WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Бази даних - Реферат

Бази даних - Реферат

буферизація даних в оперативній пам'яті. І навіть, якщо операційна система проводить загальносистемну буферизацію, цього недостатньо для цілей систем керування базами даних, яка в більшій мірі визначає корисність буферизації для тієї чи іншої частини бази даних. В розвинутих системах керування базами даних підтримується власний набір буферів оперативної пам'яті з конкретними правилами заміни буферів. При управлінні буферами необхідно розробляти і застосовувати узгоджені алгоритми буферизації, журналізації та синхронізації. Існує цілий напрям розвитку систем керування базами даних, орієнтований на постійну наявність всієї бази даних в оперативній пам'яті. Цей напрям грунтується на припущенні, що в майбутньому обсяги оперативної пам'яті зростуть, що і дозволить не турбуватися про буферизацію.
III. Управління транзакціями. Транзакція - це послідовність операцій над базами даних, що розглядаються системою керування базами даних як єдине ціле, при цьому зміни вносяться невідразу, а відкладаються до закриття транзакції. Якщо транзакція успішно виконується, тоді система керування базами даних фіксує зроблені нею зміни в базі даних, в іншому випадку жодна з цих змін не відображається на базі даних. Поняття транзакції необхідне для підтримки логічної цілісності бази даних (наприклад, необхідність об'єднання елементарних операцій над файлами). Підтримка транзакцій - необхідна умова навіть однокористувацьких систем керування базами даних. Але поняття транзакції набагато важливіше в багатокористувацьких системах керування базами даних. Та властивість, що кожна транзакція починається при цілісному стані бази даних і залишає цей стан цілісним після свого завершення, робить дуже зручним використання транзакції, як одиниці активності користувача по відношенню до бази даних. При відповідному механізмі управлінні транзакцій користувач може відчути себе єдиним користувачем системи керування базами даних. Операції створення та маніпулювання логічними даними (вибір, вставка, обновлення, знищення даних) супроводжуються одночасним відображенням цих операцій над фізичними даними; Крім цього, повинна забезпечується організація, управління (адміністрування) обчислювальним процесом (планування, облік, контроль, аналіз реалізації ходу обчислень) в локальних і глобальних обчислювальних мережах.
IV. Журналізація і відновлення баз даних після відмов програмного чи апаратного забезпечення (збоїв). Одна з основних вимог до систем керування управління базами даних полягає в надійному збереженні даних у зовнішній пам'яті. Під надійністю збереження розумітимемо, що система керування базами даних повинна мати змогу відновити останній узгоджений стан бази даних після апаратного чи програмного збою. Підтримка надійного збереження даних вимагає надлишковості при їх збереженні, при чому та частина, що використовується, повинна зберігатися особливо надійно. Найрозповсюдженіший метод підтримання такої надлишковості - це ведення журналу змін бази даних. В усіх випадках притримуються "випереджаючого" запису в журнал (протокол Write Ahead Log). Ця стратегія полягає в тому, що запис про зміну будь-якого об'єкта бази даних повинен попасти у зовнішню пам'ять журналу раніше, ніж він попаде у зовнішню пам'ять основної бази даних. Якщо в системі керування базами даних коректно підтримується протокол WAL, тоді з допомогою журналу можна вирішити всі проблеми відновлення бази даних після збою. Складні проблеми, які виникають у багатокористувацькому режимі з базами даних, називають ще тупиковими ситуаціями (Deadlock). Для відвернення втрат інформації розроблена спеціальна техніка профілактики тупикових ситуацій і відкату (Roll-Back) транзакцій при їх виконанні, тобто забезпечується цілісність та захист даних від некоректних і несанкціонованих дій користувачів та збереження при збоях в роботі обладнання
V. Підтримка мов баз даних дозволяє забезпечувати користувачів мовними засобами опису та маніпулювання даними. Для роботи з базами даних використовуються спеціальні мови баз даних. В перших системах керування базами даних підтримувалося декілька спеціалізованих по своїх функціях мов. Мовні засоби використовуються для виконання двох основних функцій:
" для опису представлення бази даних на керованих рівнях архітектури системи (мова опису диних або Sсhema Definision Language);
" для ініціювання виконання операцій маніпулювання даними (мова маніпулювання даними або - або Sсhema Manipulation Language).
В сучасних системах керування базами даних звичайно підтримується єдина інтегрована мова, що містить всі необхідні засоби для роботи з базами даних, починаючи від їх створення і закінчуючи базовим користувацьким інтерфейсом. Система обробки даних призначена для інформаційного обслуговування фахівців різних органів управління підприємства, які приймають управлінські рішення.
Поняття про мову SQL.
Мовною підтримкою проведення транзакцій є, як правило, мова SQL. Мови реляційного числення базуються на класичному численні предикатів. Вони надають користувачу набір правил для написання запитів до баз даних. В такому запиті міститься лише інформація про бажаний результат. На основі запиту система керування базами даних автоматично, шляхом формування нових відношень, формує бажаний результат. Мови реляційного числення є непроцедурними. Перша мова реляційного числення ALFA була розроблена самим Е.Ф.Коддом.
На даний час широке розповсюдження набула мова SQL (Structured Query Language). Мова SQL була розроблена фірмою IBM в середині 70-их років, а потім схвалена та підтримана багатьма компаніями як стандарт мови управління реляційними базами даних. Ця мова була розроблена на основі стандарту мови, яка використовувалася в системі керування базами даних dBase. Міжнародна федерація по обробці інформації (AFIP) та міжнародна організація по стандартизації (ISO) формують та уточнюють стандарти для подальших розробок мови SQL. Мова орієнтована на проведення операцій з даними, що подаються у вигляді логічно взаємозв'язаної сукупності таблиць. Основною відмінністю від вихідної мови dBase є те, що мова SQL розроблена для проведення операцій з таблицями, в той час як мова dBase орієнтована на роботу з записами.
Функції мови SQL.
Використання концепцій операцій, які орієнтуються на табличне представлення даних, дозволило створити компактну мову SQL з невеликим набором команд. Такий підхід дозволяє достатньо легко визначати, виводити і обновляти інформацію в базі даних, спростивши програмування складних запитів. Особливістю команд мови SQL є те, що вони в більшій мірі орієнтовані на кінцевий результат обробки даних, ніж на процедуру цієї обробки. Система визначає оптимальний шлях до виводу даних. Мова SQL - це непроцедурна мова. Повний набір команд

 
 

Цікаве

Загрузка...