WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості електронної інформації - Реферат

Особливості електронної інформації - Реферат

цей процес розпочато і він починає себе виправдовувати. Інтенсифікація виробництва та вдосконалення методів управління на сучасному етапі охоплюють всі галузі економіки. Сьогодні в розпорядженні користувачів України програмне забезпечення та комп'ютерна техніка провідних виробників інформаційних технологій. Створюються та використовуються інформаційні ресурси, доступ до яких здійснюється по сучасних засобах зв'язку (в тому числі і по звичайній телефонній мережі), або ж інформація розповсюджується на фізичних носіях інформації. Користувачам інформації України наданий доступ до віддалених інформаційних ресурсів, закордонних інформаційних мереж. Все це створює надійну основу для широкого залучення сучасних інформаційних технологій до управління виробництвом.
Темпи впровадження та застосування сучасних інформаційнихтехнологій найчастіше обумовлюються фінансовим становищем підприємств. Проте успішна робота будь-якої організації в сучасних умовах швидкого науково-технічного прогресу неможлива без серйозного відношення до впровадження інформаційних технологій, а також вирішення питань інформатизації різних сфер діяльності, в першу чергу в сферах удосконалення самоорганізації та підтримки виробничої діяльності підприємства.
Призначення та завдання інформатики.
Сучасні методи та засоби оперування інформацією грунтуються на використанні фундаментальних та основних фізичних принципів для оптимальної та раціональної діяльності. Одне з визначальних місць в сучасній науці та техніці займає інформатика. В ній поєднані поняття "інформація" та "автоматика". Отже, інформатика - це комплекс дисциплін, які охоплюють власне інформацію, її збір, аналіз та обробку в поєднанні з електронними системами. Методи і засоби інформатики матеріалізуються і приходять до споживача у вигляді, так званих нових інформаційних технологій, під якими розуміють сучасні види інформаційного обслуговування, організовані на основі програмних і апаратних засобів, які працюють на базі електронної техніки та зв'язку.
Обгрунтуванням засобів і методів автоматизації інформаційно-комунікаційних процесів, тобто їхньою якісною перебудовою на базі електронно-обчислювальної техніки, математичного моделювання, програмного керування, займається інформатика. Вона вивчає загальні моменти, властиві всім чисельним різновидам конкретних інформаційних технологій. Усім їм властиві такі атрибути: носії інформації, канали зв'язку, інформаційні контури, сигнали, прямі і зворотні зв'язки, дані, зведення, тощо. Всі вони описуються такими характеристиками, як надійність, ефективність, інформаційний шум, надмірність та інші. Всі інформаційні процеси складаються з таких фаз: прийом, кодування, передача, декодування, збереження, отримання, відображення інформації. Водночас інформатика повинна вміти переходити від загального до одиничного, тобто враховувати конкретну специфіку виявлення загальних закономірностей функціонування інформаційних технологій у тій або іншій сфері соціальної практики.
Напрямки розвитку сучасної економічної думки в сфері менеджменту.
Корінними напрямками розвитку сучасної економічної думки в сфері управління організаціями стала:
" спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів;
" необхідність досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними затратами;
" удосконалення ефективності регулювання діяльності організації адміністративними методами;
" прискорення переходу до інтенсивного характеру господарювання на основі досягнень науково-технічного прогресу і т.д.
Система управління організацією, яка відповідає вказаним вимогам, логіці і закономірностям соціально-економічного прогресу, повинна бути гнучкою і ефективною. В сучасних умовах одним з пріоритетних напрямків вдосконалення управління економікою, особливо на рівні підприємств, об'єднань, концернів та інших господарських організацій, стало напрацювання основних теоретичних і методологічних позицій по використанню менеджменту на практиці. Однак це не може бути механічним процесом перенесення досвіду промислових фірм Заходу, а тільки творчим пошуком нових рішень. Очевидно, що управління підприємством буде мати багато специфічних особливостей в залежності від його галузевої приналежності, рівня залучення у зовнішньоекономічну діяльність, забезпечення сучасними інформаційними технологіями, характером виготовлюваної продукції - предметів народного споживання, засобів виробництва чи надаваних послуг.
Рекомендації проведення процесів інформатизації в організації.
Світова економічна система вже вступила в епоху формування світового інформаційного суспільства. Це новонароджуване суспільство характеризується не тільки якісно новим виробничим апаратом, який базується на комп'ютеризованих засобах праці та інформаційних технологіях, але новими соціальними відносинами. Впровадженням цих відносин потрібно управляти. Особливо це стосується процесів інформатизації в організаціях. При проведенні широкої інформатизації в організаціях насамперед потрібно зосереджуватися на наступних заходах:
" постійне вивчення та формування сфери застосування інформаційних продуктів та послуг;
" орієнтація основних видів діяльності на застосування передових технологій, що грунтується на впровадженні інформаційних систем;
" підготовка, введення, корегування правових та господарських норм, які забезпечують функціонування інформації, як товару з врахуванням загальноприйнятих правил у світі;
" формування та введення базових стандартів, які регламентують форму представлення, способи обробки та пересилання даних інформації (протоколи обміну, інтерфейси, тощо) з врахуванням міжнародних стандартів аналогічного призначення;
" забезпечення достатнього рівня комп'ютерної грамотності та інформаційної культури, як серед персоналу, так і заохочення до цього потенційних користувачів;
" перебудова навчального процесу та розвиток мережі перепідготовки кадрів з можливим залученням зовнішніх навчальних центрів;
" створення основних компонентів інфраструктури інформатизації організації;
" орієнтація потреб всіх сфер соціально-економічного розвитку організації на використання інформаційних технологій;
" досягнення достатньої повної взаємодії із національною інформаційною інфраструктурою, а також вихід в глобальну комп'ютерну мережу для користування нагромадженими базами даних і знань;
" здійснення масштабного застосування інтегрованих систем обробки інформації;
" постійне відслідковування зростаючих можливостей використання систем масового

 
 

Цікаве

Загрузка...