WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Базові функції табличних процесорів - Реферат

Базові функції табличних процесорів - Реферат


Реферат на тему:
Базові функції табличних процесорів.
Основні функціональні можливості електронних таблиць.
Електронні таблиці складаються із стовпців і рядків. Стовпці ідентифікуються літерами латинського алфавіту (A, B, … Z, AA, AB, …), рядки - цілими числами (1, 2, …). Кількість рядків і стовпців в різних електронний таблицях різна. На перетині рядка і стовпця таблиці знаходиться клітина. Кожна клітина має адресу, що складається з імені стовпця і номера рядка, наприклад, A3, F22. Електронні таблиці можуть містити декілька робочих листів, які називають книгою. В книгу можна помістити декілька різних типів листів, наприклад, лист з електронною таблицею, лист з діаграмою, лист макросів. В електронній таблиці можна працювати як з окремою клітиною, так і з групою клітин, які утворюють блок. Блоком (діапазоном) стовпців (рядків) називається послідовність кількох суміжних стовпців (рядків) таблиці. У більшості випадків діапазон позначається іменами (номерами) першого і останнього елементів розділених двокрапкою. Наприклад, D:DF -для діапазону стовпців, 6:24 - для діапазону рядків. Блок клітинок - це прямокутний фрагмент таблиці, що знаходиться на перетині заданої послідовності стовпців та послідовності рядків. Позначається адресами верхньої лівої та правої нижньої клітинок, між якими ставиться двокрапка. Наприклад, B2:F11.
В електронних таблицях використовуються такі типи даних:
Текст - це довільна послідовність символів. Дані текстового типу використовуються в заголовках таблиць, заголовках рядків і стовпців таблиць а також для коментаріїв.
Число - це числова константа.
Формула - це вираз, який складається з чисел, імен клітин та знаків операцій.
Функції, які дозволяють виконувати деякі, зарезервовані операції, що часто зустрічаються.
Дата, яка може відображатись у різних форматах і з якою можна виконувати різні арифметичні і логічні операції.
Кожна клітинка електронної таблиці описується такими параметрами:
" адреса клітинки;
" вмістиме клітинки;
" значення клітинки;
" формат клітинки.
Вмістимим клітинки може бути: число, текст або формула. Значення клітинки - це виведення на екран представлення чисел, текстових констант, а також результатів обчислення формул. Під формулою розуміють сукупність операндів, з'єднаних знаком операцій. Операндами можуть бути: числові і текстові константи , адреси клітин та функцій. В ході обчислень числові та текстові константи використовуються безпосередньо, а замість адресів клітин підставляються їх значення, замість функцій - обчислені ними значення. Адреси клітинок, що відіграють роль операндів і аргументів функцій, можуть бути абсолютними і відносними. Відносна адреса вказує на положення (зміщення) адресованої клітинки відносно тієї клітинки у вмістимому якої вона використовується. Абсолютна адреса вказує на точне місце знаходження клітинки в таблиці і записується зі знаком "$" перед іменем стовпця і іменем рядка. Наприклад, $С $9. При редагуванні об'єктів електронної таблиці (копіювання, вставка, знищення, перенос) відносні адреси відповідним чином корегуються, а абсолютні адреси не змінюються.
Функції мають те ж призначення, що й в мовах програмування високого рівня. Можна виділити такі групи функцій:
1. Функції для роботи з базами даних і списками.
2. Функції для роботи із значеннями дат і часу;
3. Функції для інженерних розрахунків;
4. Функції перевірки властивостей і значень;
5. Логічні функції;
6. Функції для роботи з вказівниками і масивами;
7. Математичні функції;
8. Функції для статистичних розрахунків;
9. Текстові функції
10. Фінансові функції.
Формули автоматично перераховуються при внесенні змін в клітини, на які вони посилаються. Якщо в книзі утримується велика кількість формул, замість автоматичного перерахунку можна встановити перерахунок вручну. Автоматичне обчислення формули, що посилається на клітину, що містить іншу формулу, неможливо. Якщо формула, прямо або побічно, посилається сама на себе, необхідно визначити число ітерацій або відносну похибку обчислень.
Розширені функціональні можливості сучасних електронних таблиць.
Використовуючи зв'язування або зовнішні посилання, можна обмінюватися даними, розташованими в різних листах і книгах. Зв'язування особливо корисно в тих випадках, коли відсутня практика збереження великих моделей і систем розрахунків в одній книзі. Зв'язування не обмежене зв'язуванням двох книг. Можна створювати ієрархії пов'язаних книг.
Зовнішні посилання можна використовувати для:
· злиття даних декількох книг. За допомогою зв'язування книг окремих користувачів або колективів розподілені дані можна інтегрувати в одну підсумкову книгу. Вихідні книги як і раніше можуть змінюватися незалежно від підсумкової книги;
· створення різноманітних представлень тих самих даних. Всі дані і формули можна ввести в одну книгу або декілька книг і потім, створити книгу звітів за даними вихідних книг;
· послідовної розробки великих і складних моделей обробки даних. Якщо розділити складну модель обробки даних на послідовність взаємозалежних книг, можна працювати з окремими частинами моделі без відкриття всіх складових модель книг. При роботі з невеличкими книгами легше вносити зміни, відчиняти і зберігати файли, виконувати перерахунок листів, при цьому, розмір пам'яті, запитуваної в комп'ютера для виконання зазначених дій, може бути незначним.
Для зручного подання підсумкової інформації використовують зведені таблиці. Зведена таблиця - це таблиця, що використовується для швидкого підведення результатів або об'єднання великих обсягів даних. Міняючи місцями рядки і стовпчики, можна створити нові підсумкові результати вихідних даних; отображая різні сторінки можна здійснити фільтрацію даних, а також відобразити детальні дані області.
Таблицею підстановки даних називається діапазон клітин, що показує, як зміна значень підстановки впливає на обчислений формулою результат. Таблиці підстановки забезпечують швидкий доступ до виконання однієї операції різними засобами, а також можливість перегляду і порівняння отриманих результатів.
Сценарієм називають набір значень підстановки, використовуваний для прогнозування поводження моделі. Існує можливість створення і зберігання в листі різноманітних сценаріїв і переключення на будь-який із цих сценаріїв для перегляду результатів. Так, якщо потрібно сформувати бюджет, але річний прибуток точно не відомий, те для прибутку визначаються різноманітні значення, а потім для кожного сценарію виконується аналіз "что-если".
Якщо результат для однієї формули відомий, а значення аргументу цієї формули немає, то використовують функцію Добір параметра. При доборі параметра означення клітини, що впливає, (параметра) змінюється доти, поки формула, що залежить від цієї клітини, не поверне задане значення. Крім того є можливість визначення значення клітинин, коли необхіднозмінити значення в декількох клітинах і задовольнити декілька граничних умов.
До складу учасних табличних процесорів входять засоби аналізу даних (пакет аналізу), призначені для рішення складних статистичних і інженерних задач. Для проведення аналізу даних за допомогою цих інструментів слід зазначити вхідні дані і вибрати параметри; аналіз буде проведений за допомогою відповідної статистичної або інженерної макрофункції, а результат буде поміщений у вихідний діапазон. Інші інструменти дозволяють подати результати аналізу в графічному вигляді. Кореляційний аналіз використовується для кількісної оцінки

 
 

Цікаве

Загрузка...