WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Системи підтримки прийняття рішень (СППР) - Реферат

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) - Реферат

оцінки;
-керування обчисленням і моделюванням - гнучкі моделі, що відображають засіб мислення особи, приймаючої рішення, у процесі прийняття рішень;
-інтерфейс користувача - програмні засоби дружні користувачу; звична мова, безпосередня робота кінцевого користувача.
Ціль і призначення СППР другого покоління можна визначити так:
-допомога у розумінні розв'язуваної проблеми. Сюди належить структуризація проблеми, генерування постановок задач, визначення переваг, формування критеріїв;
-допомога у рішенні задач: генерування і вибір моделей і методів, збір і підготування даних, виконання обчислень, оформлення і видача результатів;
-допомога у проведенні аналізу типу "Що?... Коли?" і т.п., пояснення ходу рішення; пошук і видача аналогічних рішень у минулому і їхні результати.
Дружні людині СППР дають можливість вести рівноправний діалог із ПЕВМ, використовуючи звичайні мови спілкування. Системи можна підбудовувати під стиль мислення користувача, його знань і фахової підготовки, а також під засоби роботи.
Для сучасних СППР характерно наявність таких характеристик.
1. СППР дає керівнику допомогу у процесі прийняття рішень і забезпечує підтримку у всьому діапазоні контекстів задач. Думка людини та інформація, що генерується ЕОМ, являють єдине ціле для прийняття рішень
2. СППР підтримує і посилює (але не змінює і не відміняє) міркування та оцінку керівника. Контроль залишається за людиною. Користувач "почуває себе комфортно" і "як удома" у системі.
3. СППР підвищує ефективність прийняття рішень. На відміну від адміністративних систем, де робиться акцент на аналітичному процесі, у СППРважливійшою є ефективність процесу прийняття рішень.
4. СППР виконує інтеграцію моделей і аналітичних методів із стандартним доступом до даних і вибіркою з них. Для надання помочі при прийнятті рішень активується одна або декілька моделей. Вміст БД охоплює історію поточних і попередніх операцій, а також інформацію зовнішнього характеру та інформацію про середовище.
5. СППР проста в роботі для особ, що мають досвід роботи з ЕОМ.
Системи дружні для користувачів не потребують глибоких знань про обчислювальну техніку і забезпечують просте пересування по системі
6. СППР побудовані за принципом інтерактивного рішення задач. Користувач має можливість підтримувати діалог із СППР у безперервному режимі.
7. СППР орієнтована на гнучкість і адаптивність для пристосування до змін середовища або підходів до рішення задач, що обирає користувач. Керівник повинен пристосуватися до змінюваних умов сам і відповідно підготувати систему.
8. СППР не повинна нав'язувати користувачу визначеного процесу прийняття рішень.
Користувач повинен мати вибір можливостей, щоб вибирати їх у формі і послідовності, що відповідають стилю його пізнавальної діяльності - стилю "моделей, що подаються".
3. Сфери застосування і приклади використання СППР.
СППР набуло широке застосування в економіках передових країн світу, при цьому їхня кількість постійно збільшується. На рівні стратегічного керування використовується ряд СППР, окремо для довго-, середнє- і короткострокового, а також для фінансового планування, включаючи систему для розподілу капіталовкладень. Орієнтовані на операційне керування СППР застосовуються в галузях маркетингу (прогнозування й аналіз збуту, дослідження ринку і цін), науково-дослідних і конструкторських робіт, у керуванні кадрами. Операційно-інформаційне застосування пов'язане з виробництвом, придбанням і обліком товарно-матеріальних запасів, їхнім фізичним розподілом і бухгалтерським обліком.
Узагальнені СППР можуть об'єднувати 2 або більш із перерахованих функцій. У США в 1984 році був проаналізований 131 тип СППР і завдяки цьому виявлені пріоритетні галузі використання систем.
До них належать такі:
- виробничий сектор;
- гірничорудне виробництво;
- будівництво;
- транспорт;
- фінанси;
- управлінська діяльність.
Комп'ютерна підтримка різних функцій за допомогою СППР має такий розподіл:
операційне керівництво - 30%;
довгострокове керівництво - 40%;
розподіл ресурсів - 15%;
розрахунок річного бюджету - 12 %.
Перерахування найвідоміших "комерційних" СППР включає сотні назв.
Приводимо ряд найбільше типових СППР, які стосуються проблем мікро- і макроекономіки:
"Симплан"- призначена для корпоративного планування;
"Прожектор"- призначена для фінансового планування;
"Доки-план"- призначена для загального планування;
"Экспрес"- призначена для маркетингу, фінансів;
PMS-керівництво цінними паперами;
CIS-планування продукції;
PIMS-маркетингу;
BIS-керування бюджетом;
IFPS-інтерактивного фінансового планування;
FOCUS- призначена для фінансового моделювання;
ISDS- призначена для формування "портфеля замовлень";
MAUD- індивідуального вибору.
Список використаної літератури
1. Інформаційні системи та технології в економіці / Укладач: Кельдер Т. Л. - ЗДУ, 2002.
2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Паланжоглу М.О., "Практичний курс інформаційних технологій обробки інформації", Київ, 1997.
3. Ситник В.Ф. Інформаційні системи і технології в економіці. - К., 2002.
4. Фігурнов В.Е., "Інформаційні технології", Москва, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...