WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Відображення організаційної структури управління в інформаційній системі менеджменту - Реферат

Відображення організаційної структури управління в інформаційній системі менеджменту - Реферат

інформаційних систем менеджменту на матричну систему зв'язків в управлінні.
Інформаційна систему менеджменту передбачає матричну систему зв'язків в управлінні з ширшими горизонтальними і коротшими вертикальними зв'язками, тобто малорівневу ієрархію управління з вільною горизонтальною координацією незалежно від рівня ієрархії. Матрична структура зв'язків управління зменшує рівень функціональної спеціалізації. При збереженні повної відповідальності за функції на вищих рівнях управління підвищується персональна відповідальність по горизонтальних зв'язках, що забезпечує ширшу ініціативу в прийнятті сумісних рішень персоналу різного функціонального підпорядкування.
Інформаційна система менеджменту забезпечує виконання основних функцій управління (планування, організація, координація, контроль виконання рішень і т.д.) і для неї неможлива жорстка деталізація, регламентація задач, процедур, поведінки. Визначена регламентація фактично залишається тільки при виконанні деяких первинних спеціалізованих функцій, наприклад, таких, як фінансова дисципліна, матеріально-технічне забезпечення, збут продукції та інші. Таким чином, інформаційна система менеджменту є не стільки системою механічного типу, скільки системою органічного типу, орієнтованою на людину, коли головними критеріями ефективності управління стає обгрунтованість постановки задачі, визначення переліку проблем і формування очікуваних кінцевих результатів.
Основним методом управління при задіянні інформаційної системи менеджменту є колективне ідецентралізоване прийняття рішень на основі обміну директивною інформацією та інформацією, пов'язаною з вирішенням різноманітних проблем, які створює динамічно змінювана ситуація, як всередині організації, так в зовнішньому середовищі. Таким чином, росте децентралізованість управління. Із зростанням децентралізації, вершина ієрархічної піраміди управління наближається до її основи, яка в свою чергу збільшує горизонт кожного рівня. У цьому випадку при скороченні загальної кількості рівнів по вертикалі управління розширення горизонтів не буде суттєвим, оскільки скорочується загальна кількість необхідних працівників.
Кожна інформаційна система менеджменту є цілеспрямованою і багатоцільовою системою. Гнучкість її орієнтації вимагає значного посилення горизонтальних зв'язків, тобто координації і узгодження дій, сумісного напрацювання найбільш правильних і взаємоприйнятних по значенню рішень, дотримання сумісного курсу в політиці.
Децентралізація може забезпечуватися лише матричною структурою управління з відповідним балансом вертикальних і горизонтальних зв'язків, який залежить від конкретної організації. Таким чином, матрична структура з посиленими горизонтальними зв'язками, управління організацією є прогресивнішою, яка забезпечує скорочення багаторівневого ланцюжка управління від директора до робітника, розвантажує верхній ешелон керівництва від маси поточних справ.
При визначенні рівнів управління потрібно виходити з обсягів, меж відповідальності кожного задіяного в діяльності працівника і ролі у взаємовідношеннях (розпорядження - підлеглість або горизонтальною координацією сумісних дій). Удосконалення управління повинно йти шляхом перегляду меж відповідальності кожного на кожному рівні управління від директора до майстра або оператора. В результаті слід прагнути зменшити кількість рівнів управління в організації. Автоматизація та інтеграція діяльності вивільняють деякий час у менеджерів всіх ланок, створюються умови для розширення кола задач і відповідальності кожного керівника. Найчастіше розширення повноважень іде по горизонталі. Проте зростаюча кваліфікація управлінського персоналу створює умови для розширення кола задач кожного рівня по вертикалі. Це вимагає і повинно супроводжуватися покращенням умов праці, відповідного оснащення і організації робочого місця кожного менеджера.
Якщо на великому підприємстві число ієрархічних рівнів управління прямого підпорядкування досягало дев'яти-десяти, то після повного розгортання інформаційної системи менеджменту при паралельній автоматизації виробничих процесів з використанням гнучких виробничих систем їх кількість може скоротитися до чотирьох-п'яти.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...