WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці - Курсова робота

Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці
ЗМІСТ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ВУЗЛИ ЕОМ.....................................3
1 Логічні елементи............................................................................................3
2 Тригери та їхні характеристики....................................................................5
3 Регістри..........................................................................................................11
4 Лічильники....................................................................................................14
5 Перетворювачі кодів....................................................................................21
6 Суматори.......................................................................................................29
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1 Обґрунтування розв'язку завдання..............................................................32
2 Граф-схема алгоритму..................................................................................33
3 Вказівки користувачеві.................................................................................34
4 Вказівки програмісту....................................................................................34
ВИСНОВКИ.............................................................................................................34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........................................................35
Додаток А.................................................................................................................36
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСНОВНІ ВУЗЛИ ЕОМ
1 ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
Логічний елемент - це електронний прилад, що реалізує одну з логічних функцій. В склад серій мікросхем, що розглядаються, входить велике число логічних елементів. На принциповій схемі логічний елемент зображають прямокутником, всередині якого ставиться зображення покажчика функції. Лінії з лівої сторони прямокутника показують входи, з правої - вихід елемента. На рисунку 1 зображені основні логічні елементи, що використовуються у цифрових приладах:
Елемент І (кон'юктор);
(a)
елемент АБО (диз'юнктор)
(б);
елемент НІ (інвертор 1)
(в).
Окрім означених існує множина логічних елементів, що виконують більш складні логічні перетворення. Ці перетворення є комбінаціями найпростіших логічних операцій. До числа таких елементів відносяться:
елемент І-НІ
елемент АБО-НІ
елемент І-АБО
елемент І-АБО-НІ
суматор за модулем 2
Рисунок 1 - Графічні позначення логічних елементів
Суматор за модулем 2 можна виконати на логічних елементах І, АБО, НІ (рисунок 2).
Рисунок 2 - Схема суматора за модулем 2
Число входів в логічних елементах різного призначення може бути різним, але входи кожного елемента рівнозначні. Деякі з них можуть при роботі в конкретних приладах не використовуватися. Входи, які не використовуються в схемах І, І-НІ з'єднують із +Uдж., а в схемах АБО, АБО-НІ, суматора за модулем 2 - із загальним проводом (0 В).
На рисунку 3 наведені приклади умовного позначення логічних елементів різних серій.
Рисунок 3 - Приклади графічного позначення логічних елементів різних серій
2 ТРИГЕРИ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Найпростішими цифровими автоматами із пам'яттю є тригери. Тригер - це прилад послідовнісного типу з двома стійкими станами рівноваги, призначений для запису і зберігання інформації. Під дією вхідних сигналів тригер може переходити з одного стійкого стану в інший. При цьому напруга на його виході стрибкоподібно змінюється.
Як правило, тригер має два виходи - прямий та інверсний. Число входів залежить від структури і функцій, що виконуються тригером. За способом запису інформації тригери поділяють на асинхронні і синхронізовані (тактовані). В асинхронних тригерах інформація може записуватися безперервно і визначається інформаційними сигналами, діючими на входах у даний момент часу. Якщо інформація заноситься в тригер тільки в момент дії так званого синхронізуючого сигналу, то такий тригер називають синхронізованим або тактованим. Окрім інформаційних входів, синхронізовані тригери мають тактовий вхід (вхід синхронізації). В цифровій техніці прийняті такі позначення входів та виходів тригерів:
" Q - прямий вихід тригера;
" - інверсний вихід тригера;
" S - роздільний вхід установки в одиничний стан (напруга високого рівня на прямому виході Q);
" R - роздільний вхід установки в нульовий стан (напруга низького рівня на прямому виході Q);
" D - інформаційний вхід (на нього подається інформація, призначена для занесення в тригер);
" С - вхід синхронізації;
" Т - лічильний вхід.
Найбільше розповсюдження в цифрових приладах отримали RS-тригер з двома установчими входами, тактований D-тригер і лічильний Т-тригер. Розглянемо функціональні можливості кожного з них.
Асинхронний RS-тригер. В залежності від логічної структури розрізняють RS-тригери з прямими і інверсними входами. Їхні схеми і умовні позначення наведені на рисунку 4. Тригери такого типу побудовані на двох логічних елементах: 2АБО-НІ - тригер з прямими входами (рисунок 4, а), 2І-НІ - тригер з інверсними входами (рисунок 4, б). Вихід кожного з елементів під'єднаний до одного з входів іншого елемента, що забезпечує тригеру два стійких стани. Наведена таблиця 1.1 істинності для кожного з цих тригерів.
Рисунок 4 - Схеми та умовні позначення RS-тригерів
aftvin
Таблиця 1 - Таблиці істинності асинхронних RS-тригерів
S R
0
1
0
1
0
1
0
1 1
0
0
1
1
0
0
1 0
0
0
0
1
1
1
1 1
1
1
1
0
0
0
0 0
1
0
*
0
1
1
* 1
0
1
*
1
0
0
* 0
1
0
1
0
1
0
1 1
0
0
1
1
0
0
1 0
0
0
0
1
1
1
1 1
1
1
1
0
0
0
0 1
0
*
0
1
0
*
0 0
1
*
1
0
1
*
1
В таблиці 1 Qt і Q't позначають рівні, які були на виході тригера до подачі на його входи так званих активних рівнів. Активним називають логічний рівень, що діє на вході логічного елемента і однозначно визначає логічний рівень вихідного сигналу (незалежно від логічних рівнів, що діють на інших входах). Для елементів АБО-НІ за активний рівень приймають високий рівень, а для елементів І-НІ - низький рівень. Рівні, подача яких на один з входів не призводить до модифікації логічного рівня на виході елемента, називають пасивними. Рівні Qt+1 і Q't+1 позначають логічні рівні на виході тригера після подачі інформації на його входи. Длятригера з прямими входами Qt+1=1 при S=1 і R=0; Qt+1=0 при S=0 і R=1; Qt+1=Qt при S=0 і R=0. При R=S=1 стан тригера буде невизначеним (*), бо під час дії інформаційних сигналів логічні рівні на виході тригера однакові Qt+1=Q't+1, а

 
 

Цікаве

Загрузка...