WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Автоматизовані інформаційні технології в казначействі - Реферат

Автоматизовані інформаційні технології в казначействі - Реферат

вимог до автоматизованої інформаційної системи і вимог побудови цієї системи можна запропонувати дві архітектури автоматизованої інформаційної технології:
1. "Термінальна" архітектура - на базі використання центрального обчислювального комплексу високої продуктивності - майнфрейму (mainframe) і системи локальних і віддалених терміналів, в тому числі і інтелектуальних. Перевагою цієї системи є централізована багатопоточна і багатозадачна обробка всієї інформації, що знаходиться в інформаційній системі. Це дозволяє оптимізувати використання дорогих обчислювальних ресурсів високої продуктивності центральної машини. При роботі майнфрейму кожному користувачу та кожному процесу виділяється комплекс інформаційних ресурсів для вирішення поставлених задач. Операційні системи майнфреймів характеризуються стійкістю в роботі, захищеністю і ефективністю використання ресурсів пам'яті, центральних обчислювальних ресурсів та периферійними пристроями вводу - виводу інформації. Така архітектура з часу створення орієнтувалась на ефективне вирішення деяких (або багатьох) різних задач одночасно в режимі розділення часу, тому має розвинуті засоби захисту інформації і захисту від збоїв. Орієнтація операційних систем на роботу великої кількості (до декількох тисяч) користувачів визначив створення розвинутих і швидкісних телекомунікаційних засобів, вбудованих в операційну систему і апаратну частину майнфреймів, підтримку всіх основних, в тому числі багатопотокових комунікаційних протоколів. Апаратна частина системи, яка розроблялася для можливості роботи без зупинок, відзначається високою надійністю та стійкістю до відмов. Перспективи використання цих дорогих при придбанні таексплуатації обчислювальних мереж повинно розглядатися в строгій відповідності з реальною потребою в їх послугах.
2. Архітектура "клієнт-сервер" - на основі організації колективної високопродуктивної роботи з базами даних в локальних обчислювальних мережах масштабів відділу організації. Архітектура "клієнт-сервер" утворюється шляхом об'єднання локальних обчислювальних мереж органів державного казначейства. Об'єднання проводиться з використанням комутаційного обладнання та програмного забезпечення, яке дозволяє віддаленим користувачам ефективно і безпечно проводити необхідні дії по інформаційному обміну і модифікації віддалених баз даних. На робочих станціях автоматизованої інформаційної системи розміщається програмне забезпечення певних автоматизованих робочих місць, які забезпечують виконання заданої сукупності задач. У випадку роботи користувачів з базами даних органи державного казначейства містять клієнтську частину задачі, функціонування якої забезпечує інтерфейс користувача, формування і відправлення запитів до бази даних. Така архітектура дозволяє створювати ергономічні, гнучкі в налагодженні автоматизовані робочі місця з використанням централізованих баз даних і відносно недорогих персональних комп'ютерів.
Вибір архітектури побудови автоматизованої інформаційної системи казначейства визначає і вимоги до апаратної частини інформаційного комплексу. Так, з одного боку організація автоматизованого банку даних казначейства по принципу централізації та ієрархії, а з іншого - великі обсяги інформаційних потоків в умовах автоматизованої обробки і створення документів вимагають застосування потужних серверів та корпоративних баз даних. При цьому слід врахувати, що збільшення часу реагування системи, що базується на регулярних звертаннях до файл - серверу до 3 секунд помітно підвищує втомлюваність оператора, Використання сучасного ергономічного графічного інтерфейсу (наприклад, Microsoft) дозволяє легко організувати ефективну колективну та індивідуальну роботу користувачів в локальній обчислювальній мережі. Робота в локальній обчислювальній мережі на базі технологій колективного створення та використання документу дозволяє органам казначейства скоротити виробництво надлишкових чи непотрібних документів на паперових носіях. Подібна технологія дозволяє організувати безпаперову технологію роботи органів казначейства в режимі електронного офісу.
В загальному випадку побудована на базі архітектури "клієнт-сервер" автоматизована інформаційна технологія органів казначейства повинна містити автоматизовані робочі місця адміністраторів офісних систем і служби інформаційної безпеки, адміністрації органів казначейства та скарбників що виконують конкретні функції під час виконання бюджетів різних рівнів. Організація роботи офісу в цілому і його технологічних частин, пов'язаних з роботою в банківських системах платежів, в тому числі електронних, і з депозитарною системою обслуговування ринку державних цінних паперів, будується на єдиному принципі колективної роботи з об'єктами - електронними документами, що юридично є повноцінними еквівалентами паперового документу, які прийняті в традиційному документообігу. Такий підхід ускладнює роботу розподілених систем, але забезпечує юридичну цілісність інформації в системі та надійність під час колективної обробки інформації.
Робочі місця офісу повинні достовірно відтворювати всі нормативні вимоги створення і обробки документів - від реєстрації і організації маршруту обробки до фіксації прийняття рішення. Звичайно такі системи функціонують на основі жорстко організованих процедур на конкретних автоматизованих робочих місцях, зв'язаних в маршрутні потоки передачі інформації з одного автоматизованого робочого місця на інше шляхом передачі файлу документу.
Автоматизована інформаційна система казначейства повинна стати складовою частиною інтегрованої апаратно-програмної системи, яка об'єднує окремі інформаційно-технологічні апаратно-програмні засоби органів державного казначейства різних рівнів, включаючи сюди локальні обчислювальні системи, окремі автоматизовані робочі місця і термінали, комутаційні комп'ютерні системи і засоби, що знаходяться в розпорядженні цих закладів. Така автоматизована інформаційна система казначейства представить можливість проводити оперативний та ефективний обмін інформацією в узгоджених форматах даних між всіма учасниками бюджетного процесу.

 
 

Цікаве

Загрузка...