WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Паскаль: типи дійсних, оператори розгалуження, функції та їх виклики, процедури, під задачі - Реферат

Паскаль: типи дійсних, оператори розгалуження, функції та їх виклики, процедури, під задачі - Реферат

y2);
d2:=dd(x1, y1, 1, 2);
d3:=dd(x2, y2, 1, 2);
if d1if d3writeln('найменша відстань: ', m)
end.
При виконанні цієї програми після читання значень змінних виконується виклик функції dd: значення змінних x1, y1, x2, y2 присвоюються відповідним параметрам a1, b1, a2, b2 як звичайним змінним і потім обчислюється значення dd. Воно і є значенням виразу dd(x1, y1, x2, y2), що присвоюється змінній d1.
Так само, тільки з іншими аргументами, виконуються другий і третій виклики функції, і інші значення присвоюються змінним d2 і d3.
Отже, ми бачимо, що мова Паскаль дозволяє не тільки користуватися викликами "стандартних" функцій, наприклад, odd або sin, але й створювати свої власні.
Функція має такий загальний вигляд:
function ім'я(означення параметрів) : ім'я типу;
означення
begin
послідовність операторів
end;
У першому рядку функції записано заголовок, де вказано її ім'я й означення параметрів. Наприкінці заголовка обов'язково записується ім'я типу значень, що обчислюються в результаті виконання викликів функції. Ці значення називаються такими, що повертаються.
Параметрів у функції може не бути, тоді й дужки відсутні, а виклик такої функції є просто її ім'ям.
Після заголовка структура функції повторює структуру програми за винятком лише точки в кінці. У функції можна визначати свої змінні, сталі та функції. Проте функція істотно відрізняється від програми тим, що:
1) функція записується серед означень програми;
2) ім'я самої програми ніде в програмі не вказується, тоді як серед операторів функції обов'язково повинні бути оператори присвоювання з ім'ям функції в лівій частині, причому при виконанні виклику функціїхоча б один із них повинен бути виконаним.
Виклик функції є виразом того типу, який указано в її заголовку. І він, як усякий вираз, може бути частиною складнішого виразу. Наприклад, за необхідності ми могли б написати d1:=sqr(dd(x1, y1, 1, 2)+1).
Повернемося до прикладу. Нескладно написати функцію обчислення меншого з двох значень:
function min(x1, x2 : real):real;
begin
if x1else min:=x2
end;
і помістити її слідом за функцією dd у програмі minimdis. З її використанням обчислення мінімального зі значень змінних d1, d2, d3 можна в тілі програми задати так:
m:=min(d1, d2); m:=min(m, d3)
або навіть так:
m:=min(min(d1, d2), d3)
При обчисленні останнього виразу спочатку виконується "внутрішній" виклик min(d1, d2). Значення, обчислене при його виконанні, стає аргументом у "зовнішньому" виклику.
Задачі
3.13.* Написати функцію even, тобто "парне", що задає обчислення ознаки парності цілого.
3.14. Написати функцію обчислення за дійсним параметром x:
а) його знака (sign(x)=-1, 0 або 1 відповідно при x0);
б)* ceil(x) - найменшого цілого, що не менше, ніж значення параметра (для від'ємних значень параметра можливі два варіанти означення).
3.15. Написати програму обчислення периметра й площі трикутника за координатами його вершин.
3.16. Написати тригонометричні функції з дійсним параметром, значення якого вимірюються в градусах.
3.17. Написати функцію означення за довжинами трьох відрізків, чи утворюють вони трикутник З її використанням написати програму обчислення, скільки трикутників можна утворити з чотирьох заданих різних відрізків.
4. Процедури, підпрограми та параметри
Розглянемо задачу: довільні значення трьох змінних a, b, c переставити за необхідності так, щоб вони були упорядковані за неспаданням, тобто щоб мали місце нерівності a b c. Алгоритм розв'язання цієї задачі простий:
якщо a>b, то обміняти значення змінних a і b;
{гарантовано, що a b}
якщо b>c, то обміняти значення змінних b і c;
{гарантовано, що b c і a c; але нерівність a b не гарантована, тому:}
якщо a>b, то обміняти значення змінних a і b.
Обмін значень двох змінних, наприклад, a і b, задається трьома операторами з допоміжною змінною: t:=a; a:=b; b:=t. Мовою Паскаль алгоритм записується так:
program sort3(input, output);
var a, b, c, t : integer;
begin
writeln('задайте три цілих'); readln(a, b, c);
if a>b then begin t:=a; a:=b; b:=t end;
if b>c then begin t:=b; b:=c; c:=t end;
if a>b then begin t:=a; a:=b; b:=t end;
writeln('упорядкування: ', a, ' ', b, ' ', c)
end.
Проте три майже однакові складені оператори, що задають ті самі дії, тільки з різними змінними - це нудно. Аналогічно функціям,
можна один раз описати обмін значень двох змінних, представлених параметрами, дати ім'я цьому опису, а потім тільки позначати його, тобто вказувати ім'я опису й змінні, чиї значення повинні обмінятися.
На відміну від функцій, при обміні відбувається не обчислення якогось одного значення, а змінюється стан пам'яті програми (недарма обмін заданий складеним оператором). Тому такий опис оформляється й використовується інакше. Опис обміну задається процедурою, а її виклик являє собою окремий оператор.
Процедура має загальний вигляд
procedure ім'я(означення параметрів);
означення імен
begin
послідовність операторів
end;
Процедура, як і функція, є означенням імені і записується серед означень програми.
На відміну від функції, в її заголовку немає імені типу для значень, породжуваних у результаті виклику, тому що ніякі значення не породжуються. За цією ж причиною в тілі процедури не може бути операторів присвоювання з її ім'ям у лівій частині. Виклик процедури складається з імені й аргументів у дужках і записується як окремий оператор, наприклад, readln(x, y).
Отже, напишемо інший варіант програми упорядкування трьох значень:
program sort31(input, output);
var a, b, c : integer;
procedure swap(xx, yy : integer);
var t : integer;
begin t:=xx; xx:=yy; yy:=t end;
begin
writeln('задайте три цілих:'); readln(a, b, c);
if a>b then swap(a, b);
if b>c then swap(b, c);
if a>b then swap(a, b);
writeln('упорядкування: ', a, ' ', b, ' ', c)
end.
КРАСИВО, АЛЕ НЕПРАВИЛЬНО!
Справа в тім, що при виконанні виклику, наприклад, swap(a, b), змінні xx і yy одержать значення змінних a і b, потім ці значення поміняються місцями, виконання виклику закінчиться, а в змінних a і b залишаться ті ж самі значення, що були

 
 

Цікаве

Загрузка...