WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Прикладне програмне забезпечення - Реферат

Прикладне програмне забезпечення - Реферат

підсистем в єдину бізнес модель підприємства, що передбачає існування достатньо великої кількості вимог (часом суперечливих) до інформаційних систем з боку кінцевих користувачів, неоднорідних за своєю кваліфікацією і професійними завданнями.
Пакети прикладних програм, які розробляються в даний час, базуються на концепції організації інформаційних систем четвертого покоління (яка сформувалася на початку 90-х років на базі синтезу централізованої і розподіленої обробки інформації) і повинні задовольняти наступним основним принципам:
" повне використання потенціалу настільних систем і середовища розподіленої обробки;
" інтеграція різних архітектурних рішень без будь-яких обмежень, тобто побудова абсолютно відкритої системи;
" забезпечення максимальної економічності системи;
" досягнення якісно нового рівня продуктивності, гнучкості і динамічності організації системи;
" паралельна оптимізація структури інформаційної системи, "бізнес - пакетів" (пакети прикладних програм функціональних підсистем), які підтримуються з допомогою ресурсів інформаційних систем.
Структурним скелетом інформаційної системи четвертого покоління є мережамасштабу підприємства, яка об'єднує локальні мережі станцій-клієнтів в єдине середовище з допомогою базових апаратних і програмних засобів. Тому спостерігається стійка тенденція підвищення інтелектуальності пакетів прикладних програм управління бізнесом, які реалізуються в архітектурі клієнт-сервер.
Задачі автоматизації бізнес - процесів (функціональних підсистем), зв'язаних з конкретними напрямами діяльності підприємства (наприклад, автоматизація розподілу продукції, контроль за інвентаризацією і продажем товарів, виконання електронних трансферних операцій або управління мережею роздрібної торгівлі), передбачають перенесення більшої частини навантаження на локальні сервери відповідних підрозділів компанії.
Аналіз ефективності централізованої і децентралізованої організації системи для програмних засобів різних типів, які складають типовий набір навантаження інформаційної системи, показує, що:
" програмне забезпечення загального призначення (текстові редактори, електронні таблиці і т.д.) є практично нечутливим до способу організації системи - децентралізована мережна модель не набагато дешевша централізованої;
" ефективність засобів підтримки прийняття рішень в централізованому і децентралізованому варіантах приблизно однакова з невеликою перевагою централізованого варіанту;
" для оперативної обробки транзакцій, адміністрування і організації обчислювального процесу інформаційної системи в цілому найкращим рішенням є централізована мережа, в якій і дані і програмне забезпечення зосереджені на сервері, а роль робочих станцій обмежена підтримкою інтерфейсу користувача, що дозволяє приблизно вдвічі підвищити ефективність системи у порівнянні з децентралізованою моделлю.
З глави потрібно запам'ятати:
" Програмне забезпечення можна поділити на системне і прикладне. Основою для функціонування різноманітних прикладних програмних засобів служать системні засоби.
" В склад системних програмних засобів входять: тестові та діагностичні програми, антивірусні програми, операційні системи, командно-файлові процесори (оболонки).
" Операційні системи є основними системними програмними комплексами, які виконують наступні функції: тестування працездатності обчислювальної системи і її налагодження при початковому включенні; забезпечення синхронної і ефективної взаємодії всіх апаратних і програмних компонентів обчислювальної системи в процесі її функціонування; забезпечення ефективної взаємодії користувача з обчислювальною системою.
" Прикладне програмне забезпечення призначене для користувачів, що звичайно не створюють своїх програм, а лише використовують програмні засоби з метою вирішення певного кола задач. Утворилося декілька основних класів прикладного програмного забезпечення, що використовується на персональних комп'ютерах: прикладні пакети та програми загального призначення і проблемно-орієнтовані пакети і програми.
" До стандартного прикладного програмного забезпечення загального застосування в управлінській діяльності належать системи підготовки текстових документів, обробки фінансово-економічної інформації, підготовки презентацій, управління проектами, підтримки комунікацій, інтелектуального проектування і удосконалення систем управління, системи керування базами даних, особисті інформаційні системи, експертні системи і системи підтримки прийняття рішення.
Питання для самоконтролю:
" Опишіть структуру програмного забезпечення.
" Дайте визначення та опишіть завдання операційної системи.
" По яких ознаках можна класифікувати операційні системи?
" Порівняйте можливості та принципи розробки операційних систем Windows та Linux.
" Опишіть завдання прикладних програмних засобів.
" Перерахуйте основні групи стандартного програмного забезпечення та коротко їх охарактеризуйте.
Які ви бачите перспективи розвитку спеціалізованого програмного забезпечення. Зупиніться на одному з найбільш вам потрібному.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
12. Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...