WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Локальні мережі - Реферат

Локальні мережі - Реферат

інформація передається рідко (в порівнянні з можливостями комп'ютерів), дані комплектуються в пакет, дістають адресу і після того, як магістраль стане доступною, відбувається передача повідомлення.
Таблиця 1.
Порівняльні характеристики топології обчислювальних мереж.
Характеристики Топологія
Зірка Кільце Шина
Вартість розширення Незначна Середня Середня
Необхідність виключення при розширенні Ні Так Ні
Під'єднання абонентів Пасивне Активне Пасивне
Захист при відмовах Незначний Незначний Висока
Розміри системи Будь-які Будь-які Обмежені
Контроль помилок Простий Простий Ускладнений
Захищеність від прослуховування Добра Добра Незначна
Вартість під'єднання Незначна Незначна Висока
Поведінка системи при високих навантаженнях Хороша Задовільна Погана
Можливість роботи в реальному режимі часу Дуже хороша Хороша Погана
Розводка кабелю Добра Задовільна Добра
Планові витрати Незначні Середні Незначні
Обслуговування Дуже хороше Середнє Середнє
Характер відмови Повна Повна Часткова
Існують інші підходи до класифікації топології локальних мереж. Згідно одного з них конфігурації локальних мереж ділять на два основні класи - широкотрансляційні і послідовні. В широкотрансляційних конфігураціях кожний персональний комп'ютер передає сигнали, які можуть бути сприйняті всіма іншими персональними комп'ютерами. До таких конфігурацій відносяться загальна шина, дерево, зірка з пасивним центром. В послідовних конфігураціях кожен фізичний підрівень передає інформацію тільки одному персональному комп'ютеру. Широкотрансляційні конфігурації - це, як правило, локальна мережа з селекцією інформації, а послідовні - локальні мережі з маршрутизацією інформації.
Класифікація мереж по методах теледоступу. Крім топології локальної мережі процес передачі даних багато в чому визначається програмним забезпеченням ЕОМ абонентських систем, в основному їх операційними системами, оскільки кожна з них підтримує відповідний метод теледоступу зі сторони терміналів. Моноканал розглядається також, як один із терміналів, тому дуже важливо знати, наскільки розрізняються операційні системи і методи теледоступу всіх абонентських комплексів, під'єднаних до мережі. Розрізняють локальні мережі з єдиною операційною підтримкою і єдиними методами теледоступу, орієнтованими на локальні мережі, і локальні мережі з різними фізичними носіями сигналів. Тип носія визначає основні властивості пристрою обміну сигналами, який під'єднується до фізичного середовища передачі. Єдина операційна підтримка, що включає метод теледоступу, передбачена в однорідних локальних мережах. Складніше з локальними мережами, що використовують ЕОМ різних класів і моделей, наприклад міні-ЕОМ і великі обчислювальні машини. Методи теледоступу підтримують багаторівневі системи інтерфейсів. Розрізняють багаторівневі (модель відкритих систем) і двохрівневі локальні обчислювальні мережі. До двохрівневих відносяться закриті термінальні комплекси із стандартними методами теледоступу (базисний телекомунікаційний метод доступу).
Класифікація мереж за методом управління середовищем передачі даних. Важливою класифікаційною ознакою локальної обчислювальної мережі є метод управління середовищем передачі даних. У локальній обчислювальній мережі з моноканалом можна виділити два методи доступу до моноканалу: детермінований і імовірнісний. До першої групи відносяться: метод вставки реєстру, метод циклічного опиту, централізований і децентралізований маркерний метод і інші. До другої групи (імовірнісні методи доступу) - методи прослуховування моноканалу на початок передачі, з прогнозуванням, зіткненням та деякі інші.
Рисунок 1
Магістральне з'єднання (шинна топологія).
Рисунок 2
Кільцеве з'єднання
Рисунок 3
Ієрархічне з'єднання
Рисунок 4. З'єднання типу зірка.
Рисунок 5
З'єднання клієнт-сервер
2. Міжпроцесна взаємодія в локальній обчислювальній мережі.
Модульна структура локальної мережі.
Важливою характеристикою локальної мережі є швидкість передачі інформації. В ідеальному варіанті при відсиланні і отриманні даних через мережу час відгуку повинен бути таким же, як і при роботі з особистим персональним комп'ютером користувача, а не з якогось місця поза ним у мережі. Це вимагає швидкості передачі даних від 1 до10 Мбіт/с і більше.
Поряд з цим локальні мережі повинні не тільки швидко передавати інформацію, але і легко адаптуватися до нових умов, мати гнучку архітектуру, яка дозволяла б розташовувати автоматизовані робочі місця (або робочі станції) там, де це потрібно. Користувач повинен мати можливість встановлювати нові або переносити існуючі робочі місця або інші пристрої мережі, а також, від'єднувати їх у випадку необхідності без переривань роботи мережі. Задоволення перерахованих вимог досягається модульною побудовою локальної мережі, яка дозволяє будувати комп'ютерні мережі різної конфігурації і з різними можливостями. Основними фізичними компонентами локальних комп'ютерних мереж є: кабелі, робочі станції, інтерфейсні плати мережі, сервери мережі.
Кожен пристрій локальної мережі під'єднується до кабелю передачі даних, що дозволяє їм взаємодіяти. Під'єднуючі кабелі можуть бути різноманітними: від найпростіших двожильних телефонних до дорогих волоконно-оптичних. Пристрої мережі з'єднуються кабелями за допомогою інтерфейсних плат. Специфічними компонентами локальної обчислювальної мережі є сервери. Вони виконують функції управління розподілом мережних ресурсів загального доступу. Сервери - це апаратно-програмні системи. Апаратним засобом, звичайно, є достатньо потужній персональний комп'ютер, міні-ЕОМ, велика ЕОМ або комп'ютер, спеціально спроектований як сервер. Локальна мережа може мати декілька серверів для управління мережними ресурсами, але завжди повинен бути один або більше файл - серверів чи серверів баз даних. Сервер управляє зовнішніми запам'ятовуючими пристроями загального доступу і дозволяє формувати потрібні бази даних. У випадку файл - серверу кожній під'єднаній робочій станції забезпечується доступ до цілого файлу баз даних. Це зокрема означає, що робота відбувається із всіма записами в конкретній базі даних, а не тільки з потрібними. Тобто по мережі на конкретну робочу станцію передається повна база даних, хоча цьому користувачу був потрібний лише один чи декілька записів з багатьох. Все це може призвести до непотрібного перевантаження локальної обчислювальної мережі. Сервер баз даних працює в таких випадках набагато продуктивніше, тому що він обробляє лише ті записи, з якими працює користувач в даний момент часу.
Способи передачі даних в локальних обчислювальних мереж.
Для передачі даних в мережі використовуються такі основні способи:
1. Комутація каналів. Мережа комутації каналів працює так, що вона встановлює весь шлях із з'єднаних ліній від відправника до адресата. Цей повний шлях встановлюється з допомогою спеціальнихповідомлень сигналізації, які самі прокладають собі шлях

 
 

Цікаве

Загрузка...