WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → ПАСКАЛЬ: лексика, вирази, семантика - Реферат

ПАСКАЛЬ: лексика, вирази, семантика - Реферат

змінної, наприклад, (z,121) - стан змінної z після виконання оператора присвоювання. Таким чином, після присвоювання змінній нового значення її стан змінюється.
Оператори присвоювання (і не тільки вони) в програмі записуються один за одним і відокремлюються роздільником ";", наприклад, z:=1; t:=2 (звичайно, за умови, що z і t означено як імена змінних типу integer). Оператори, записані один за одним, утворюють послідовність операторів. Кожен з них задає зміну стану хоча б однієї зі змінних.
Сукупність змінних, чиї імена означено в програмі, називається пам'яттю програми. Сукупність станів змінних називається станом пам'яті програми. Зміна стану однієї зі змінних змінює стан пам'яті програми, тому оператор присвоювання задає зміну стану пам'яті програми. Далі ми розглянемо інші види операторів, але
всі оператори задають зміну станів пам'яті програми. Ця зміна і є їхньою семантикою.
Виконання операторів програми можна проімітувати, указавши їх послідовність і послідовність станів пам'яті програми, що утворюються в результаті їх виконання. Якщо в процесі виконання програми змінна ще не одержала значення, то воно вважається невизначеним і позначається "?". Наприклад, ось програма та подання її імітації:
виконуваний оператор стан пам'яті
x y z
? ? ?
z := 1 ? ? 1
x := 3 3 ? 1
y:= 15 3 15 1
x := 10 10 15 1
program a2(input, output);
var x, y, z : integer;
begin
z := 1;
x := 3;
y := 15;
x := 10
end.
Звернімо увагу на те, що нові значення змінних записуються замість старих.
3.3. Вирази з іменами
Імена змінних, присвоювання значень яким задано в попередніх операторах програми, можна записувати у виразах. Значенням виразу, складеного лише ім'ям змінної, є значення цієї змінної, присвоєне їй раніш. Наприклад, якщо змінна з ім'ям z має значення 2, то вираз z+1 задає додавання 2 і 1; значенням виразу буде 3. При іншому значенні z вираз z+1 мав би інше значення. Породження значення змінної за її ім'ям називається її розіменуванням.
Приклад. Послідовність операторів z:=2; z:=z+1 задає присвоювання змінній z спочатку 2, а потім обчислення 2+1 і присвоювання 3 цій же змінній. Сам по собі оператор z:=z+1 задає збільшення значення змінної з ім'ям z на 1, яким би це значення не було (аби воно було присвоєно).Р
Отже, ім'я змінної у виразі задає її значення в момент обчислення виразу. Тому ми кажемо, що вираз обчислюється при поточних значеннях вказаних у ньому змінних, або на поточному стані пам'яті. Наприклад, послідовності операторів x:=2; z:=x+1 і x:=5; z:=x+1 задають присвоювання різних значень (3 і 6) змінній z у результаті виконання того самого оператора z:=x+1.
Крім імен змінних, у виразах можна записувати іменовані сталі. Вони також розіменовуються, наприклад, якщо означено const cc=169, то вираз cc-25 має значення 144. Зазначимо, що він обчислюється в процесі трансляції програми.
Задачі
2.6.* Нехай a, b, c, ... - імена цілих змінних. Написати арифметичний вираз, значенням якого є:
а) більше з двох значень a і b;
б) значення останньої цифри в десятковому поданні a, наприклад, при a=789 це 9;
в) сума значень цифр двозначного a, наприклад, при a=83 це 11;
г) сума значень цифр тризначного a, наприклад, при a=123 це 6.
2.7.* Нехай a, b, c, … - імена цілих змінних із додатними значеннями. Написати булів вираз, значенням якого є true тоді й тільки тоді, коли:
а) a, b, c мають однакові значення;
б) a, b, c задають сторони трикутника;
в) a, b, c задають сторони прямокутного трикутника;
г) a, b, c задають сторони гострокутного трикутника;
д) a, b, c задають сторони равнобедреного трикутника;
е) a, b, c задають сторони різнобічного трикутника;
ж) a, b, c, d задають сторони паралелограмма;
з) a1, b1, c1 і a2, b2, c2 задають сторони двох рівних трикутників;
и) цеглину a b c можна просунути в прямокутне вікно d e так, що її грані паралельні сторонам вікна.
2.8. Написати вираз, значенням якого є true тоді й тільки тоді, коли дві прямі, задані цілими коефіцієнтами рівнянь вигляду ax+by+c=0:
а)* паралельні й не збігаються; б) паралельні (можливо, збігаються);
в) збігаються; г) перетинаються; д) перпендикулярні.
2.9.* Підлога в кімнаті складається з клітин і має розміри n m. На двох клітинах поставлено стовпи. Написати вираз, яким задається ознака того, що тепер підлогу можна покрити дощечками розмірами 2 1.
2.10.* Написати послідовність операторів, що задає обмін значень двох змінних за умови:
а) можна використовувати третю змінну;
б) третю змінну не використовувати, але змінні числові.
2.11. Написати послідовність операторів для "циклічного" обміну значень трьох змінних (a b, b c, c a).
2.12. Нехай x - числова змінна. Використовуючи лише операції множення та оператори присвоювання змінним із будь-якими іменами, написати послідовність операторів для обчислення значення:
а)* x10; б)* x12; в) x15; г) x31.
Бажана послідовність із мінімальним числом множень. Наприклад, обчислення x6 можна задати так: x2:=x*x; x4:=x2*x2; x6:=x4*x2.
3.4. Обчисли й напиши
Комп'ютер виведе значення виразу на екран, якщо написати цей вираз в "операторі" запису, або виведення:
writeln(вираз)
Насправді цей "оператор" є викликом спеціальної програми, що називається "процедура запису writeln" (від англійського write line - "записати рядок"). При її виконанні комп'ютер обчислює значення виразу, за цим значенням створює відповідну сталу, тобто послідовність символів, і передає її пристрою, частиною якого є екран. І вже в цьому пристрої стала друкується на екрані. Наприклад, при виконанні операторів програми з цілою змінною z
z:=1; writeln(1+z);
writeln(z2)
на екрані з'явиться 124true.
У "операторах" виведення нарівні з виразами можна записувати послідовності символів у апострофах, наприклад, 'x=', '123' тощо. Вони називаються рядковими сталими, або літералами, і виводяться так само, як записані в програмі, тільки без апострофів. Наприклад, за операторами
x:=2; writeln( 1, ') x=', x, '; x2=', x*x, '; x2>2 : ', x*x>2 )
на екран виводиться
1) x=2; x2=4; x2>2 : true.
За виразом у "операторі" виведення можна написати двокрапку і за ним цілу сталу, наприклад, x+y:10. Стала задає так звану ширину поля, у яке виводяться символи значення виразу. Якщо кількість символів менше, ніж ця ширина, то спочатку виводяться пропуски (доповнюючи символи до ширини поля), а якщо символів більше, то

 
 

Цікаве

Загрузка...