адміністрування і організації обчислювального процесу інформаційної системи в цілому найкращим рішенням є централізована мережа, в якій і дані і програмне забезпечення зосереджені на сервері, а роль робочих станцій обмежена підтримкою інтерфейсу користувача, що дозволяє приблизно вдвічі підвищити ефективність системи у порівнянні з децентралізованою моделлю.

 
 

Цікаве

Загрузка...