WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Локальні мережі. Internet - Реферат

Локальні мережі. Internet - Реферат

Мережна операційна система інсталюється на жорсткий диск. Установка мережних плат і з'єднань, як правило, не викликає труднощів навіть у некваліфікованих користувачів, оскільки вона детально описана в документації. Швидкість передачі даних в мережі достатньо висока. Такі мережі призначені для невеликих груп користувачів в офісах і установах.
Це найпростіший режим функціонування локальних мереж, який передбачає, що кожна станція має свої власні ресурси, і при необхідності дозволяє проводити обмін інформацією. Одночасно з обслуговуванням користувача будь-який комп'ютер в одноранговій мережі може брати на себе роль серверу для інших робочих станцій, надаючи їм у користування свої ресурси.
Технологія клієнт - сервер.
Технологія клієнт - сервер, яка широко застосовується при роботі з базами даних в мережі, відома вже давно і найчастіше застосовувалась у великих організаціях. Сьогодні, з розвитком INTERNET, ця технологія все частіше приваблює погляди розробників програмного забезпечення, оскільки в світі нагромаджено величезну кількість інформації по різноманітних питаннях і найчастіше ця інформація зберігається в базах даних. Технологію клієнт - сервер можна описати наступним алгоритмом:
" клієнт формує і посилає запит до бази даних серверу, вірніше - до програми, яка обробляє запити;
" ця програма проводить маніпуляції з базами даних, що знаходяться на сервері, у відповідності з запитом, формує результат і передає його клієнту;
" клієнт отримує результат, відображає його на дисплеї і чекає подальших дій користувача. Цикл повторюється до того часу, поки користувач не завершить роботу з сервером.
Стандартне програмне забезпечення, що реалізує технологію клієнт - сервер, має хорошу масштабованість (ефективне використання нарощеного апаратного забезпечення), стійкість в роботі, захист від несанкціонованого доступу і потужність при роботі з великими проектами в галузі баз даних.
Рисунок 2. Основні складові технології клієнт-сервер
Рисунок 3. Принцип роботи технології клієнт-сервер
На рисунку 10 показано, як працює технологія клієнт - сервер в загальному випадку під'єднання до глобальної комп'ютерної мережі. Конкретно все залежить від того, де знаходиться клієнт та сервер, і як клієнт під'єднаний до серверу. Користувач на клієнтському комп'ютері в програмі перегляду заповнює запропоновану форму або вибирає подальшу дію. Броузер (програма пошуку) по натиску однієї з кнопок на формі пересилає дані із заповненої форми або відображає заново отримані в результаті деякої операції. Не важливо, до якої з мереж під'єднаний клієнт. Він навіть може бути віддаленим користувачем і з'єднуватися по модему. Програма приймає дані, перевіряє їх і формує запит до монітора баз даних або отримує від нього результат. Отримавши запит, монітор опрацьовує його і тоді, якщо не сталося помилок обробляє і відправляє потрібні дані програмі. На диску сервера зберігається база даних, що модифікується по запиту клієнта. При такому режимі роботи забезпечується високий рівень безпеки бази даних як від збоїв обладнання і програм, так і від несанкціонованого доступу, висока продуктивність, навантаження на мережу падають, але зростають вимоги до серверу.
2. Побудова локальних обчислювальних мереж.
Фізична основа для створення взаємозв'язків локальної мережі.
Для створення будь-якої локальної, регіональної чи глобальної мережі формується спеціальна система комунікацій. Передача даних може проводитися по телефонних чи телеграфних каналах зв'язку. Найпростішим фізичним середовищем для використання є вита пара. Широке застосування витої пари пояснюється, по-перше, дешевизною самого фізичного носія, а по-друге, наявністю на багатьох об'єктах резервних пар в телефонних кабелях, які можуть бути виділені для передачі даних. До недоліків витої пари, як середовища передачі даних, відноситься погана захищеність від електричних перешкод, простота несанкціонованого під'єднання, обмеження на відстань (сотні метрів) і швидкість передачі даних (декілька сотень кілобіт в секунду), що забезпечується наборами тих або інших компонентів операційної підтримки. Багатожильні кабелі значно дорожчі від витої пари, хоча і володіють приблизно такими ж властивостями, але забезпечують більшу швидкістю передачі даних (за рахунок розпаралелювання процесу).
Найрозповсюдженішим середовищем передачі даних в сучасних локальних мережах є коаксіальний кабель. Він простий по конструкції, має невелику масу і помірну вартість, і в той же час володіє хорошою електричною ізоляцію і кращою захищеністю від зовнішніх завад, допускає роботу на достатньо великих віддалях (сотні метрів - кілометри) і високих швидкостях (десятки мегабіт в секунду). Кращі електричні характеристики мають біаксіальні і триаксіальні кабелі. Характеристики продуктивності і вартості знаходяться в суперечливому взаємозв'язку.
В останній час все частіше застосовуються волоконно-оптичні кабелі, які володіють низкою переваг. Вони мають невелику масу, здатні передавати інформацію з дуже високою швидкістю (більше 1 тис. Мбіт/с), нечутливі до електричних перешкод, складні для несанкціонованого під'єднання і повністю пожежо- і вибухобезпечні. В той же час з ними зв'язаний ряд проблем: складність технології зрощування, можливість передачі даних тільки в одному напрямку, висока вартість модемів та інші.
Радіосередовище в локальній обчислювальній мережі мало використовується через екранованість будівель, обмеження юридичного плану і нижчі швидкості передачі, які характерні для цього середовища. Основна перевага радіоканалу - відсутність кабелю і, значить, можливість обслуговування мобільних станцій.
Апаратне забезпечення розгортання мережі.
Найперспективнішим видом побудови корпоративних комунікаційних рішень для розподілених по великій території країни організаційних структур є система телефонного зв'язку та регіональні мережні рішення із загальним доступом на цій же основі. В наш час система міжміського зв'язку дозволяє набирати номер абонента без участі операторів з використанням єдиних міжміських кодів, що дозволяє організовувати по комутаційних каналах автоматизований обмін інформацією через комп'ютери, які обладнані телефонними модемами і відповідним прикладним комунікаційним програмним забезпеченням. У цьому випадку швидкість передачі інформації досягає від 1200 до 28000 бод і більше (у виділених каналах зв'язку швидкість передачі даних може досягати 1,5Мбод).
Ефективність мережі може бути значно підвищена за рахунок використання допоміжного апаратного забезпечення:
" мостів (bridge), що пропускаютьпакет інформації з одного свого порту на інший лише в тому випадку, якщо його відправник і адресат не знаходяться в одному сегменті мережі;
" маршрутизаторів (rounter), що керують маршрутом передачі пакету інформації;
" розподілювачів (hub), багатопортових активних елементів, що здатні здійснювати складніші операції з потоками інформації, зокрема, підсилення сигналу і фільтрацію шумів, а також контроль за станом пристроїв, під'єднаних до портів;
" ключів (switch), що забезпечують передачу пакету інформації між будь-якими двома портами, що збільшує у відповідну кількість разів пікову пропускну здатність мережі.
У випадку значного трафіку інформаційного обміну між віддаленими абонентами чи технологічною необхідністю в

 
 

Цікаве

Загрузка...