WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Вимоги інформаційних технологій до рівня культури організації і персоналу. Управління розвитком інформаційних технологій в організаціях - Реферат

Вимоги інформаційних технологій до рівня культури організації і персоналу. Управління розвитком інформаційних технологій в організаціях - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Вимоги інформаційних технологій до рівня культури організації і персоналу. Управління розвитком інформаційних технологій в організаціях.
Аналіз критеріїв успіху діяльності організацій.
Сьогодні в Україні більшість організацій поступово і неухильно втрачають (або вже втратили) висококваліфікований персонал, який формувався десятиріччями. Навіть в умовах відновлення виробництва відтворення чи налагодження нових професійних ділових відносин між працівниками вимагає значного часу, співмірного з роками. Цю проблему можна вирішити за рахунок використання сучасних інформаційних технологій.
В умовах перебудови економічних відносин, утворення нових організаційних структур, що функціонують на основі різних форм власності, запорукою успішної діяльності організації можна вважати успішний процес інтеграції управління людськими ресурсами і діловими операціями, в якому динамічно враховується внутрішня та зовнішня ситуація. Зарубіжні спеціалісти, як правило, виділяють п'ять основних факторів або, як їх прийнято називати, критеріїв успіху, що найвагоміше впливають на результати діяльності будь-якої організації. У відповідності із величиною впливу ці критерії успіху розташовують у наступному порядку, починаючи з найвагомішого: загальний рівень культури організації і персоналу, якість продукції, компетентність вищого керівництва, стратегічне прогнозування, можливості в сфері маркетингу і продаж. В сучасних умовах незмірно зростає значення людського фактору, який визначається рівнем культури організації та персоналу і силою ступенем професійної підготовленості керівництва. Не дивлячись на те, що ефективне управління людськими ресурсами не замінить якість продукції чи обгрунтованість стратегій розвитку організації, воно тим не менше на практиці довело свою значимість. Саме тому значення, яке відводиться людським ресурсам і, зокрема, рівню культури організації та персоналу, як їх основній характеристиці, є фундаментальним показником можливостей організації, що впливає на всі інші. Це пояснюється тим, що критерій "рівень культури організації і персоналу" відноситься до всієї організації в цілому і охоплює людські ресурси і структуру в єдиному взаємопов'язаному комплексі. Організації, які високо оцінюються згідно розглянутих критеріїв, можуть вчасно приймати і реалізовувати ефективні обгрунтовані рішення з врахуванням динамічної зміни обстановки у внутрішньому та зовнішньому полі діяльності організації та при наявності дуже жорсткої конкуренції. Саме такі організації мають і будуть мати переваги над іншими. Успішну інтеграцію управління людськими ресурсами і діловими операціями можна забезпечити шляхом призначення на керівні посади по управлінню людськими ресурсами осіб, які володіють найбільшим досвідом в цій сфері і, крім того, мають чітку уяву про діяльність організації в цілому. Підбір та виховання спеціалістів, що володіють талантом і майстерністю, є не тільки необхідною умовою для розвитку будь-якої організації, але одним з найскладніших і найвідповідальніших завдань її керівництва. Саме високий рівень культури організації, що визначається відповідними загальноприйнятими цінностями, формує керівників, які здатні не тільки прогнозувати динаміку змін ринку, але й отримувати з цього переваги.
В довготерміновій перспективі використання інформаційних технологій впливає на такі взаємопов'язані фактори, як рівень кадрового персоналу, стратегічне прогнозування і компетентність вищого керівництва організацій. Здатність до ефективного стратегічного прогнозування в значній мірі визначається рівнем компетентності вищого керівництва. Проте наявності одного цього фактору недостатньо - менеджери всіх ланок повинні володіти можливістю реалізувати свої прогнози і при цьому не тільки використовувати наявні ресурси, але свідомо та обгрунтовано приймати ризиковані рішення. Саме інформаційні технології в недалекому майбутньому повинні стати вагомою додатковою опорою професійної та енергійної діяльності для менеджерів. Сьогодні безпосередній вплив на формування культури організації і персоналу має впровадження нових інформаційних технологій з метою інтеграції інтелектуальної праці на різних ділянках діяльності організації. Такий підхід дозволяє органічно об'єднати всі необхідні ділянки інтелектуальної праці, яка на 80% складається з таких основних видів професійно-фундаментальної діяльності, як маркетинг і торгівля, проектування і аналіз, управління операціями, а на інші 20% приходяться такі сфери, як постачання, кадри, фінанси і право, які, крім того, розглядають цілком різні предметні галузі з різною атрибутикою. Якщо у площині розв'язання виробничих проблем інформаційні технології дозволяють зменшити виробничі витрати і собівартість продукції, підвищити її якість, тоді з точки зору підвищення рівня культури організації і персоналу вони забезпечать підтримку загальноприйнятих цінностей, стратегії та політики організації; підвищення ефективності управління людськими ресурсами, раціональніше і грунтовніше відношення до ризику, забезпечення умов для колективної праці. Таким чином, підтримка виконання задач виробництва є тактичним завданням менеджера, успішна реалізація якого дозволяє проводити агресивнішу політику на ринку, а нагромадження досвіду підтримує стратегію розвитку, що забезпечує високу живучість організації.
Розглянемо вплив чотирьох базових показників для детальнішої оцінки впливу впровадження інформаційних технологій на формування рівня культури організації і персоналу.
Підтримка стратегії та політики організації.
Підтримка загальноприйнятих цінностей, стратегії та політики організації зберігає своє значення для всіх рівнів та елементів організаційної структури і одночасно є найзагальнішим показником рівня культури організації і персоналу, який властивий успішно діючим організаціям. Наприклад, це може бути практика управління, яка передбачає особисте спілкування з кожним працівником, а також уважне ставлення до його діяльності. У цьому випадку керівництвом прикладаються спеціальні зусилля для того, щоб, по-перше, дане відношення увійшло в норму та прийняло загальне поширення, та, по-друге, значення цієї політики стало зрозумілим кожному. В іншому випадку це може бути якісне обслуговування клієнтів, що передбачає знання кожним працівником всіх тонкощів своїх обов'язків перед клієнтами. В цьому контексті особливо важливим для менеджерів всіх ланок є єдине сприйняття та розуміння завдань і використання загальних методів для їх вирішення на різних рівнях управління і в різних підрозділах. Нечіткість в постановці задач і визначенні керівних принципів у більшості випадків є результатом відсутності знань про загальну мету та стратегію в політиці розвитку організації, а не простою плутаниною. Створення на базі інформаційних технологій об'єднаного інформаційного середовища допоможе персоналу працювати в єдиному руслі та чітко дотримуватися політики та

 
 

Цікаве

Загрузка...