WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Системний блок комп’ютера – компоненти - Реферат

Системний блок комп’ютера – компоненти - Реферат

і зовнішнім кешом.
У більшинства сучасних комп'ютерів використовується зовніш-ній кеш.
Оскільки шина процесора повинна обмінюватися інформацією з CPU з максимально високою швидкістю, в РС вона функціонує на-багато швидше будь-якої іншої шини. Сигнальні лінії, які представ-ляють шину, розраховані для передачі даних, адрес і сигналів керування між окремими компонентами комп'ютера. Наприклад, в комп'ютері з процесором 486 шина процесора складається з 32 лі-ній адреса, 32 ліній даних і декількох ліній керування; в комп'ютері з процесором Pentium - з 64 ліній даних, 32 ліній адреси і відповід-них ліній керування. Комп'ютери Pentium Pro i Pentium II мають по 36 ліній адрес, відрізняються вони від процесора Pentium також спо-собом підключення шини процесора.
Тактова частота, використовуєма для передачі даних по шині про-цесора, відповідає зовнішній частоті процесора. Це треба враховувати, оскільки в більшості процесорів внутрішня тактова частота, визначаюча швидкість роботи внутрішніх блоків, може пе-ревищувати зовнішню. Так, наприклад, Pentium 100 має зовнішню частоту процесора 100 МГц, в той час коли зовнішня частота скла-дає лише 66,6 МГц. Процесори Pentium 133, Pentium 166 i Pentium Pro 200 задають для шини процесора тактову частоту 66,6 МГц. В більшості сучасних комп'ютерів відношення собственно частоти процесора і частоти шини відносяться: 1,5х; 2х; 2,5х; 3х і т.д.
Шина процесора, підключена к процесору, по кожній лінії даних може передавати один біт даних протягом одного чи двох періодів тактової частоти. Таким чином, в комп'ютері з процесором 486 за один такт можна передати 32 біта даних, а в комп'ютерах з проце-сорами Pentium, Pentium Pro i Pentium II - 64 біт.
Для визначення швидкості передачі даних по шині процесора необхідно помножити разряднісь шини даних на тактову частоту шини (вона дорівнює базовій тактовій частоті CPU). Процесори Pe-ntium, Pentium MMX, Pentium Pro чиPentium Pro з базовою такто-вою частотою 66 МГц можуть передавати один біт по кожній лінії
даних за один період тактової частоти, із-за цього максимальна швидкість передачі даних складає 528 Мбайтс:
66 МГц * 64 біт = 4224 Мбіт/с
4224 Мбіт/с +-8=528 Мбайт/с
Ця величина характеризує швидкість передачі даних, називаємою також полосою пропускання шини, і є максимальною. Як і всі ма-ксимальні величини, вона не відповідає середній робочій швидко-сті шини, яка приблизно на 25% менше. Середня швидкість обміну знижується унаслідок впливу багатьох факторів, наприклад із-за об-меженої швидкості поступу інформації з системної шини на шину процесора.
Шина памяті
Шина памяті призначена для передачі інформації між процесором і основною пам'яттю (RAM). Ця шина або є продовженням шини про-цесора, або є незалежним набором мікросхем для передачі ін фор-мації між шиною процесора і пам'яттю. Системи, засновані на про-цесорі з тактовою частотою вище 16 МГц мають швидкість обміну даними, яка перевищує можливості стандартних динамічних мікро-схем RAM. В загалі, в усіх системах з тактовою частотою процесо-рів вище 16 МГц для згладжування невідповідностей між швидкіс-ною шиною процесора і повільною пам'яттю комп'ютера викорис-товуються спеціальні мікросхеми контролера памяті. Зазвичай це - ті ж самі ІС, які використовуються в шині ввода-вивода.
По шині пам`яті інформація передається з набагато меншою шви-дкістю, ніж по шині процесора, тому що, по-перше, вона складаєть-ся з меншої кількості ліній даних і, по-друге, інформація в мікрос-хемах памяті не може записуватися відтворюватися з тією швидкіс-тью, на яку здатен процесор. Слоти для модулів SIMM підключаю-ться до шини памяті майже так само, як слоти розширення підклю-чаються к шині ввода-вивода.
