WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Системний блок комп’ютера – компоненти - Реферат

Системний блок комп’ютера – компоненти - Реферат

від тактової частоти, зазвичай виміряємой в гігагерцах (ГГц). Вона визначається параметрами кварцового резонатора, що представляє з себе кристал кварцу, який укладається у невеликий олов'яний контейнер. Під ді-єю електричної напруги в кристалі кварцу виникають коливання електротоку з частотою, яка визначається формом і розміром крис-талу. Мікросхеми звичайного комп'ютера працюють на частоті де-кількох мільйонів герц. Бистродія виміряється в гігагерцах, т. є. мі-ліардах циклів в секунду.
Оперативна пам`ять
Оперативна пам'ять ПК - робоче місце для процесора комп'ютера. В ній під час роботи зберігаються програми і дані. ОЗУ часто роз-глядається як тимчасове сховище, тому що дані і програми зберіга-ються там тільки тоді, коли комп'ютер включен чи до натиснення кнопки саросу (reset). Перед включенням чи натисненні кнопки сбросу всі дані, які були змінені під час роботи, необхідно зберегти на запамятовуйочому пристрої, яке може зберігати інформацію пос-тійно.
Відношення к даним, зберігающимся в оперативній памяті, неза-лежить від порядку роз положення даних в памяті. Коли ведуть роз-мову о памяті комп'ютера, зазвичай балакають о ОЗУ, маючи попе-ред усього на увазі мікросхеми памяті чи модулі, в яких зберігають-ся активні програми і дані, використовує мі процесором. Але інколи термін "пам'ять" також к зовнішнім запам'ятовуючим пристроям, к деяким відносяться такі пристрої як диски та ленопротяжки.
Термін ОЗУ часто позначає не тільки мікросхеми, які складають пристрої памяті у системі, але і спосіб логічного відображення і ро-зтошування пристроїв памяті в системі. Логічне відображення - це спосіб відображення адрес памяті на фактично встановленні мікро-хеми. Розміщення - це розташування інформації визначеного типу по конкретним адресам памяті системи.
Фізично ОЗУ в системі є набором мікросхем чи модулів, утриму-ючих мікросхеми, які зазвичай підключаються до системної плати. Ці мікросхеми чи модулі можуть мати різні характеристики і, щоб функціонувати правильно, повинні бути сумісними з системою, в яку вони встановлюються.
Як і процесор, пам'ять - одна з найбільш дорогих компонентів в сучасному РС, хоча загальна ціна памяті в звичайному настольно-му комп'ютері за останні декілька років знизилася. Але навіть після падіння цін, пам'ять системи, стоїть вдвічі дорожче ніж системна плата. До падіння цін на пам'ять в середині 1996 року, протягом ба-гатьох років ціна одного мегабайта памяті трималася біля 40 дола-рів. Шістнадцять мегабайтів стоїли більше ніж 600 доларів. Факти-чно до середини 1996 року пам'ять була настільки дорогою, що сто-їла більше, ніж злиток золота такої ж маси. Високі ціни привертали увагу пиступників, і деякі склади модулів памяті були пограбовані. Після серії озброєних пограбувань і інших видів грабежу, виробни-ки модулів памяті стали савити озброєну охорону і прийняли інші міри встановлення захисту.
Блок живлення
Блок живлення є одним з самих ненадійних пристроїв комп'ютерної системи. Це життєважливий компонент РС, оскільки без електроза-безпечення не зможе працювати ні одна комп'ютерна система. То-му для організації чіткої і стабільної системи необхідно добре роз-биратися у його функціях, мати уяву об обмеженнях його можливо-стей і їх причинах, а також о потенціальних проблемах, які можуть виникнути в ході експлуатації, і способах їх рішення.
Головне призначення блоків живлення - перетворення електро-енергії, поступаючої з сеті змінного току, в енергію, придатну для живлення вузлів комп'ютера. Блок живлення перетворює сітьову змінну напругу 220В, 50Гц у постійну напругу +5 і +12В, а в деяких системах і в 3,3В. Як правило, для живлення цифрових схем вико-ристовується напруга 3,3 чи +5В, а для двигунів (дисководів і різно-манітних вентиляторів) -- +12В. Комп'ютер працює надійно тільки в тому випадку, якщо значення напруги в цих цепах не виходять за встановленні рамки.
