WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Cтрічкові оператори та функції, у Visual Basic - Реферат

Cтрічкові оператори та функції, у Visual Basic - Реферат

стрічки, ігноруються. Пробіли усередині рядка недопустимі. Якщо перший символ виразу не є цифрою, функція Val поверне значення нуль.
Розглянемо наступний приклад. Задамо у вікні Immediate дві символьні стрічки а і b такого вигляду:
а="10"
b="12"
При складанні цих двох рядків виходить символьна стрічка
"1012"
Якщо скласти дві символьні стрічки, заздалегідь перетворивши їх в числа, і роздрукувати за допомогою команди Print Val (а) + Val (b), то вийде число 22 (мал. 2).
Мал. 2. Результат використання функції Val
1.2.2. Функції, що знищують пробіли в символьній стрічці.
Функції LTrim, Rtrim і Trim використовуються для видалення пробілів в символьному рядку. Якщо аргумент має значення Null, функції також повертають Null.
Таблиця 2. Функції, призначені для видалення пробілів в символьній стрічці
Функція Призначення
LTrim Видаляє пробіли, розташовані на початку символьної стрічки
RTrim Видаляє пробіли, розташовані на кінці символьної стрічки
Trim Видаляє пробіли, розташовані з обох боків символьної стрічки
Приклади використовування цих функцій:
cCoinment= " Видалення пробілів "
Print LTrim(cComment) ' Повертає "Видалення пробілів "
Print RTrim(cCornment) ' Повертає " Видалення пробілів"
Print Trim(cComrnent) ' Повертає "Видалення пробілів"
1.2.3. Виділення підрядка.
Ви можете виділити підрядок заданої символьної стрічки, використовуючи функції Left, Right і Mid. Функції Left і Right виділяють стрічку, починаючи з крайнього лівого або крайнього правого символу, а функція Mid дозволяє вибрати будь-який підрядок.
Функція Left використовує наступні аргументи:
ў string - стрічковий вираз, визначене число перших символів якого повинно бути повернене. Аргумент Null повертає значення Null;
ў length - кількість символів, що повертаються. Якщо length рівна 0, повертається порожня стрічка. Якщо length більша, ніж довжина string, повертається весь вираз string.
Функція Right використовує наступні аргументи:
ў string - стрічковий вираз, певне число останніх символів якого повинно бути повернене. Аргумент Null повертає значення Null;
ў length - кількість символів, що повертаються. Допускаються значення від 0 до 65535.
Функція Mid використовує наступні аргументи:
ў string - стрічковий вираз, що містить вказану частину. Аргумент Null повертає значення Null;
ў start - вказує, з якої позиції починається послідовність символів, що повертаються;
ў length - показує довжину послідовності, що повертається.
Синтаксис функцій:
Left(вираз, число Символів)
Right(вираз, число Символів)
Mid(вираз, номер Позиції [, число Символів ])
Нижче приведені приклади використовування цих функцій і значення, що повертаються ними:
cConmtent = "Виділення підрядка"
Print Left(cConroent,3) ' Повертає "Вид"
Print Right (cCornment, 6) ' Повертає "стрічки"
Print Mid (cCornment, 11,3) ' Повертає "під"
1.2.4. Перетворення стрічки.
Функції UCase про і LСase про використовуються в Visual Basic для перетворення стрічкових символів в заголовні і заголовних в стрічкові. Крім цього, в Visual Basic є функція StrConv, яка перетворює вираз у власну назву, що починається із великої букви.
Функції UCase і LCase повертають значення, що мають тип Variant. Для того, щоб значення, що виводиться, мало тип string, необхідно використовувати функції UCase$ і Lcase$.
Функція UCase
Функція UСase перетворить всі рядкові букви в символьній стрічці в заголовні.
Всі стрічкові літери аргументу string перетворюються в заголовні. Заголовні літери та інші символи залишаються без змін. Аргумент Null повертає значення Null.
Синтаксис функції:
UCase (символьна Стрічка)
Наприклад:
cComment = "висновок"
Print UCase(cComment) ' Повертає "ВИСНОВОК"
Print UCase$(cComment) ' Повертає "ВИСНОВОК"
Функція LCase
Функція LCase повертає задану символьну стрічку, в якій всі заголовні букви перетворені в стрічкові.
Всі заголовні літери аргументу string перетворюються в стрічкові. Стрічкові літери та інші символи залишаються без змін. Аргумент Null повертає значення Null.
Синтаксис функції:
LCase(символьна Стрічка)
Наприклад:
cComment= "ВИСНОВОК"
Print LCase(cComment) ' Повертає "висновок"
Print LCase$(cComment) ' Повертає "висновок"
Функція StrConv
Функція StrConv перетворює вираз, написаний стрічковими або заголовними буквами, у власну назву.
Функція StrConv використовує наступні аргументи:
ў string - стрічка, яка перетворюється;
ў conversion - сума значень, відповідних способу перетворення.
Наприклад:
cComment = "Іванов іван Іванович"
Print StrConv(cComment,vbProperCase) ' Повертає "Іванов Іван Іванович"
Аналогічний результат буде отриманий і в наступному випадку:
cComment = "ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ"
Print StrConv(cComment, vbProperCase) ' Повертає "Іванов Іван Іванович"
1.2.5. Визначення положення стрічки в іншій стрічці.
Visual Basic містить дві функції, які дозволяють здійснювати пошук символьної стрічки в іншій: inStr і inStrRev. Ці функції відрізняються тим, що inStr здійснює пошук з початку стрічки і до її кінця, а InStrRev проводить пошук у зворотному напрямі, тобто від кінця стрічки до початку.
Функція inStr використовує наступні аргументи:
ў start - номер позиції, з якої починається пошук. Якщо цей параметр не вказаний, пошук починається з першої позиції. Якщо вказаний параметр compare, start повинен бути вказаний обов'язково;
ў string1 - стрічка, в якій проводиться пошук;
ў string2 - шукана стрічка;
ў compare - показує метод порівняння.
Аргумент compare може набувати значень, вказаних в табл. 3.
Табл. 3. Значення аргументу Compare.
Константа Значення Опис
vbUseCompareOption -1 Використовується метод порівняння, заданий оператором Option Compare
vbBinaryCompare 0 Виконується двійкове порівняння виразів
vbTextCompare 1 Виконується посимвольне порівняння
vbDatabaseCompare 2 Тільки в Microsoft Access. Порівняння виконується на основі параметрів, заданих в базі даних
Якщо в ролі string2 задана порожня стрічка, функція повертає значення start. Якщо start більше, ніж довжина string2, string1 - порожня стрічка або string1 не знайдена в string2, функція повертає 0. якщо string1 або string2 рівні Null, повертається значення Null. Якщо start або compare рівні Null, відбувається помилка виконання.
Функція inStr має такий спрощений синтаксис:
InStr (вихідна Стрічка, стрічка Пошуку)
В результаті проведеного пошуку функція повертає число, вказуючи

 
 

Цікаве

Загрузка...