WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Бази даних - Реферат

Бази даних - Реферат

також повторного введення інформації у випадку зміни зв'язків.
Реляційна модель будується на основі реляційних таблиць. В реляційній таблиці дані зберігаються у вигляді двовимірних таблиць, які називаються відношеннями або плоскими файлами. Реляційні бази даних стали найбільш поширеними завдяки таким своїм перевагам:
1. математичним апаратом для роботи цієї моделі є алгебра відношень (реляційна алгебра абоалгебра Кодда);
2. дані в таблиці є незалежними одне від одного, що дозволяє оперативно змінювати структуру бази даних, внаслідок чого всі зв'язки в цій моделі легко змінюються;
3. розширення структури баз даних здійснюється простим додаванням нової таблиці.
Недоліком реляційних баз є недостатня наочність організації структури даних.
Банк даних.
З поняттям бази даних тісно пов'язуються поняття банку даних та система керування базами даних. Банк даних - це побудована на технології баз даних система мовних, організаційних та програмних засобів, призначених для централізованого нагромадження і колективного використання даних. Банк даних охоплює спеціальні структури інформації, алгоритми, спеціальні мови, програмні та апаратні засоби, що забезпечує створення і експлуатацію системи нагромадження інформації, яка поступає від кількох джерел, її обновлення, корегування та багаторазове використання, а також прямий зв'язок з користувачем для отримання відповідей на будь-які, навіть не заплановані запитання.
В банку даних здійснюється збереження та пошук інформації, завантаження та обновлення даних, їх реорганізацію та відновлення. Основні вимоги до банку даних: інтеграція баз даних і цілісність кожної з них, незалежність, мінімальна надлишковість даних, що зберігаються, і здатність до їх розширення. Важливою умовою ефективного функціонування банку даних є забезпечення захисту даних від несанкціонованого доступу або випадкового знищення даних, що зберігаються.
2. Реляційна модель баз даних.
Основні поняття реляційних базах даних.
Як правило, розрізняють два рівні абстракції представлення даних у вигляді інформаційної та фізичної моделей. Користувач мало звертає увагу на організацію фізичного зберігання інформації - його цікавить логічне представлення даних. Інформаційна модель повинна відображати предметну ділянку в зрозумілих і звичних для користувача термінах. Змістовно база даних містить структуровану певним чином інформацію про факти, події, об'єкти та їх властивості і зв'язки між ними.
Концепція реляційної моделі бази даних запропонована Е.Ф.Коддом в 1970 році для розв'язання наступної задачі - забезпечити незалежність представлення та опису даних від прикладних програм. В основі цієї моделі лежать поняття відношення (relations), подане у вигляді таблиці з дотриманням деяких обмежувальних умов. Основні взаємопов'язані поняття фізичного, спеціального прикладного та математичного рівнів побудови реляційної бази даних та їх взаємовідношення показані в таблиці, в рядках якої знаходяться еквівалентні поняття:
Таблиця 1
Основні поняття реляційної бази даних та їх взаємозв'язок.
Фізичний рівень Спеціальний прикладний рівень Математичний рівень
1 Файл Таблиця Відношення
2 Запис Рядок Кортеж
3 Поле Стовпець Атрибут
Таблиця зрозуміла оглядово і звична для людей. Оригінальність підходу Е.Ф.Кодда полягає в застосовані до відношень впорядкованої системи операцій, що дозволяє отримувати складені відношення з бази (виводити, обчислювати, проводити арифметичні операції). Використання відношень дозволяє ділити інформацію на таку, що зберігається постійно і таку, яка отримується в результаті визначених перетворень над постійною. Е.Ф.Кодд показав, що набір відношень (таблиць) може бути використаний для збереження даних про об'єкти реального світу і моделювання зв'язків між ними. Під таблицею будемо розуміти структуру заголовку даної таблиці плюс сукупність записів даних у відповідності із заголовком. Наприклад, для збереження інформації про об'єкти з назвою "студент" можна використати відношення СТУДЕНТ, в якому властивості об'єктів розміщуються в стовпцях таблиці:
Таблиця 2
Список студентів.
Прізвище І. П. Дата народження Курс Спеціальність
Хагба Р.Д. 12.02.1970 2 історія
Качарава Д.В. 15.04.1967 1 біологія
Іванов І.І. 18.11.1968 3 прикладна математика
Федорів М.Ж. 31.11.1969 4 фізика
Стовпці відношення називають атрибутами і їм присвоюють імена. Список імен атрибутів відношення називається схемою відношення. Таблиці не дозволяють проводити узгодження наступних трьох способів маніпулювання даними: впорядкування, групування по певних ознаках, доступ по дереву параметрів. Це пов'язано з тим, що в таблиці всі три способи маніпулювання жорстко закріплені: дані впорядковані по одному параметру і не впорядковані по іншому.
Відношення реляційних баз даних.
Відношення реляційної бази даних діляться на два класи: об'єктні та зв'язні. Об'єктне відношення зберігає дані про об'єкти (екземпляри сутності). В об'єктному відношенні один (або декілька) з атрибутів однозначно ідентифікують об'єкт. Такий ключовий атрибут називається (одиничним чи множинним) ключем відношень або первинним атрибутом. Ключ, як правило, знаходиться у першому стовпці. Інші атрибути функціонально залежать від даного ключа. Ключ може включати кілька атрибутів (складний ключ). В об'єктному відношенні атрибути не повинні дублюватися. Це основне обмеження в реляційній базі даних для збереження цілісності даних. Зв'язне відношення зберігає ключі двох чи більше об'єктних відношень, тобто по ключах встановлюються зв'язки між об'єктами відношень. Зв'язне відношення може мати і інші атрибути, які функціонально залежать від цього зв'язку. Ключі в зв'язних відношеннях називаються зовнішніми (сторонніми) ключами, оскільки вони є первинними ключами інших відношень.
Умови і обмеження, які накладаються на відношення реляційних баз даних на табличному рівні представлення, можна сформулювати наступним чином:
" не може бути однакових первинних ключів, тобто всі рядки (записи) повинні бути унікальними;
" всі рядки повинні мати однакову типову структуру;
" імена стовпців в таблиці повинні бути різними, а значення стовпців повинні бути однотиповими;
" значення стовпців повинні бути атомарними, тобто не можуть бути компонентами інших відношень;
" повинна зберігатися цілісність для зовнішніх ключів;
" порядок розміщення рядків у таблиці неістотний - він впливає лише на швидкість доступу до потрібного рядка.
Фізична організація файлів баз даних.
Сучасні бази даних можуть представлятися сукупністю взаємопов'язаних таблиць. Тіло типового файлу бази даних для однієї таблиці містить заголовок таблиці та власне послідовно організований набір записів.

 
 

Цікаве

Загрузка...