WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів - Реферат

Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів - Реферат

засобів, з одного боку зацікавлене широке коло користувачів, а з іншого - поширенню даних засобів сприяє виробник. Сьогодні залучення інформаційних технологій в сфері менеджменту в Україні в основному носить вузькоспеціалізований характер і спрямоване на технічну обробку інформації (наприклад для підготовки чи обробки текстових документів чи для роботи з базами даних).
Що ж стосується ведення різноманітного виду ділових переговорів, то і тут зроблені значні та відчутні кроки. За останні роки впроваджено глобальні системи зв'язку та комп'ютерні мережі, високий сервіс обслуговування яких підтримують сучасні потужні програмні засоби. Найскладніша ситуація, і особливо саме в Україні в порівнянні з розвинутими країнами, склалася в сфері впровадження комплексних інформаційних систем менеджменту, які повинні забезпечувати створення нової інформації та підтримку процесів прийняття рішень. В основному це пов'язано з необхідністю використання оригінальної гнучкої інформаційно-дорадчої системи, спеціалізованої для потреб конкретної організації, на розробку якої потрібно цілеспрямовано витрачати значні кошти. Реалії сьогодення переконливо доводять необхідність впровадження саме комплексних інформаційних систем менеджменту, орієнтованих на глобальний інтелектуальний аналіз інформації, а не вузькоспеціалізованих широкотиражованих засобів, які забезпечують лише технічну обробку документації.
Повна інтегрована автоматизація управління організації передбачає охоплення наступних інформаційних управлінських процесів: зв'язок, пересилання, отримання, збір, зберігання та доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної діяльності, програмування та вирішення спеціальних задач. Для створення інформаційного середовища менеджменту необхідне сполучення всіх функцій інформаційної системи менеджменту, як в управлінському апараті центру, так і на кожному робочому місці.
Успішна робота будь-якої організації в індустрії інформаційних технологій неможлива без серйозного відношення до впровадження процесів інформатизації в її діяльність. Інтеграція програмного забезпечення і обладнання в організаційних структурах є тим перспективним напрямком, з яким пов'язують отримання доданої вартості. Хоча багато хто з менеджерів відчувають труднощі, обумовлені процесом зменшення прибутків, який по всій імовірності буде прогресувати, якщо збережеться існуюча структура економічних моделей розподілу доданої вартості. Зокрема, для надання стабільного характеру успішній діяльності можна запропонувати стратегію, яка включає чотири пункти:
" збільшення доданої вартості шляхом інтеграції баз даних і додаткових функціональних модулів;
" підвищення ефективності прямих операцій шляхом паралельного використання цільових засобів зв'язку;
" досягнення гнучкості у виборі апаратних засобів з точки зору вартості і (або) продуктивності за рахунок використання стандартизованих програмних засобів;
" ліквідація відтоку прибутку шляхом вдосконалення внутрішніх систем управління.
Вплив людського фактору на впровадження інформаційних технологій.
Для працівників сфери менеджменту, реально пов'язаних з впровадженням інформаційних технологій в організації особоиво важливі такі фактори:
" задоволення роботою - її можна підвищити, якщо сприяти ефективнішому та продуктивнішому виконанню завдань;
" ознака індивідуальності - люди різні, цю різницю потрібно враховувати та при цьому потрібно залишати кожній людині право вибору;
" стабільність - зміни даються важко, а тому працівники сфери менеджменту, як правило, віддають перевагу усталеному стилю роботи;
" статус - менеджери, як правило, гостро сприймають думку оточуючих про своє місце в службовій ієрархії, видимими проявами є такі зовнішні символи, як розміри кабінету, вигляд меблів та інші.
Думаючи про впровадження інформаційних технологій, багато хто з працівників інтелектуальної сфери бояться, що умови їх роботи погіршаться. Найочевидніші причини страху працівників сфери менеджменту полягають в наступному:
" по-перше, що вони не зможуть навчитися працювати з новими системами;
" по-друге, що зміниться характер їх роботи або коло виконуваних обов'язків;
