WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Локальні мережі. Internet - Реферат

Локальні мережі. Internet - Реферат

використовуватимуться і напрямок їх можливої еволюції. Планування складних комплексів робіт і управління ними в організації вимагають створення уніфікованих процедур і прийомів, які підвищують якість управління і надійність реалізації, що можливо лише при використанні сучасних інформаційних технологій. Тому потрібно визначитись, чи забезпечити розподілений доступ до файлів та ресурсів загального користування, чи потрібно підтримувати технологію багатокористувацької бази даних. Чи потрібні електронна пошта, доступ до INTERNET, Web-сервер? Як мережа буде пов'язуватися із зовнішнім світом. Чи достатньо для цього комутаційних (наприклад, телефонних) каналів чи необхідна виділена лінія.
Наступним кроком повинна бути оцінка розмірів мережі. Необхідно визначити кількість користувачів, інтенсивність роботи з мережею кожного з них, і при можливості розбити їх на групи у відповідності з використовуваними мережними функціями і програмними засобами. Потрібно оцінити зростання трафіку, який може бути викликаний як збільшенням обсягів поточної інформації або зміною її характеру, так і під'єднанням нових користувачів. Також необхідно передбачити безпроблемне нарощування мережі в рамках вибраної технології.
Структура більшості сучасних організацій передбачає наявність географічно розподілених структурних одиниць. Найчастіше можна виділити такі компоненти:
" центральний офіс;
" регіональні відділення;
" віддалені офіси;
" віддалені клієнти.
В такій ситуації гостро постає питання вибору способу організації взаємодії цих компонентів та підтримки єдиного інформаційного простору. Складність розподіленої інформаційної мережі, яка реально створює фізичне середовище для функціонування інформаційної системи менеджменту, полягає не тільки у забезпеченні безвідмовних, високопродуктивних каналів зв'язку, але й у вирішенні ряду чисто технологічних та загальноорганізаційних задач. Пропонована концепція побудови інформаційного середовища організації полягає в наступному:
" по-перше, інформація концентрується згідно з визначеним тематичним розділом в окремих пунктах збору, обробки та зберігання у службах, відповідальних за її представлення;
" по-друге, програмні функціональні засоби для обробки розташовуються в місцях безпосереднього застосування їх користувачами;
" по-третє, для роботи програмні засоби користувачів використовують дані з пунктів концентрації інформації, які отримуються через засоби комунікації.
Сучасна стадія розвитку локальних обчислювальних мереж характеризується майже загальним переходом від окремих, як правило, вже існуючих, мереж окремих підрозділів чи філіалів, до мереж, що охоплюють всю територіально рознесену організацію (підприємство. фірму, компанію) і об'єднують різноманітні обчислювальні ресурси в єдиному інформаційному середовищі. Такі мережі називаються корпоративними.
Основні показники оцінки локальної обчислювальної мережі.
При оцінці локальної комп'ютерної мережі потрібно провести комплексну оцінку по наступних позиціях:
I. Основні характеристики:
" Вартість - це витрати на створення фізичної основи комп'ютерної мережі, придбання програмного забезпечення та підтримку експлуатації.
" Надійність - це можливість знаходження і виправлення помилок, мінімізація відмов, як апаратної частини, так і прикладного забезпечення.
" Ремонтопридатність - це властивість реєстрації, локалізації та усунення несправностей.
II. Допоміжні інформативні характеристики:
" Захист по доступу - це використовувані методи захисту від несанкціонованого доступу до інформації.
" Захист від втрат - це засоби забезпечення гарантій передачі інформації.
III. Сервісні характеристики:
" Зв'язність - це розмір блоків інформації, що передаються, максимальна віддаль між окремими системами, швидкість передачі.
" Доступність - це властивість доступу до ресурсів, багатоканальність.
" Перетворення - це забезпечення сумісної роботи абонентів, що працюють в системах з різними характеристиками.
Під'єднання до INTERNET.
Для під'єднання в мережу INTERNET, як правило, використовується два типи мережних комп'ютерів: мережний термінал і мережна робоча станція. Перший дозволяє користувачеві прямий доступ в INTERNET. Мережна робоча станція передбачає розподіл розрахунків як на сервері, так і на робочих станції, тобто, є, по суті, розвитком технології "клієнт-сервер". Основна ідея розподілу обробки даних полягає в тому, що декілька компонентів мережі (комп'ютерів або ж процесів) кооперуються для виконання одної задачі. З початку 90-х років саме така архітектура стає найпопулярнішою для реалізації інформаційної системи організації. Це викликано як специфікою сучасних організацій (територіальна розкиданість, необхідність тісної інтеграції між замовником та партнерами, різке збільшення обсягів та джерел інформації), так і конкретними перевагами розподіленої архітектури (оптимізація розподілу ресурсів, спрощена адаптація до нарощення апаратного забезпечення, можливість інтеграції з існуючими системами, підтримка мобільних та віддалених споживачів, спрощення адміністрування та супроводження системи, відносно низька вартість всього проекту).
В середині 90-х років в зв'язку з вибухоподібним поширенням INTERNET та проникненням відповідних технологій в організації особливо посилилася тенденція застосування саме розподілених інформаційних технологій. Адже будь-яка інформаційна система, з'єднана з INTERNET, фактично є структурною одиницею цієї глобально розподіленої інформаційної супермагістралі. Спроектована розподільча архітектура інформаційної системи може бути реалізована класично (у виді системи "клієнт-сервер"), або ж на базі Web-технології (у вигляді Intranet-мережі чи Internet-мережі).
Менеджерам, як кінцевим споживачам, для безпроблемної роботи в інформаційній системіменеджменту не важливо, що стоїть за конкретною її реалізацією. Споживач у відповідності з своїми правами і обов'язками повинен мати доступ зі свого робочого місця в загальнокорпоративну мережу інформації до електронного документообігу, розподілених баз даних, офісних прикладних пакетів (текстових процесорів, електронних таблиць) та спеціалізованих інформаційних систем, і, нарешті. в ІNTERNET-мережі до публікацій на спеціалізованих серверах, електронної пошти, дошок оголошень, служб новин. Використання високорівневих можливостей (наприклад, цифрового телебачення, конференц аудіо-, відео- зв'язку) переважній більшості кінцевих корпоративних споживачів абсолютно не потрібні. Дуже часто для побудови внутрішньоорганізаційних зв'язків замість локальних обчислювальних мереж може використовується Intranet-технології, що дозволяє зекономити значні ресурси.
При формуванні комплексу технічного забезпечення необхідно дотримуватися наступних принципів:
" відповідність технічних можливостей комплексу технічного забезпечення поставленим задачам;
" мінімізація витрат на формування комплексу технічного забезпечення;
" забезпечення необхідної надійності функціонування системи;
" врахування розвитку автоматизованої системи, пов'язаного із збільшенням потреб по обробці інформації;
" забезпечення можливості взаємодії з іншими автоматизованими системами.
Рекомендації до побудови Web - вузла організації.
З появою внутрішнього Web-серверу організація отримує

 
 

Цікаве

Загрузка...