WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Бази даних - Реферат

Бази даних - Реферат

В заголовку файлу міститься наступна інформація:
1) перелік полів з характеристиками (назва, тип, довжина поля);
2) час створення чи обновлення файлу;
3) кількість записів, що знаходяться у файлі,
4) інша допоміжна інформація (наприклад, інформація про зв'язок з індексним файлом, відомості про мову заповнення та інше).
Кожен запис таблиці складається із окремих полів (атрибутів), які діляться на три групи: ключові, вказівні та допоміжні. Ключовими є ті атрибути, якими однозначно ідентифікується даний запис. Двох записів з однаковими ключовими атрибутами бути не може. Вказівніатрибути виконують роль ключових атрибутів в інших базах даних, на які посилається даний запис. З їх допомогою можна отримати додаткову інформацію для заданого запису. Допоміжні атрибути - це характеристики для заданого запису і вони, як правило, можуть повторюватись.
Файл бази даних може бути індексованим або ні. Наявність індексації означає, що всі записи в файлі баз даних перевпорядковані у відповідності із наперед заданим принципом (алфавітний порядок, порядок зростання чи спадання і так далі) по одному з полів. Інформація про індексацію міститься в індексному файлі у вигляді набору взаємопов'язаних пар чисел. Система індексації застосовується для зручності використання бази даних: для заданих полів створюється впорядкований перелік пар чисел, перше з яких вказує фізичний реальний порядковий номер запису в файлі, друге - порядковий номер даного запису у перевпорядкованому списку. Розрізняють так звані одиничні і множинні індексні файли. Для кожного фізичного запису одиничний індексний файл містить тільки одну пару чисел, в той час як множинний - множину з декількох впорядкованих пар чисел. Кожне друге з наступної пари чисел в наборі означає порядковий номер у новому списку.
Характеристикою типу інформації даного атрибуту є тип поля. Найчастіше вживані наступні позначення типів полів, які наводяться в таблиці.
Таблиця 3
Типи полів файлів баз даних.
№ Позначення Тип поля
1 N Числовий
2 F Числовий з плаваючою комою
3 C Символьний
4 D Дати
5 M Мемо-поле
6 L Логічний
В деяких сучасних системах керування базами даних введено нові типи полів, але вони або надають нові можливості (наприклад тип графічного об'єкту) або просто розширюють наведені типи полів. Крім цього, для кожного числового чи символьного поля задається його довжина в символах. Так, для поля дати відведено 8 позицій, а для логічного - одне (логічний нуль - "false" або одиниця - "true" ). Поле мемо містить стандартної довжини вказівник на текстову інформацію. Ці вказівники містять адреси послідовно організованих записів в допоміжному файлі.
Деякі поняття алгебри відношень.
Ефективність реляційної моделі бази даних визначається здатністю виконувати над відношеннями наступні операції алгебри відношень: об'єднання, перетин, різниця, декартовий добуток, ділення, проекція, вибір, з'єднання.
Степінь відношення - це кількість атрибутів, які в нього входять (або кількість стовпців у таблиці).
Потужність відношення - кількість записів у таблиці відношень (або кількість рядків без заголовку в таблиці).
Операція об'єднання.
Операція об'єднання проводиться над двома відношеннями. Результуюче відношення включає всі записи першого відношення і ті записи другого відношення, яких немає в першому. Наприклад:
Відношення 1: Відношення 2: Результуюче відношення:
Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік
Ананатійчук Р.І. 30 Ананатійчук Р.І. 30 Ананатійчук Р.І. 30
Бас І.М. 25 Вільховська С.О. 32 Бас І.М. 25
Білань І.М. 24 Гамар О.М. 25 Білань О.І. 24
Вільховська С.О. 32 Вільховська С.О. 32
Гамар О.М. 25
Операція перетину.
Перетин виконується над двома відношеннями. Результуюче відношення містять тільки ті записи, які є одночасно в першому і другому відношеннях. Наприклад:
Відношення 1: Відношення 2: Результуюче відношення:
Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік
Ананатійчук Р.І. 30 Ананатійчук Р.І. 30 Ананатійчук Р.І. 30
Бас І.М. 25 Вільховська С.О. 32 Вільховська С.О. 32
Білань І.М. 24 Гамар О.М. 25
Вільховська С.О. 32
Операція різниці.
Операція різниці проводиться над двома відношеннями. Результуюче відношення містять ті записи першого відношення, яких немає в другому відношенні. Наприклад:
Відношення 1: Відношення 2: Результуюче відношення:
Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік Прізвище І.П. Вік
Ананатійчук Р.І. 30 Ананатійчук Р.І. 30 Бас І.М. 25
Бас І.М. 25 Вільховська С.О. 32 Білань І.М. 24
Білань І.М. 24 Гамар О.М. 25 Гамар О.М. 25
Вільховська С.О. 32
Операція декартового добутку.
Декартовий добуток виконується над двома відношеннями, степінь результуючого відношення дорівнює сумі степенів первинних відношень, а потужність рівна добутку їх потужностей. Результуюче відношення містять всі можливі комбінації в записі первинних відношень. Наприклад:
Відношення 1 Відношення 2 Результуюче відношення
Прізвище Предмет Дата екзамену Прізвище Предмет Дата екзамену
Гасюк У.І. СКБД ПК 9.01.95 Гасюк У.І. СКБД ПК 9.01.95
Добровольська О.В. Історія 14.01.94 Гасюк У.І. Історія 14.01.94
Дробенко Ю.Г. Добровольська О.В. СКБД ПК 9.01.95
Добровольська О.В. Історія 14.01.94
Дробенко Ю.Г. СКБД ПК 9.01.95
Дробенко Ю.Г. Історія 14.01.94
Операція ділення.
Операція ділення - відношення дільника повинно містити підмножину атрибутів відношення діленого. Результуюче відношення включає тільки ті записи декартового добутку результуючого відношення з дільником, які містяться в діленому. Крім того, результуюче відношення містить тільки ті відношення діленого, яких немає в дільнику. Наприклад:
Відношення 1 Відношення 2 Результуюче відношення
Прізвище Предмет Дата екзамену Предмет Дата екзамену Прізвище
Гасюк У.І. СКБД ПК 9.01.95 СКБД ПК 9.01.95 Гасюк У.І.
Гасюк У.І. Історія 14.01.94 Історія 14.01.94 Добровольська О.В.
Добровольська О.В. СКБД ПК 9.01.95 Дробенко Ю.Г.
Добровольська О.В. Історія 14.01.94
Дробенко Ю.Г. СКБД ПК 9.01.95
Дробенко Ю.Г. Історія 14.01.94
Операція проекції.
Операція проекції виконується над одним відношенням. Результуюче відношення включає частину атрибутів вихідного, на які виконується проекція. Наприклад, для відношення 1 знайдемо перелік посад для кожного відділу.
Відношення 1 Результуюче відношення
Прізвище Номер відділу Посада Номер відділу Посада
Ткаченко О.В. 1 Інженер 1 Інженер
Хороз Н.Б. 1 Інженер 2 Інженер
Рапій І.М. 2 Інженер 2 технік
Сколоздра

 
 

Цікаве

Загрузка...