WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Базові функції табличних процесорів - Реферат

Базові функції табличних процесорів - Реферат

табличними процесорами функцій баз даних. Ці можливості забезпечують заповнення таблиць аналогічно до заповнення баз даних, тобто екранну форму; захист даних, сортування по ключу або по декількох ключах, обробки записів до бази даних, створення звідних таблиць. Всі сучасні таблиці процесори включають засоби обробки зовнішніх баз даних, які дозволяють працювати з файлами, створеними, наприклад, у формати dBase, або PARADOX чи інших форматах.
15. Моделювання. Підбір параметрів і моделювання - одна з найважливіших можливостей табличних процесорів. З допомогою простих прийомів можна знаходити оптимальні розв'язки багатьох задач. Методи оптимізації. в сучасному табличному процесорі.
16. Засоби макропрограмування. Для автоматизації виконання дій, що часто повторюються, можна скористатися вбудованою мовою макропрограмування. Розрізняють макрокоманди і макрофункції. Застосовуючи команди, можна спростити роботу з табличним процесором і розширити список його власних команд. За допомогою макрофункцій можна задати власні формули і функції, розширивши таким чином набір функцій, запропонований табличним процесором. В найпростішому випадку макрос - це записана послідовність натиснення клавіш, переміщень курсору і натиснення кнопок миші. Це послідовність може бути відтворена. Її можна повторювати і якимось чином змінювати. Наприклад, організувати цикл, перехід, підпрограму, сучасні програми обробки електронних таблиць дозволяють користувачу створювати і використовувати діалогові вікна, які по своєму зовнішньому вигляді і зручністю роботи нічим не відрізняється від існуючих в системі.
Опис засобів робочого вікна табличного процесора.
Робоче вікно сучасного табличного процесора містить такі елементи:
1. Лінійка заголовку. Лінійка заголовку містить ім'я програми, ім'я завантаженого файлу та набір кнопок керування вікном.
2. Лінійка меню. На панелі лінійки меню розташовані імена основних груп та інструментальних засобів табличного процесора, кожна з яких може розгортатися у власному випадаючому меню, що деталізує можливості керування електронними таблицями.
3. Панелі інструментів. Панелі інструментів містять кнопки які призначаються для виклику найчастіше використовуваних команд. Кількість і склад панелей інструментів визначається користувачем.
4. Лінійка вводу (редагування). Лінійка вводу використовується для вводу і зміни даних в клітинках електронної таблиці. мітить ім'я робочого листа і адресу активної клітини. Вказівник може переміщатися по робочому листу за допомогою миші або клавіш управління курсором.
5. Робочий лист. Робочий лист відображає власне електронну таблицю. Він розбивається на клітинки, координати яких визначаються їх позицією по вертикалі (в стовпцях) і по горизонталі ( в рядках). Стовпці позначаються буквами латинського алфавіту (A, B, C, ... , Z, AA, AB, ... AZ, BA, BB, ...), а рядки числами натурального ряду. Наприклад, C10 - адреса клітинки, що знаходиться на перетині стовпця C і рядка 10. Імена стовпців завжди відображаються у верхній лінійці робочого листа, а номери рядків - на його лівій межі. На екрані як у вікні лише фрагмент активного робочого листа. Це вікно можна пересувати на робочому місці за допомогою лінійок прокрутки, які розташовані в правій (вертикальна лінійка прокрутки) і правій нижній частині листа (горизонтальна лінійка прокрутки). Кожен робочий лист має корінець з іменем. Щоб активізувати повний робочий лист, потрібно вибрати кінець з його іменем.
6. Розділювачі вікна. Розташовані в кінцях лінійок прокрутки за їх допомогою можна розділити активний робочий лист по горизонталі або по вертикалі. Це дозволяє одночасно бачити на екрані кілька фрагментів робочого листа.
7. Лінійка повідомлень. В лінійці повідомлень відображається інформація про стан таблиці і про результати виконуваної операції. При виборі певної команди з'являється коротка довідка про її призначення.
8. Ввід і редагування даних. Після запуску табличного процесора і появи робочого вікна встановлюється режим вводу даних. Одна з клітинок активна. Вона виділяється вказівником у вигляді потовщеної рамки або прямокутником з іншим кольором фону. В цю клітину буде заноситись інформація введена з клавіатури при необхідності редагування даних в процесі вводу можна використовувати клавіші правління курсором, "Del", "Backspace". Якщо виникає потреба змінити вже занесені дані в клітинку слід перейти в режим редагування шляхом натискання відповідної функціональної клавіші. Крім редагування даних на рівні клітинок в електронній таблиці дозволяється редагування на рівні об'єктів таблиці. Об'єктами таблиці можуть бути: стовпці, рядки, діапазон стовпців або рядків, блоки клітин або вся таблиця. Для перелічених об'єктів визначені наступні операції: редагування, очистка, знищення, вставка, копіювання. Перед виконанням конкретної операції редагування необхідно виділити об'єкт, над яким відбуватиметься дія. По замовчуванню таким об'єктом є активна клітинка. Решта об'єктів повинні бути попередньо виділені. Це можна зробити за допомогою миші або клавіатури.
Формування елементів таблиці.
Для правильного оформлення таблиці у відповідності з певними правилами для окремих елементів таблиці можна встановити різні формати. Формат клітинки (групи клітин) є сукупністю значень наступних параметрів:
" формат представлення числових значень (загальний, числовий, грошовий, фінансовий, календарний, часовий, процентний, дробовий, експоненціальний, текстовий, заданий користувачем);
" вирівнювання значень в середині клітинки (горизонтальне - по лівому краю, по правому краю, по обох краях або по центру; вертикальне - по верхньому краю , по нижньому краю, по обох краях або по центру ; орієнтація - горизонтальна, вертикальна з горизонтальнимисимволами в стовпці, вертикальна з символами, повернутими на 90% вліво, вертикальна з символами, повернутими на 90% вправо);
" вигляд, розмір, колір шрифту;
" вигляд і товщина ліній, що створюють обрамлення клітинок, рисунок і колір фону клітини.
Для стовпців, як групи клітинок може бути задана ширина, а для рядків їх висота. Всі перелічені параметри форматування встановлюються або з допомогою пунктів меню FORMAT, або з допомогою кнопок панелі інструментів, з попереднім виділенням об'єкту форматування.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...