WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні системи менеджменту. Формування інформаційних потоків в організаціях - Реферат

Інформаційні системи менеджменту. Формування інформаційних потоків в організаціях - Реферат

менеджменту і значно сповільнює її роботу.
Принципи універсальності і оптимальної деталізації підпорядковуються основному принципу мінімально-необхідної кількості інформації.
Не менш важливим є принцип надійності інформації, що збирається. На це впливає висока динаміка змін, як всередині організації, так і в зовнішньому середовищі, а також неточності, одержані від імовірнісного характеру спостережень.
Динамічність зміни ситуації та можливість випадкових впливів підтверджує важливість принципу постійності збору інформації. Цьому може сприяти автоматизація фіксації і реєстрації інформації в реальному часі.
Ще один важливий принцип - стислість повідомлень, особливо там, де вони передаються текстом. Це відноситься і до текстів різних інструкцій чи правил, які передаються по інформаційній мережі і є джерелами інформації. Короткі повідомлення не тільки розвантажують інформаційну мережу, а й забезпечують швидке сприйняття адресатом.
Інформаційна система менеджменту повинна забезпечувати представлення фактичних і планових показників та їх комбінації в наочній формі. Форма представлення інформації на різних рівнях управління різна. На найнижчому рівні це первинні або інтегровані місцевими локальними обчислювальними пристроями дані. На наступних рівнях інформація представляється, як правило, у вигляді графіків змін показників, діаграм, таблиць сумарних показників. Велика різноманітність і обсяг даних, що збираються, вимагає системного підходу до їх обробки. Висока швидкість обробки первинної інформації і наявність розподілених баз даних дозволяє організувати максимально ефективне зберігання інформації.
Інтеграція горизонтальних і вертикальних потоків інформації.
Ефективне використання інформації забезпечується організацією потоків різної інформації між рівнями управління (вертикальні потоки) і функціональними підрозділами (горизонтальні потоки). В інтегрованій діяльності автоматично створюються умови обміну даними по горизонтальних потоках для своєчасної координації і узгодження, а також для прийняття рішення на кожному рівні. При прийнятті рішення по вертикалі, тобто при обміні інформацією по вертикальних потоках, забезпечення швидшого і випереджуючого обміну інформацією по горизонтальних потоках створює умови більшої визначеності в динамічних умовах. Інтеграція горизонтальних і вертикальних потоків інформації в єдину систему через розподілені бази даних забезпечує кращу координацію і надійніший контроль за діяльністю організації.
Інтеграція горизонтальних і вертикальних потоків інформації забезпечує такі принципи, як диференціація управління і паралельність виконання різних процесів. Ефективність такого управління підвищується за рахунок того, що дані, отримані один раз, не вимагають повторного вводу і можуть використовуватися для прийняття рішень на різних етапах і на різних рівнях управління. Це дозволяє проводити роботу раніше послідовних етапів, майже паралельно, практично тільки з деяким періодом зсуву початку роботи на наступному етапі.
Досвід показує, що, як правило, збирається, обробляється і передається на наступний вертикальний рівень надлишкова кількість інформації. Це утруднює подальшу її обробку, вимагає значного часу на кожному рівні, щоб розрізнити і вибрати з великої кількості інформації найважливішу і не витрачати час на аналіз менш важливої інформації. Необхідно керуватися строгим правилом пропорційності у визначенні обсягів інформації для кожного рівня.
Після аналізу і оцінки інформації на нижньому рівні кількість показників для передачі наступному рівню повинна зменшуватися, оскільки слід мати на увазі, що наступний рівень буде отримувати інформацію від декількох джерел попереднього рівня, а загальна кількість інформації на кожному рівні повинна бути приблизно однаковою. З точки зору можливостей людини час, необхідний для обробки, аналізу і прийняття рішень, приблизно однаковий для всіх працівників одного рівня. Причому потрібно створювати всі умови для швидшого прийняття рішень на кожному вищому рівні, оскільки це позначається і впливає на діяльність великої кількості людей на нижньому рівні. Цьому сприяє великий досвід і знання спеціалістів та керівників кожного рівня, а також агрегування інформації по термінах (наприклад, на планований період, на день, тиждень, декаду, місяць, квартал, рік). Зменшення терміну планування спрямовується зверху вниз по рівнях управління, оскільки чим коротший період планування, тим вимагаються точніші і детальніші дані, чим довший термін планування, тим меншим є число параметрів, але варіантів їх зміни більше і, значить, більше можливостей для оптимізації рішень.
По горизонтальних потоках інформація формується по "галузевій" функціональній ознаці і характеризує конструкторську, технологічну, економічну діяльність організації (наприклад, якість продукції, продуктивність, надійності обладнанняв експлуатації і т.д.). Інформація може передаватися, як в агрегованому вигляді, так і масивами первинних даних, зафіксованих джерелами інформації. Передача інформації між функціональними підрозділами (по горизонталі) здійснюється через інтегровані розподілені бази даних, хоча фактично вона там знаходиться з моменту первинного вводу. Кожен спеціаліст будь-якого рівня може отримати потрібну інформацію по горизонталі простим доступом через спеціалізоване автоматизоване робоче місце до розподілених баз даних, причому доступ може бути вільним або ж конфіденційним. Для отримання конфіденційної інформації потрібно мати відповідні посадові повноваження, які можуть підтверджуватися кодом (паролем) чи просто механічним ключем спеціального пристрою.
Розподілені бази даних - основа інформаційного середовища організації.
Розподілені бази даних об'єднують всі тематично-організовані спеціалізовані бази даних спеціалізованих інформаційних систем чи однотипові бази даних однорідних підрозділів. З точки зору користувачів єдине інформаційне середовище організації будується за матричним принципом: по горизонталі перераховуються дані спеціалізованих інформаційних систем, а по вертикалі - процеси діяльності в конкретному секторі управління. Обидва напрями відкриті для розширення і поступового нарощування. При цьому слід мати на увазі, що окремі матричні елементи можуть представлятися своїми матрицями.
Така організація розподілених баз даних виконує дві функції:
" збереження інформації для довідок в майбутньому і її порівняння при аналізі поточних даних з минулими;
" забезпечення функціонування механізму обміну даних по горизонтальних потоках інформації.
Інформаційна система менеджменту дозволяє максимально наблизити дискретну діяльність організації до неперервної, якщо дивитись на це з точки зору гнучкості управління.
Список літератури.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.
2. Бердтис А. Структуры данних. - М.: Статистика, 1974, - 408 с.
3. Блек Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.: Мир, 1980.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.
5. Бойков.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М. Мир 1997.
6. Боэм Б.У. Инженерное программирование для проектирования программного обеспечения. -М.: Радио і связь, 1985, -512с.
7. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1988.
8. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1986. -312 с.
9. Вершинин О.В. Компьютер для менеджера. - М.: Высшая школа, 1990.
10. Вычислительные машины, системы и сети/ Под ред. А.П.Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
11. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. - В 2-х кн. - М.: Энергоатомиздат, 1994.
Гершгорин Л.Г. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...