Дисковод для гнучких дисків
Працюя в фірмі IBM, Алан Шугарт в кінці 60-х років винайшов на-копичувач на гнучких дисках. В 1967 році він очолив команду, яка розробляла дисководи в лабораторії IBM. Саме тут були створені накопичувачі на гнучких дисках. Девід Нобль, один з старших ін-женерів, працюючих під керівництвом Шугарта, запропонував жор-сткий диск (прообраз дискети діаметром 8) і захисний кожух з ткан-ною прокладкою 1969 році Шугарт разом з більш ніж ста інженера-ми покинув IBM і в 1974 році його фірма представила дисковод для мініатюрних (mini-floppy) гнучких дисків на 5,25. який став станда-ртом, використовуємим в РС, швидко витіснив дисководи для дис-ків діаметром 8. Компанія також представила інтерфейс (SASI) піс-ля формального схвалення комітетом ANSI в 1986 році.
Жорсткий диск
Самим необхідним і в той же час самим загадковим компонентом комп'ютера є накопичувач на жорсткому диску. Як відомо, він при-значен для зберігання даних, і наслідками його виходу із роботи ча-сто є катастрофічними. Якщо ви збираєтесь модернізувати свій ко-мпютер, то повинні добре знати, що це таке - накопичувач на жор-сткому диску.
Основними елементами накопичувача є декілька круглих алюмі-
нівих чи кристалічних стекло видних пластин. В відмінності від ди-скет, їх не можна зігнути; звідси і з'явилася назва жорсткий диск. В більшості пристроїв вони не знімаються, і тому деякі накопичувачі називають фіксованими. Є також накопичувачі зі змінними дисками, наприклад пристрої Zip i Jaz.
CD-ROM дисковод
CD-ROM - це оптичний носій інформації, призначений тільки для читання, на якому може зберігатися до 650 Мбайт даних, що відно-сяться біля 333 000 сторінкам тексту чи 74 хвилинам високоякісно-го звучання, чи їх комбінації. CD-ROM дуже схожий на звичайні звукові компакт-диски, і його можна навіть намагатися відтворити на звичайному звуковомупрогравачі. Правда, при цьому ви почує-те просто шум. Доступ к даним, зберігающихся на CD-ROM, здій-снюється швидше, ніж к даним, записаним на дискетах, але все ж та-ки набагато підліше, ніж насучасних жорстких дисках. Термін CD-ROM ввідноситься як к самим компакт-дискам, так і к пристроям, в яких інформація зчитується з компакт-диска.
Відеоплати
Відеоплата формує сигнали управління монітором. З появою в 1987 році комп'ютерів сімейства PS/2 фірма IBM ввела нові стандарти на відеосистеми, які зразу ж витіснили старі. Всі програми, призначені для IBM-сумісних комп'ютерів, розраховані на стандарти VGA, MDA, CGA, EGA, SVGA, XGA. Наприклад в межах стандарту Su-per VGA різні виробники пропонують різні формати зображення, але формат 1024 * 768 є стандартним для пріложеній, працюючих з насиченим зображенням.
Звукові плати
Спочатку звукові плати використовувалися тільки для ігор. В кінці 80-х років декілька компаній (AdLib, Roland i Creative Labs) пред-ставили свої продукти. В 1989 році фірма Creative Labs випустила стереозвукову плату game Blaster, призначену для використання ра-зом з деякими іграми. Але у багатьох покупців виникало питання: "Навіщо платити 100 доларів за пристрій, який озвучує 50-доларову іграшку?".
Через декілька місяців після появи GB фірма Creative Labs пред-ставила нову звукову плату Sound Blaster, сумісну з AdLib і самою
GB. В ній були передбачені вхід до мікрофона і інтерфейс музика-льних інструментів MIDI - для підключення до комп'ютера музика-льного синтезатора. Крім цього, цю звукову плату можна було ви-користовувати не тільки для ігор.
Список використаної літератури
1. А.Ф. Верлань
2. Н.В. Апатова
3. Л.О. Митько
4. В.І. Кирпи

 
 

Цікаве

Загрузка...