WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Бази даних - Реферат

Бази даних - Реферат

супроводжуюча документація;
- тексти річних звітів і протоколів зборів акціонерів;
- дані для здійснення багатоваріантних розрахунків в рамках програм маркетингу по продукції і по господарському підрозділу;
-дані для розробки планів і показників самих планів.
Звичайно записи первинних даних діляться на дві групи:
1. Первинні - статистичні, які включають фінансові звітні показники, а також різноманітну текстову інформацію (доповіді, повідомлення, звіти про поточну господарську діяльність фірми чи перспективи розвитку);
2. Вторинні - складені на основі інформації першої групи пропозицій і рекомендацій, пов'язаних з питаннями управління організацією в цілому і по окремих підрозділах.
Означення бази даних.
Для зручності вводу - виводу, збереження та обробки інформації в організаціях почали використовувати бази даних. Бази даних стали реальністю завдяки створеним комп'ютерам і пристроям довготермінової пам'яті, здатних зберігати у цифровій формі значні обсяги інформації. Комп'ютер з допомогою відповідного програмного забезпечення дозволяє оперувати необхідною інформацією, яка є у довготерміновій пам'яті, представляти її в потрібній формі та послідовності. Вперше термін база даних появився ще в 1962 році.
База даних - це впорядкована сукупність спеціально організованих і логічно зв'язаних інформаційних елементів, яка відображає стан об'єктів та їх характерні параметри у розглядуваній предметній ділянці. На відміну від простих наборів даних бази даних володіють характерними перевагами відносно організованої іншим чином інформації:
" для баз даних характерним є однократний ввід та багатократне використання інформації, введена інформація застосовується для вирішення багатьох проблем, забезпечується її багатоцільове і сумісне використання;
" бази даних існують незалежно від конкретних прикладних програм, що забезпечує уніфікацію засобів організації даних і незалежність прикладних програм від організації даних;
" бази даних володіють модельністю (структурованістю, що відображає певну предметну ділянку);
" бази даних дозволяють встановити мінімально необхідний рівень надлишковості даних (тобто дані не дублюються при їх використанні різними користувачами);
" в базі даних забезпечується дотримання стандартів представлення даних, що спрощує їх створення та обслуговування;
" в базах даних забезпечується централізоване управління інформаційними ресурсами, синхронна підтримка даних для всіх прикладень, включаючи мови запитів і засоби захисту.
Документальні бази даних.
При побудові баз даних потрібно враховувати, що останні можуть бути документальними, фактографічними або змішаними. Для документальних баз даних носіями інформації є текстові документи. В цьому випадку перелік атрибутів перерахувати неважко - важливо встановити структуру об'єкту.
Документальні бази даних тісно пов'язані з формами представлення документів, оскільки, як правило, необхідна інформація заноситься на визначені форми - носії інформації. Форми можуть містити інформацію по організації в цілому і по кожному підрозділу окремо. Кожна форма має свій перелік статистичних даних і фактологічної інформації, що дозволяє оптимально провести детальний економічний аналіз стану і розвитку господарської діяльності організації, розробити і прийняти необхідні управлінські рішення. Так, наприклад, існують форми, в які заносяться дані про випуск і продаж продукції за встановлений період часу; про матеріально-виробничі ресурси (запаси); про чисельність персоналу і наявність вільних робочих місць. Розрізняють наступні види бланків форм: форми для збереження інформації, форми реєстрації даних, форми статистичної (фінансової) звітності, форми обстежень. Заповнені форми зберігаються в пам'яті комп'ютера і при необхідності можуть бути виведені на екран дисплея або отримані шляхом роздруку на принтері. При необхідності розмноження заповненої і збереженої в комп'ютері форми це можна зробити з допомогою копіюючого пристрою того ж комп'ютера. Оскільки потреби в отримуваній інформації та її зміст в управлінського персоналу фірми постійно змінюються в залежності від внутрішніх та зовнішніх умов, виникає необхідність в постійному уточнені і переробці форм, які містять первинні дані. Для роботи з формами передбачені програмні засоби систем керування базами даних - генератори форм і звітів.
Фактографічні бази даних.
Фактографічні бази даних описують процеси чи об'єкти. Для цих баз даних для кожного атрибуту встановлюють і описують у вигляді таблиці наступні характеристики:
" тип атрибуту, довжину, діапазон значень;
" процент наявності атрибуту в об'єктах;
" обчислювальність значень атрибуту з інших даних;
" частоту використання атрибуту.
Виявлення нового атрибуту у кожному з розглянутих видів баз даних проходить через аналіз всього повідомлення. Для кожного об'єкту визначаються:
" ключ (ключі), по яких відбувається звертання;
" кількість об'єктів та процент оновлення та росту;
" частоту обновлення інформації про об'єкт.
Ця інформація потрібна для обгрунтування тієї чи іншої структури даних при її побудові. Наприклад, така інформація дозволяє відповісти на питання, чи доцільно в одному записі залишати два чи більше полів під повторюване поле або чи доцільніше для кожного поля створювати окремий запис.
Класифікація моделей баз даних.
Існує три основні моделі баз даних: ієрархічна, мережна та реляційна. Відповідно розрізняють ієрархічні, сіткові і реляційні бази даних. Мережна та ієрархічні бази даних отримали найбільше поширення в 60-80 роках. На теперішній час абсолютна кількість користувачів використовує реляційні бази даних.
В ієрархічній моделі дані зберігаються у вигляді двійкового дерева. Кожен вузол дерева може мати не більше трьох гілок, якими він пов'язується з вузлом-коренем і двома дочірніми вузлами. Зв'язки жорстко фіксуються при визначенні структури баз даних. Переваги цієї моделі полягають в наочності і простоті організації структури баз даних, а також можливості застосування методів теорії графів для роботи з нею. Недоліками є обмеженість числа зв'язків у вершині та необхідності зміни структури бази даних та повторного введення інформації у випадку зміни зв'язків.
Сіткова модель - це деревовидна структура, яка не має обмежень на кількість зв'язків у вузлі. Переваги сіткової моделі полягають в наступному:
1. число зв'язків у вузлі не обмежене;
2. найкраща наочність та простота організації структури баз даних;
3. можливість застосування методів теорії графів при організації структури баз даних.
Недоліками можна вважати суттєво ускладнену модифікацію зв'язків в цій моделі баз даних та необхідність зміни структури бази даних, а

 
 

Цікаве

Загрузка...