WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні системи в страховому бізнесі - Реферат

Інформаційні системи в страховому бізнесі - Реферат

страхової справи в країні.
2. Друга функція страхування - компенсація збитків і особисте матеріальне забезпечення громадян. Право на компенсацію збитків мають тільки фізичні і юридичні особи, які є учасниками формування страхового фонду. Компенсація збитків за допомогою вказаної функції здійснюється фізичними або юридичними особами в рамках існуючих угод майнового страхування.
3. Третя функція страхування - запобігання страхового випадку і мінімізація збитків - передбачає широкий комплекс заходів, в тому числі фінансування заходів по недопущенню або зменшенню негативних наслідків нещасних випадків, стихійних лих і т.д.
Впровадження автоматизованих інформаційних систем в сфері страхування.
Маючи справу з масовими явищами, по відношенню до яких організується страховий захист, страхування збирає, групує і узагальнює інформацію з метою вироблення оптимальної стратегії своєї діяльності. На сьогодні всі інформаційні процедури управління страховою діяльністю базуються на автоматизованих інформаційних технологіях і системному підході до розгляду страхування. Зокрема, різноманітні функції і задачі можуть бути впорядковані і представлені у вигляді взаємозв'язаної системи.
Страхування можна класифікувати за сферами діяльності, формами проведення, видами (галузями) страхування. Сфера діяльності страхових організацій розрізняється за зонами економічної діяльності: внутрішній, зовнішній і змішаний страхові ринки. Це організаційна класифікація страхування, як виду економічної діяльності. Форма проведення страхування може бути обов'язковою (в силу закону) і добровільною. За формою організації страхування може бути державним, акціонерним, взаємним і кооперативним.
В умовах ринкової економіки, виходячи з характеристики об'єктів страхування, виділяються чотири основні види страхування:
" майнове страхування;
" особисте страхування;
" страхування відповідальності;
" страхування економічних ризиків.
Такий поділ на чотири види (галузі) страхування характерний для вітчизняного страхового ринку. Така класифікація визначається переліком об'єктів і ризиками, які підлягають страхуванню.
Особисте страхування можна інтерпретувати, як галузь страхування, де об'єктом страхування виступає життя, здоров'я та працездатність людини.
Майнове страхування трактується, як галузь страхування, в якій об'єктом страхових правовідносин виступає майно в різних формах. Його економічне призначення - компенсація збитків, які виникли внаслідок страхового випадку. Страхувальниками в таких випадках виступають не тільки власники майна, але й інші юридичні та фізичні особи, які несуть відповідальність за його збереження.
Страхування відповідальності - галузь страхування, де об'єктом виступає відповідальність перед третіми (фізичними та юридичними) особами, яким можуть бути завдані збитки внаслідок деякої дії або ж бездіяльності страхувальника. Через страхування відповідальності здійснюється страховий захист економічних інтересів можливих призвідців шкоди, які в кожному конкретному страховому випадку знаходять свій грошовий вираз.
В страхуванні економічних ризиків (підприємницьких ризиків) виділяють підвиди: страхування ризику прямих та опосередкованих втрат. До прямих втрат відносяться, наприклад, недоотримання прибутку, збитків від простоїв обладнання внаслідок недопоставок сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, страйків та інших об'єктивних причин. Опосередковані втрати пов'язані із страхуванням втраченої нагоди, банкротством підприємства та інші.
Завдання автоматизованих інформаційних систем страхування.
Автоматизовані інформаційні технології в діяльності страхової компанії спрямовані на впровадження систем, які охоплюють всі основні елементи технологічного процесу та гарантують повну безпеку даних на всіх етапах обробки інформації. Реалізація автоматизованої інформаційної системи страхової компанії полягає в автоматизованому вирішенні задач страхової, фінансової, бухгалтерської та інших видів діяльності. Автоматизовані інформаційні технології діяльності страхової компанії спрямовані на впровадження систем, що охоплюють всі основні елементи технологічного процесу страхування і гарантують повну безпеку даних на всіх етапах обробки інформації. Реалізація автоматизованої інформаційної системи страхової компанії полягає в автоматизації розв'язування задач страхової, фінансової, бухгалтерської та інших видів діяльності.
Коротко розглянемо основні функціональні задачі, що застосовуються в умовах автоматизованої інформаційної системи страхування:
" Процес підписання угоди. Перевірка наявності попередніх договорів по кожному страхувальнику, випадків страхових виплат, розрахунок коефіцієнтів для поправок до тарифної ставки та особливих умов, розрахунок комісійних агенту, занесення договору в базу даних для наступної обробки, видача необхідних документів.
" Підписання додаткового договору. Розрахунки по умовах або об'єктах страхування, що змінилися, з врахуванням основного договору, поповнення бази даних про нові договори чи внесення змін у вже підписані.
" Підписання договору перестрахування. Перевірка відповідної інформації, розрахунок комісійних.
" Внесення страхової премії (чи її частини). Перерахунок грошових засобів по рахунках, у випадку наявності перестрахування - розрахунок з перестрахувальниками.
" Закінчення договору страхування. Переміщення інформації в бази для формування резервів та інших розрахунків.
" Настання страхових подій. Розрахунок відшкодувань, перевірка виплат, перерахунок по договору чи його зупинення, ведення бази страхових подій.
" Розрив договору страхування. Розрахунки з страхуючим, проводка грошових засобів, здійснення змін в базі договорів.
" Розрахунок базових тарифних ставок по видах страхування. Перегляд в базі даних всіх договорів по конкретному виду страхування, по страхових подіях, розрахунок з використанням статистичних таблиць.
" Розрахунок резервного фонду. Аналіз поточного стану рахунків, відслідковування змін в кількості та сумах договорів по видах страхування, розрахунок по вимогах та поточному стану.
" Аналіз страхового портфелю. Визначення тенденцій страхового ринку, аналіз власної діяльності, прогнозування подальшого розвитку, аналіз варіантів можливих управлінських дій.
" Ведення внутрішньої бухгалтерії. Розрахунок заплат співробітникам компанії: облік власності та інше.
Повна технологія страхування повинна передбачати обробку великих і взаємопов'язаних масивів даних:
" договорів страхування і перестрахування:
" страхових полісів;
" брокерських договорів;
" документів по заплаті страхових представників;
" платіжних доручень;
" касових ордерів і бухгалтерських проводок;
" заяв на виплату страхового відшкодування;
" актів про страхові випадки та інше.
Нагромадження і обробка інформації проходить в різних підрозділах і службах страхової компанії (бухгалтерії, відділах - фінансово-економічному, власників полісів, виплат, перестрахування, кадрів, агентствах та інших). Перехід до автоматизованих інформаційних технологій супроводжується зміною характеру та якості управління. Аналітична робота менеджерів стає головною, формує в них нові пріоритети. Це дозволяє перетворювати інформацію в один з ключових і реально доступних ресурсів компанії, а подальший розвиток автоматизованих інформаційних технологій стає обов'язковим елементом її стратегії розвитку організації.
Але автоматизовані інформаційні технології ефективні

 
 

Цікаве

Загрузка...