WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості електронної інформації - Реферат

Особливості електронної інформації - Реферат

видах людської діяльності. Ці заходи забезпечать не тільки зростання економічних показників розвитку народного господарства, але і отримання якісних наукових досягнень у фундаментальних та прикладних науках, які спрямовані на розвиток виробництва, створення нових робочих місць, підвищення життєвого рівня населення, захист навколишнього середовища. Інформатизація - об'єктивний і закономірний етап, через який втій чи іншій формі повинно пройти кожне суспільство, яке вступило на шлях інтенсивного розвитку. Сучасна інформатизація - це глобальний процес, який пов'язаний з кардинальними змінами структури і характеру світового і соціального розвитку, з переходом до нових поколінь наукомістких технологій, технічних систем, матеріалів, а також нових видів інформаційного обміну, які дозволяють вирішальним чином змінювати характер праці і умови життя людини.
Інформатизація в усіх сферах діяльності людини дозволяє активно і широко застосовувати все багатство інтелектуального наслідування і уроків розвитку нашого суспільства. З цією метою все ширше розгортається використання інформаційних технологій в усіх сферах людської діяльності, як от проведення референдумів, опитування суспільної думки за різними аспектами життя суспільства, впровадження інформаційно-довідкових систем в різноманітних галузях (наприклад, транспорту, зв'язку, торгівельних організацій наявність товарів у формі систем замовлень товарів чи послуг для виявлення, обліку і використання ресурсів) і, так далі. Інформаційні технології стали широко застосовуватись в сфері відпочинку і розваг. Використання електронних систем в бібліотеках, музеях, відеофільмотеках і створення для будь-яких груп населення інтелектуальних відеоігор відкриває якісно нові форми творчого розвитку людини, збереження багатств вітчизняної та світової культури. Інформаційні технології в галузі медицини дозволяють підвищити якість медичного обслуговування. В галузі освіти вони створюють умови для безперервної освіти, розвитку індивідуальних форм і інтенсифікації технологічних процесів навчання. Циклічний розвиток поколінь техніки стає причиною необхідності оперативно підвищувати кваліфікацію і змінювати сферу професійної діяльності. Доступність міжнародної системи баз даних і знань для кожного члена суспільства дозволить безперервно виявляти і розвивати творчі здатності індивідуума. В сфері матеріального виробництва створюються і впроваджуються інтегровані системи автоматизованою проектування, виробництва і контролю, які охоплюють весь життєвий цикл виробу "науковий пошук - проектування - виробництво - експлуатація - модернізація - зняття виробу з виробництва". Крім того застосування інформаційних технологій дозволяє ефективно проводити роботи з екологічного контролю., так наприклад, регіональна система моніторингу, яка включатиме засоби експрес - інформації про стан і динаміку водних об'єктів, повітряне середовище, грунту, системи моделювання метеорологічних процесів і вплив широкомасштабних виробничих комплексів на оточуюче середовище, експертні системи діагностики і прогнозування процесів забруднення, очистки та зруйнування, а також відновлення екологічного середовища забезпечує, можливість формування єдиного екологічного паспорта регіону, дозволить оперативно передбачати і тим самим передбачати екологічні катастрофи.
Зміни в управлінні організаціями під впливом інформаційних технологій.
Відбуваються значні зміни в управлінні організаціями, модернізуються їхні структури управління, йде перерозподіл повноважень та відповідальності. В 90-тих роках почала втілюватися, так звана концепція "управління інформаційними ресурсами", в якій інформація розглядається, як ще один важливий ресурс такого ж порядку, як фінанси, матеріали, обладнання і персонал. Будь-якому підприємству потрібна інформація про ринки збуту і заготівель - галузева чи загальноекономічна, про природні ресурси, науково-технічна, соціально-культурна, політико-правова інформація про реакцію навколишнього середовища на дії підприємства, інформація про реакцію підприємства на дії навколишнього середовища. Такий хід розвитку обумовлює зростання ролі інформатизації на всіх рівнях управління організацією. Успіх комерційної і підприємницької діяльності безпосередньо пов'язується з муніципальними, банківськими, біржовими інформаційними системами, інформатизацією оптової і роздрібної торгівлі, торгових домів, служб управління працею і зайнятістю, створенням банків даних ринку товарів і послуг, розвитком центрів довідкової та аналітико-прогнозної інформації, електронної пошти, систем електронного обміну даними і, так далі., як правило, робота розглянутих систем базується на локальних обчислювальних мережах різноманітної архітектури або їх об'єднаннях. Сьогодні значний прошарок керівників організацій набув широких знань в сфері інформатики, сформовано новий еталон працівників організацій, які вже природно ставляться до застосування нових інформаційних технологій в управлінні. Цим, зокрема, пояснюється той факт, що керівництво організацій проявляє розуміння в необхідності застосування інформаційних технологій і саме це обумовлює зацікавленість у застосуванні інтегрованих інформаційних систем управління. Такі системи дозволяють на основі інформації, що поступає і обробляється в реальному режимі часу, приймати ефективні управлінські рішення.
Проблеми удосконалення управління організаціями в Україні.
Найновіші досягнення в галузі мікроелектроніки привели до нових концепцій організації інформаційних служб. Завдяки новим розробкам компактної і високопродуктивної і економічної комп'ютерної техніки інформаційно-обчислювальні ресурси органічно вписуються на робочих місцях менеджерів, бухгалтерів, плановиків, адміністраторів, інженерів та інших категорій інтелектуальних працівників. Удосконалюються персональні системи обробки даних, автоматизовані робочі місця на базі персональних комп'ютерів. Разом з тим особливе занепокоєння викликає відсутність потужного соціального замовлення. Масовий споживач в Україні в тих економічних умовах, що існують, ще не підготовлений до сприйняття нових засобів і не бачить можливостей їх застосування для вирішення його конкретних життєво важливих проблем. В зв'язку з цим найсучасніші технічні і програмні засоби не можуть ефективно використовуватись і фактично задовольняють вимоги порівняно вузьких соціальних груп.
Досвіду у вирішенні поставлених проблем удосконалення управління організаціями і їх діяльністю шляхом застосування сучасних інформаційних технологій в Україні поки що мало, але практично в усіх організаціях

 
 

Цікаве

Загрузка...