WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Бази даних - Реферат

Бази даних - Реферат

С.Т. 2 технік
Операція з'єднання виконується над двома відношеннями. В кожному відношенні повинні знаходитись як мінімум один, можливо і більше, атрибутів, що співпадають. Результуюче відношення включає всі атрибути першого і другого відношень.
Наприклад для відношень 1 і 2 будемо мати:
Відношення 1 Відношення 2 Результуюче відношення
Спеціальність Код студента Код студента Прізвище Курс Спеціальність Код студента Прізвище Курс
Менеджмент 2 1 Кусий О.А. 2 Менеджмент 2 Єлісєєнко О.С. 2
Економіка 3 2 Єлісєєнко О.С. 1 Економіка 3 Кухар Н.Є. 1
Історія 8 3 Кухар Н.Є. 1 Історія 8 Стоцько О.О. 3
8 Стоцько О.О. 3
Операція вибору.
Операція вибору відбувається над одним відношенням. Результуючі відношення містять тільки ті записи, яківідповідають певній умові з даного атрибуту. Наприклад проведемо вибірку для відношення по ознаці "Ріст більший 165 сантиметрів":
Відношення 1 Результуюче відношення
Прізвище І.П. Ріст Прізвище І.П. Ріст
Сало Є.В. 185 Сало Є.В. 185
Ткачук Ю.В. 165 Вільховська С.О. 173
Вільховська С.О. 173
Гамар О.І. 165
Розглянуті операції, дозволяють виділяти із відношень їх підмножини, знову ж об'єднувати ці підмножини в ємніші відношення, поновлювати вміст відношень і представляти їх в потрібному виді.
Бізнес - правила формування баз даних.
Практика розробки та експлуатації баз даних викристалізувала базові вимоги до їх побудови. Це зокрема вимоги:
" цілісності даних (обмеження; правила використання обмежень; правила обробки при порушенні обмежень цілісності; ефективність використання обмежень);
" узгодженості даних;
" відновлюваності даних (при збоях обладнання);
" безпеку (від несанкціонованих дій);
" ефективності, яке визначається такими параметрами, як швидкодія, мінімальний час доступу та мінімальна пам'ять.
З іншої сторони в середовищі прикладних користувачів-розробників були сформовані так звані бізнес - правила для роботи з базами даних. Їх суть полягає в ефективній реалізації роботи з даними, яка гарантує, що дані, які містяться в базах даних, повинні відповідати політиці i стратегії організації, зокрема i її правилам. Наприклад, для реалізації цього принципу потрібно встановити вимоги до кожного стовпця в таблиці базах даних так, щоб він не допускав значень, які суперечили б політиці організації. Фактично бізнес правила вимагають виконання трьох основних функцій:
" зберігати не бажанні дані поза базами даних;
" однозначно описувати i строго визначати зв'язки між стовпцями i таблицями;
" при необхідності надавати інформацію звідки, коли і ким данi внесені в базу даних.
Умови нормалізації баз даних.
Крім цього, реляційні бази даних повинні задовольняти так званим умовам нормалізації. Процес трансформацiї даних в реляційну форму називається нормалiзацiею баз даних. Нормалізація - це видалення надлишкових даних з кожної таблиці бази даних. Процес нормалiзацiї переслідує подвійну мету: видалити надлишкові копії даних i забезпечити максимальну гнучкість, як в структурах таблиць, так i в її iнтерфейсних програмах на випадок можливих майбутніх змін баз даних. Найчастіше зустрічаються п'ять форм нормалiзацiї, що означає п'ять різних установок реляційного критерію нормалізації баз даних.
1. Перша нормальна форма: кожне з полів заданої таблиці повинно бути неподільним по змісту використання і не містити повторюваних груп. Поле вважається неподільним, якщо воно містить тільки один елемент даних.
2. Друга нормальна форма: задана таблиця задовольняє вимогам першої нормальної форми і, крім того, всі неключові поля таблиці повністю залежать від первинного ключа таблиці і від кожного поля в первинному ключі.
3. Третя нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам другої нормальної форми і, крім того, всі неключові поля повністю залежать від первинного ключа таблиці і не залежать один від одного.
4. Четверта нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам третьої нормальній формі і, крім того, забороняється зберігати незалежні елементи в одній і тій же таблиці, коли між цими елементами існує зв'язок (зв'язки) багато до багатьох.
5. П'ята нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам четвертої нормальної форми та існує можливість модернізації даних таблиці. Передбачається, що при розробці баз даних і особливо при проведенні нормалізації таблиць потрібно звертати велику увагу на те, щоб випадково не проігнорувати суттєву характеристику або параметри об'єкта.
Нормалізація збільшує число відношень в базах даних і тим самим час обробки. Але за рахунок коректності і усунення дублювання відбувається прискорення виконання доступу до даних.
3. Огляд систем керування базами даних.
Система керування базами даних та її основні функції.
Система керування базами даних - це сукупність мовних та програмних засобів, які призначені для створення, ведення і сумісного використання баз даних багатьма користувачами.
Системи керування базами даних виконують наступні функції:
I. Керування даними у зовнішній пам'яті. Функції управління даними у зовнішній пам'яті охоплюють створення необхідних структур зовнішньої пам'яті як для безпосереднього збереження даних, так і для службових цілей (наприклад, прискорення доступу до даних шляхом використання індексів), тобто підтримку логічних моделей даних, які в свою чергу визначають фізичну модель представлення даних; В деяких існуючих системах керування базами даних активно використовуються можливості файлових систем, хоча користувачі не повинні знати, чи використовує система керування базами даних файлову структуру чи ні. Існує цілий набір способів організації зовнішньої пам'яті баз даних. Конкретні методи організації зовнішньої пам'яті необхідно вибирати сумісно зі всіма іншими рішеннями. Основна функція керування даними - реалізація типових операцій обробки даних, а саме: збір, реєстрація і перенесення інформації на машинні носії; передача інформації в місця її зберігання і обробки; ввід інформації в ЕОМ, контроль вводу і її компонування в пам'яті комп'ютера; створення і ведення внутрішньомашинної інформаційної бази; обробка інформації на ЕОМ (нагромадження, сортування, корекція, вибір, арифметична і логічна обробка) для розв'язання функціональних задач системи (підсистеми) управління об'єктом.
II. Управління буферами оперативної пам'яті. Системи керування базами даних використовують бази даних значних розмірів, які перевищують доступні обсяги оперативної пам'яті. Якщо в цьому випадку при звертанні до будь-якого елемента даних проходить обмін із зовнішньою пам'яттю, тоді швидкість роботи системи визначається швидкістю обміну із зовнішньою пам'яттю. Єдиним способом реального збільшення цієї швидкості є

 
 

Цікаве

Загрузка...