Шина адреса
Фактично є частиною шини процесора. В більшості блок-схем вона не відділяється від шини процесора.
Шина адреси необхідна для виконання операцій з пам'яттю. По ній передаються адреса даних. Розрядність шини адреса визначає об'єм памяті, адресованої процесором.
Шини ввода-вивода
За час, який пройшов після появи першого ПК, а особливо за остан-
ні роки, було розроблено досить багато варіантів шин ввода-вивода. Пояснюється це просто: для підвищення виробництва комп'ютера потрібна бистродіюча шина ввода-вивода. Виробництво комп'юте-ра визначається трьома основними факторами:
- швидкодією процесора
- якістю програмного забезпечення
- можливістю мультмедіа-компонентів
Для покращення кожного з цих параметрів потрібна шина ввода-вивода з максимальною швидкодією. Як це недивно, значну кількі-сть комп'ютерів і зараз виробляються з такою ж архітектурою ши-ни, яка використовувалась в комп'ютерах фірми IBM класу РС/АТ. Але зараз ситуація змінилася, оскільки в нових комп'ютерах вико-ристовуються принципіально інші шини ввода-вивода; їх структура постійно вдосконалюється, а ціна знижується.
- BIOS
Важливим є питання о сумісності BIOS для різноманітних типів ко-мпютерів і для окремих їх компонентів. Якщо виявиться несумісні-сть, можуть виникнути проблеми, наприклад, при заміні комплек-туючих чи модернізації комп'ютера. Деякі солідні фірми, виготов-ляющі IВМ-сумісні комп'ютери, розробили свої варіанти BIOS, які працюють так же, як BIOS фірми IBM. Ці фірми постійно вдоскона-люють програми BIOS, записуємі на мікросхеми памяті ROM, щоб вони відповідали змінам, які заносить в свої комп'ютерні системи IBM. Оскільки IBM не продає вдосконалених програм ROM BIOS і не випускає ИС для застарілих систем, модернізувати комп'ютери цієї фірми на сьогоднішній день складніше, ніж IBMсумісні комп-ютери. В новіших комп'ютерах класу PS/2 дійсно використовується BIOS, записана або на жорсткому диску, або в памяті Flash-ROM, і її можна легко обновити з дискети. Якщо у вас саме такий комою-тер, то можете без проблем отримати модернізовану BIOS. Вироб-ники па тентового обладнання (ОЕМ), сумісного з IBM, розробили мікросхеми памяті ROM, які ефективно використовують додаткові можливості комп'ютера і в той же час "скривають" ці вдосконален-ня від любого програмного продукту, роботі якого вони можуть за-вадити.
- СMOS
Зазвичай це керуєма з допомогою меню програма, яка дозволяє ко-
фігурувати системну плату і встановлювати параметри, використо-вуємі набором мікросхем системної логіки, а також дату і годин-ник, паролі, параметри дисководів і інші базисніпараметри систе-ми. Деякі старі комп'ютери не мали програми Setup в ROM, і тому їх треба було завантажувати зі спеціального диску з програмою Se-tup.
Процесор
"Мозком" персонального комп'ютера є мікропроцесор (МП), чи центральний процесор (ЦП, чиCPU). Мікропроцесор виконує чи-слення і обробку даних (за виключенням деяких математичних опе-рацій, здійснюваних в комп'ютерах, маючи сопроцесор) і, як прави-ло, є самою дорогою схемою комп'ютера. В усіх IBM-сумісних ко-мпютерах використовуються процесори, сумісні з сімейством мік-росхем Intel, але випускаються і проектуються вони як самою фірмою Intel, так і компаніями AMD i Cyrix.
Процесори можна класифіцировати по двом основним парамет-рам: розрядності і бистродії. Бистродія процесора - це просте поня-ття. Бистродія виміряється в гігагерцах (ГГц). Чим вища бистродія, тим краще (тим швидший процесор). Розрядність процесора - тро-хи складніше поняття. Є три важливих пристрої в процесорі, основ-ним параметром яких є розрядність:
- шина вводу і виводу даних
- внутрішні регістри
- шина адреса памяті
Бистродія - це одна з характеристик процесора.
Бистродія комп'ютера багато в чому залежить

 
 

Цікаве

Загрузка...