" по-третє, що зміниться критерій оцінки їх роботи;
" по-четверте, що працівник втратить роботу шляхом передачі виконання його обов'язків інтелектуальній системі.
Передбачаючи впровадження нових інформаційних технологій, потрібно враховувати перечислені причини страху. Разом з тим, потрібно відзначити мотиви, що забезпечують зацікавлення користувачів:
" значна економія часу і зручність;
" забезпечення різних форм контролю і управління;
" розширення досвіду і бази знань;
" деякі економічні переваги;
" самоствердження.
Рекомендації менеджеру для аналізу процесів інформатизації.
Зростання впливу інформаційних технологій визначає такі ключові позиції, які постійно повинні знаходитися в центрі уваги менеджера:
o пошук нових інформаційних технологій, які можуть бути використані для досягнення переваг у конкуренції;
o дослідження можливостей інформаційних технологій для створення абсолютно нового бізнесу,
o аналіз змін продуктивності праці і в діяльності організації вцілому, так, як ці зміни можуть обумовити доцільність перебудови традиційних організаційних структур з метою підвищення сумарного ефекту функціонування за рахунок впровадження інформаційних технологій;
o аналіз досягнень технічного прогресу, які сприяють раціональному управлінню організацією, так, як відповідна інформація стає доступною на всіх рівнях ухвалення рішення.
Процес оцінки інформаційних технологій можна представити такою схемою.
Рисунок 1. Підхід до визначення можливостей інформаційних технологій.
Застосування інформаційних технологій для вдосконалення управління.
Хоча більшість працівників спотворює картину затрат свого робочого часу, але багато з них хотіло б знайти шляхи підвищення продуктивності і якості своєї праці за рахунок позитивних структурних змін у загальному фонді робочого часу. Аналіз використання робочого часу працівників сфери менеджменту показав, що підвищення ефективності праці цієї категорії можна домогтися шляхом реалізації таких заходів:
" прямого своєчасного доступу до інформаційного продукту (точної інформації про продукцію, користувачів, внутрішню діяльність і т.д.);
" ефективної координації внутрішньої діяльності за допомогою широкого використання інформаційних технологій для передачі різноманітних повідомлень;
" ефективнішої взаємодії із замовниками та суміжниками (як внутрішніми, так і зовнішніми по відношенню до організації) за рахунок використання більш інформативних та наочних засобів відображення та передачі-прийому повідомлень;
" використання якісно кращої технології системного аналізу та проектування діяльності організації;
" виділення необхідного і неперервного часу на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за рахунок економії малопродуктивної діяльності.
Інформаційні технології, які допомагають працівникам сфери менеджменту ефективно виконувати їхню роботу, повинні мати широкі функціональні можливості та бути придатними для тривалого використання. Нові інформаційні системи повинні створюватися на основі інтерактивної (діалогової) технології спілкування і вимагати скурпульозних досліджень при впровадженні. Вони повинні передбачати можливість адаптації до конкретних вимог користувача та подальшого нарощування за рахунок введення додаткових функцій.
Для нових інформаційних технологій характерні наступні риси:
" робота користувача в режимі маніпулювання (не програмування!) даними. Користувач повинен "бачити" (засоби виводу: екран, принтер) і "діяти" (засоби вводу: клавіатура, мишка, сканер), а не "знати" і "пам'ятати";
" наскрізна інформаційна підтримка на всіх етапах проходження інформації на основі інтегрованої бази даних, яка передбачає єдину уніфіковану форму представлення , збереження, пошуку, відображення, відновлення і захисту даних;
" безпаперовий процес обробки документів, при якому на папері фіксується тільки остаточний варіант документу, а проміжні версії і необхідні дані записані на машинні носії і доводяться до користувача через екран відеомонітора;
" інтерактивний (діалоговий) режим розв'язку задачі з широкими можливостями для користувача;
" можливість колективного виконання документів на основі групи автоматизованих робочих місць, об'єднаних засобами комунікацій;
" можливість адаптивної перебудови форми і способу представлення інформації в процесі розв'язку задачі.

 
 

Цікаве

Загрузка...