WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Автоматизовані інформаційні технології в казначействі - Реферат

Автоматизовані інформаційні технології в казначействі - Реферат


Реферат на тему:
Автоматизовані інформаційні технології в казначействі.
Основні функціональні задачі казначейства.
Аналіз існуючої фінансової системи країни показує недостатню оперативність обліку за поступленням і витратами бюджетних коштів, контролю за їх цільовим призначенням, тривалістю проходження виділених коштів до кінцевого споживача, слабкий взаємозв'язок між фінансовими органами в процесі виконання бюджетів різних рівнів. Виходячи з оцінок розвитку і реформування фінансової системи можна сформувати такі пріоритетні задачі фінансової політики:
" удосконалення міжбюджетних відношень та посилення координації фінансових і податкових органів;
" збільшення дохідної бази бюджетів за рахунок підвищення рівня збору податків, удосконалення методики і повноти збирання податків;
" спрямування коштів на реалізацію соціальної політики і забезпечення своєчасного і повного фінансування на всіх рівнях бюджетів соціально захищених статей;
" активізація ринку державних цінних паперів з врахуванням переходу до тривалих термінів їх обороту та залучення на ринок нерезидентів, розширення географії ринку;
" підвищення ефективності валютно-фінансових операцій та укріплення національної валюти.
Завдання, що стоять перед державним казначейством.
Для вирішення цих та деяких інших питань було створено новий фінансовий орган - державне казначейство, в функції якого входять:
" організація, здійснення і контроль за виконанням державного бюджету, управління прибутками та витратами цього бюджету на рахунках казначейства в банках, виходячи з принципу єдиної каси;
" регулювання фінансових відношень між державним бюджетом і позабюджетними фондами, фінансове використання цих фондів, контроль за поступленням та використанням позабюджетних коштів;
" здійснення короткотермінового прогнозування обсягів державних фінансових ресурсів, а також оперативне управління цими ресурсами в межах, встановлених на відповідний період державних витрат;
" збір, обробка та аналіз інформації про стан державних фінансів, представлення вищим законодавчим та виконавчим органам державної влади і управління державою звітності про фінансові операції уряду по бюджету, про позабюджетні фонди, а також про стан бюджетної системи України;
" управління та обслуговування сумісно з Національним банком України та іншими уповноваженими банками державного внутрішнього та зовнішнього боргів України;
" розробка методичних та інструктивних матеріалів, порядку ведення облікових операцій по питаннях, що відносяться до компетенції казначейства, обов'язкових для органів державної влади і управління, підприємств, організацій, які розпоряджаються державними коштами державних позабюджетних фондів.
Для виконання вказаних функцій задіяна багаторівнева система з розвинутими функціональними та інформаційними зв'язками не тільки між ієрархічними рівнями органів казначейства, але і з банківською платіжною системою, системою державної податкової служби, системою формування та виконання бюджетів всіх рівнів, адресатами бюджетних засобів та платниками податків. Складність цієї системи пояснюється необхідністю врахування адміністративно територіального та відомчого поділу учасників.
Можливі напрямки розвитку інформаційної системи казначейства.
По організації роботи і методах обробки інформації органи казначейства повністю відповідають рівню оточуючої інфраструктури фінансової сфери. Обладнання обчислювальною технікою дозволяє провести початкову автоматизацію рутинних операцій і підготувати базу для комплексного вирішення проблем інформаційного обслуговування процесів виконання бюджетів різних рівнів.
По пріоритетності завдань розвитку інформаційної системи виділяють два наступні напрямки:
1. Створення автоматизованої єдиної системи обліку виконання прибутків і витрат державного бюджету та інтеграція цієї системи з платіжно-розрахунковою системою Національного банку та інформаційною системою служби.
2. Створення єдиної автоматизованої депозитарної системи органів державного казначейства та її інтеграції з ринком цінних паперів.
Обидва напрямки розвитку передбачають розвиток відповідної інформаційної інфраструктури банків та податкової служби, так узгоджений розвиток міжбанківської системи та інформаційного комплексу органів казначейства дозволяє змінювати з метою підвищення оперативності виконання та обліку існуючу схему збору прибутків бюджету і доведення коштів державного бюджету до адресатів. Використання ефективної системи електронних платежів з єдиним розрахунковим центром дозволяє організувати повний цикл зарахування та обліку прибутків бюджету із завершенням міжбюджетних розрахунків на протязі одного операційного дня. У цьому випадку облік поступлення прибутків проводиться автоматично з повною аналітичним розгортанням по бюджетній класифікації, територіях, платників податків та інших. Розподіл перерахованих коштів в регіональні бюджети проводиться з єдиного розрахункового центру з використанням електронних платежів, при чому ці операції входять в повний цикл зарахування і обліку прибутків державного бюджету. Така організація дозволяє підвищувати оперативність виконання прибутків державного бюджету та бюджетів інших рівнів, а також оперативність і точність інформації про кошти, що поступили в дохід бюджетів всіх рівнів.
Автоматизована інформаційна система казначейства повинна впроваджуватися на єдиній методологічній основі, з використанням типових проектних рішень, яка враховує не тільки ємні показники (наприклад, число платників податків, види податків, що збираються, число одержувачів коштів з державного бюджету), але й розвиток всієї фінансової та комунікаційної інфраструктури регіонів.
Інформаційний комплекс казначейських органів у поєднанні з банківською системою здатний не тільки функціонально забезпечити виконання органами казначейства державного бюджету, але й призначений організувати ефективну взаємодію фінансових органів різних рівнів і відомчої приналежності, а також банківської та податкової системи. В основу створення такого комплексу покладена технологія централізованих та розподілених рішень на основі застосування високотехнологічних операційних систем і систем керуваннями базами даних та завадостійких захищених від несанкціонованого доступу телекомунікаційних систем. Розвиток і використання такої єдиної технології із створенням на її основі корпоративних (мережних) систем дозволяє вирішити проблему міжвідомчої взаємодії складних захищених інформаційно-технічних

 
 

Цікаве

Загрузка...